<< <  Strona 3 z 3

W sieni dawnego pałacu Potockich, obecnie Muzeum w Łańcucie, zwraca uwagę  – wręcz fascynuje – ustawiony tam na wysokim trójbocznym postumencie, duży ośmioramienny świecznik.
Każdemu z nas widok starej Jerozolimy kojarzy się z rozległą panoramą, z tysią­cami białych, kamiennych budynków, nad którymi dominuje ogromna, kryta złotem ko­puła.


Kiedy się podejmuje rozważania nad judaikami w Polsce, jako przedmiot badań nasuwają się przede wszystkim wyroby ze srebra. W nich to bowiem znalazły szczególny wyraz wszystkie cechy charakterystyczne dla sztuki żydowskiej, zarówno w dziedzinie formy, ornamentyki, jak i ikonografii.