Publikacje i książki

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. IV


Kraków. Kazimierz i Stradom. Judaica:

Bożnice, budowle i cmentarze, red. Izabella Rejduch  Samkowa i Jan Samek

Instytut Sztuki  Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1995.