Publikacje i książki

Opuscula Musealia, vol 8,1997 r.
Tutaj jest opublikowany artykuł:

Izabella Rejduch-Samkowa, Jan Samek: Judaika w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
I. Wyroby z kamienia i metali.
Jewish relicts in the Jagellonian University Museum collection
I. Products made of stone and silver.