To, co było i to, co przetrwało, jest tematem książki:

„Dawna sztuka żydowska w Polsce” dr Izabella Rejduch Samkowa i prof. Jan Sławomir Samek.


Jest to pierwsze w historii sztuki polskiej naukowe opracowanie, przedstawiające obraz żydowskiego dorobku artystycznego na ziemiach polskich, od średniowiecza do przełomu XIX i XX wieku. Książka jest opracowaniem albumowym, bardzo bogato ilustrowanym materiałem ikonograficznym.

„ …Wypełnia brak tego typu nowoczesnego opracowania, a wzbogacona materiałem ilustracyjnym daje wyobrażenie o artystycznym dorobku Żydów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. Dorobek ten pomijany lub marginalizowany w klasycznych opracowaniach o sztuce na ziemiach polskich ukazany został jako samodzielne zjawisko artystyczne, integralnie powiązane ze współczesnymi pozażydowskimi dziejami artystycznymi. Czytelnik otrzymuje„strawną” i rzetelną syntezę, choć może odczuwać pewien niedosyt. Niewątpliwie książka stanowi monumentalny wkład w upowszechnianie kultury żydowskiej i w zrywanie ze schematycznymi poglądami na jej temat”

dr P. Nowogórski

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


 

Generated in 0.121006 seconds by CMS Made Simple using 31 SQL queries and 5085264 bytes of memory (peak memory usage was 5720568)

Debug: (0.001159) - (usage: 463104) - (peak: 464960)
loading smarty
Debug: (0.001411) - (usage: 539448) - (peak: 541032)
loading adodb
Debug: (0.001543) - (usage: 571472) - (peak: 574104)
loading page functions
Debug: (0.001656) - (usage: 578776) - (peak: 590632)
loading content functions
Debug: (0.001768) - (usage: 656696) - (peak: 659496)
loading translation functions
Debug: (0.001835) - (usage: 659408) - (peak: 676152)
loading events functions
Debug: (0.001896) - (usage: 667664) - (peak: 678584)
loading php4 entity decode functions
Debug: (0.001983) - (usage: 672888) - (peak: 686848)
done loading files
Debug: (0.009561) - (usage: 1032600) - (peak: 1043632)
(mysql): SET NAMES 'utf8'
Debug: (0.011083) - (usage: 1061064) - (peak: 1068448)
(mysql): SELECT sitepref_name, sitepref_value from cms_siteprefs
Debug: (0.013259) - (usage: 1124488) - (peak: 1153368)
(mysql): SELECT * FROM cms_userplugins
Debug display of 'Load Content Operations':(0.013912) - (usage: 1167120) - (peak: 1196744)
Debug display of 'End Load Content Operations':(0.014815) - (usage: 1341848) - (peak: 1364688)
Debug: (0.016943) - (usage: 1345184) - (peak: 1381304)
(mysql): SELECT content_id,page_url FROM cms_content
          WHERE active = 1 AND default_content = 0 AND page_url != ''
Debug display of 'Loading Modules':(0.017096) - (usage: 1342816) - (peak: 1384984)
Debug: (0.019125) - (usage: 1512424) - (peak: 1531280)
(mysql): SELECT * FROM cms_modules WHERE admin_only = 0 AND active = 1 ORDER by module_name
Debug display of 'Instantiate: CMSMailer':(0.019775) - (usage: 1636600) - (peak: 1651712)
Debug display of 'Instantiate: FileManager':(0.023007) - (usage: 1928824) - (peak: 1948056)
Debug display of 'Instantiate: FormBuilder':(0.023701) - (usage: 2050680) - (peak: 2068648)
Debug display of 'Instantiate: Gallery':(0.027181) - (usage: 2519296) - (peak: 2666128)
Debug display of 'Instantiate: MenuManager':(0.029053) - (usage: 2686368) - (peak: 2806664)
Debug display of 'Instantiate: News':(0.030452) - (usage: 2825120) - (peak: 2931296)
Debug: (0.033304) - (usage: 2837704) - (peak: 2948016)
(mysql): SELECT news_id,news_url FROM cms_module_news
              WHERE status = 'published' AND news_url != '' AND ( IFNULL(start_time, '1970-01-01 01:00:01') < NOW()) AND (( IFNULL(end_time, '1970-01-01 01:00:01') = '1970-01-01 01:00:01') OR (end_time > NOW())) ORDER BY news_date DESC
Debug: (0.034391) - (usage: 2835792) - (peak: 2963200)
(mysql): SELECT content_id FROM cms_content WHERE default_content = 1 LIMIT 1
Debug display of 'Instantiate: Printing':(0.036279) - (usage: 3016496) - (peak: 3108136)
Debug display of 'Instantiate: TinyMCE':(0.037649) - (usage: 3146176) - (peak: 3227384)
Debug display of 'End of include':(0.037878) - (usage: 3140616) - (peak: 3244104)
Debug: (0.039362) - (usage: 3186712) - (peak: 3266792)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_alias = 'AKTUALNOsCI' AND active = 1 LIMIT 1
Debug: (0.040231) - (usage: 3284352) - (peak: 3349536)
load from data is loading properties
Debug: (0.041807) - (usage: 3292160) - (peak: 3366320)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '19'
Debug: (0.043994) - (usage: 3336592) - (peak: 3402504)
(mysql): SELECT template_id, template_name, template_content, stylesheet, encoding, active, default_template, modified_date FROM cms_templates WHERE template_id = '23' LIMIT 1
Debug: (0.046848) - (usage: 3882552) - (peak: 3935728)
(mysql): SELECT eh.tag_name, eh.module_name, e.originator, e.event_name, eh.handler_order, eh.handler_id, eh.removable FROM cms_event_handlers eh
    INNER JOIN cms_events e ON e.event_id = eh.event_id
    ORDER BY eh.handler_order ASC
Debug display of 'Start Loading Hierarchy Manager':(0.056881) - (usage: 3874960) - (peak: 4172400)
Debug display of 'starting tree':(0.056944) - (usage: 3875928) - (peak: 4172400)
Debug: (0.057843) - (usage: 3878848) - (peak: 4172400)
(mysql): SELECT UNIX_TIMESTAMP(modified_date) FROM cms_content ORDER BY modified_date DESC LIMIT 1
Debug: (0.058019) - (usage: 3876912) - (peak: 4172400)
file needs loading
Debug display of 'ending tree':(0.058679) - (usage: 3959256) - (peak: 4172400)
Debug display of 'End Loading Hierarchy Manager':(0.058711) - (usage: 3952888) - (peak: 4172400)
Debug: (0.059986) - (usage: 3972008) - (peak: 4172400)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (15,34,56,60,24,57) ORDER BY hierarchy
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.061506) - (usage: 4186192) - (peak: 4288200)
Debug: (0.063392) - (usage: 4214104) - (peak: 4304696)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (79,119,81,65,64,67,66,68,94) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.066334) - (usage: 4518528) - (peak: 4625392)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (62,103,71,72,73,75,74,101,106) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.069902) - (usage: 4820128) - (peak: 4927024)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (76,78,77) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.07244) - (usage: 4923808) - (peak: 5006016)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (109,82) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.074086) - (usage: 4993952) - (peak: 5070152)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (88) ORDER BY hierarchy
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.084586) - (usage: 5037760) - (peak: 5352184)
Debug: (0.084776) - (usage: 5034056) - (peak: 5352184)
start global_content_get_template
Debug: (0.086014) - (usage: 5075432) - (peak: 5352184)
(mysql): SELECT htmlblob_id, htmlblob_name, html, owner, use_wysiwyg, description, modified_date FROM cms_htmlblobs WHERE htmlblob_name = 'foto' LIMIT 1
Debug: (0.086235) - (usage: 5071872) - (peak: 5352184)
end global_content_get_template
Debug: (0.086273) - (usage: 5072392) - (peak: 5352184)
start global_content_get_timestamp
Debug: (0.086302) - (usage: 5072664) - (peak: 5352184)
end global_content_get_timestamp
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.087636) - (usage: 5075184) - (peak: 5352184)
Debug: (0.088659) - (usage: 5083152) - (peak: 5352184)
(mysql): SELECT content_id FROM cms_content WHERE hierarchy = '00004' LIMIT 1
Debug: (0.089776) - (usage: 5091608) - (peak: 5352184)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '76'
Debug: (0.090853) - (usage: 5096640) - (peak: 5352184)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '78'
Debug: (0.092087) - (usage: 5106136) - (peak: 5352184)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (84,83,104,105,108,110) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.093712) - (usage: 5303736) - (peak: 5409440)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '77'
Debug: (0.095082) - (usage: 5321360) - (peak: 5431960)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '84'
Debug: (0.096506) - (usage: 5338192) - (peak: 5439264)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '83'
Debug: (0.09778) - (usage: 5350216) - (peak: 5453904)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '104'
Debug: (0.098997) - (usage: 5358192) - (peak: 5464648)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '105'
Debug: (0.10025) - (usage: 5368440) - (peak: 5470944)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '108'
Debug: (0.102354) - (usage: 5406128) - (peak: 5520376)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '110'
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.109952) - (usage: 5402256) - (peak: 5720568)
Debug: (0.119325) - (usage: 5412536) - (peak: 5720568)
(mysql): SELECT DISTINCT A.css_id,A.media_type,B.assoc_order 
           FROM cms_css A, cms_css_assoc B
           WHERE A.css_id = B.assoc_css_id
            AND B.assoc_type = 'template'
            AND B.assoc_to_id = '23'
           ORDER BY B.assoc_order
Debug: (0.120666) - (usage: 5384584) - (peak: 5720568)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender
Debug: (0.1208) - (usage: 5385704) - (peak: 5720568)
calling module Gallery from event ContentPostRender