To, co było i to, co przetrwało, jest tematem książki:

„Dawna sztuka żydowska w Polsce” dr Izabella Rejduch Samkowa i prof. Jan Sławomir Samek.


Jest to pierwsze w historii sztuki polskiej naukowe opracowanie, przedstawiające obraz żydowskiego dorobku artystycznego na ziemiach polskich, od średniowiecza do przełomu XIX i XX wieku. Książka jest opracowaniem albumowym, bardzo bogato ilustrowanym materiałem ikonograficznym.

„ …Wypełnia brak tego typu nowoczesnego opracowania, a wzbogacona materiałem ilustracyjnym daje wyobrażenie o artystycznym dorobku Żydów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. Dorobek ten pomijany lub marginalizowany w klasycznych opracowaniach o sztuce na ziemiach polskich ukazany został jako samodzielne zjawisko artystyczne, integralnie powiązane ze współczesnymi pozażydowskimi dziejami artystycznymi. Czytelnik otrzymuje„strawną” i rzetelną syntezę, choć może odczuwać pewien niedosyt. Niewątpliwie książka stanowi monumentalny wkład w upowszechnianie kultury żydowskiej i w zrywanie ze schematycznymi poglądami na jej temat”

dr P. Nowogórski

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie