Balsaminka rys. E.A.Sadkowski

Bożnica w Przedborzu poł. XVIII w.