To, co było i to, co przetrwało, jest tematem książki:

„Dawna sztuka żydowska w Polsce” dr Izabella Rejduch Samkowa i prof. Jan Sławomir Samek.


Jest to pierwsze w historii sztuki polskiej naukowe opracowanie, przedstawiające obraz żydowskiego dorobku artystycznego na ziemiach polskich, od średniowiecza do przełomu XIX i XX wieku. Książka jest opracowaniem albumowym, bardzo bogato ilustrowanym materiałem ikonograficznym.

„ …Wypełnia brak tego typu nowoczesnego opracowania, a wzbogacona materiałem ilustracyjnym daje wyobrażenie o artystycznym dorobku Żydów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. Dorobek ten pomijany lub marginalizowany w klasycznych opracowaniach o sztuce na ziemiach polskich ukazany został jako samodzielne zjawisko artystyczne, integralnie powiązane ze współczesnymi pozażydowskimi dziejami artystycznymi. Czytelnik otrzymuje„strawną” i rzetelną syntezę, choć może odczuwać pewien niedosyt. Niewątpliwie książka stanowi monumentalny wkład w upowszechnianie kultury żydowskiej i w zrywanie ze schematycznymi poglądami na jej temat”

dr P. Nowogórski

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


 

Generated in 0.072595 seconds by CMS Made Simple using 31 SQL queries and 5085320 bytes of memory (peak memory usage was 5720208)

Debug: (0.000606) - (usage: 462528) - (peak: 464384)
loading smarty
Debug: (0.00076600000000004) - (usage: 538880) - (peak: 540416)
loading adodb
Debug: (0.00086200000000003) - (usage: 570912) - (peak: 573560)
loading page functions
Debug: (0.00095599999999996) - (usage: 578224) - (peak: 590000)
loading content functions
Debug: (0.001055) - (usage: 656136) - (peak: 658800)
loading translation functions
Debug: (0.001099) - (usage: 658848) - (peak: 675592)
loading events functions
Debug: (0.001143) - (usage: 667104) - (peak: 678024)
loading php4 entity decode functions
Debug: (0.00122) - (usage: 672328) - (peak: 686288)
done loading files
Debug: (0.004879) - (usage: 1032040) - (peak: 1043072)
(mysql): SET NAMES 'utf8'
Debug: (0.005816) - (usage: 1060504) - (peak: 1067848)
(mysql): SELECT sitepref_name, sitepref_value from cms_siteprefs
Debug: (0.007041) - (usage: 1123928) - (peak: 1152832)
(mysql): SELECT * FROM cms_userplugins
Debug display of 'Load Content Operations':(0.007257) - (usage: 1166568) - (peak: 1196192)
Debug display of 'End Load Content Operations':(0.00757) - (usage: 1341288) - (peak: 1364128)
Debug: (0.00864) - (usage: 1344624) - (peak: 1380744)
(mysql): SELECT content_id,page_url FROM cms_content
          WHERE active = 1 AND default_content = 0 AND page_url != ''
Debug display of 'Loading Modules':(0.008695) - (usage: 1342256) - (peak: 1384424)
Debug: (0.009782) - (usage: 1511864) - (peak: 1530720)
(mysql): SELECT * FROM cms_modules WHERE admin_only = 0 AND active = 1 ORDER by module_name
Debug display of 'Instantiate: CMSMailer':(0.00998) - (usage: 1636032) - (peak: 1651144)
Debug display of 'Instantiate: FileManager':(0.01159) - (usage: 1928256) - (peak: 1947488)
Debug display of 'Instantiate: FormBuilder':(0.011782) - (usage: 2050112) - (peak: 2068080)
Debug display of 'Instantiate: Gallery':(0.013179) - (usage: 2518712) - (peak: 2665544)
Debug display of 'Instantiate: MenuManager':(0.014038) - (usage: 2685760) - (peak: 2806048)
Debug display of 'Instantiate: News':(0.014575) - (usage: 2824512) - (peak: 2930680)
Debug: (0.016199) - (usage: 2837096) - (peak: 2947400)
(mysql): SELECT news_id,news_url FROM cms_module_news
              WHERE status = 'published' AND news_url != '' AND ( IFNULL(start_time, '1970-01-01 01:00:01') < NOW()) AND (( IFNULL(end_time, '1970-01-01 01:00:01') = '1970-01-01 01:00:01') OR (end_time > NOW())) ORDER BY news_date DESC
Debug: (0.016986) - (usage: 2835184) - (peak: 2962584)
(mysql): SELECT content_id FROM cms_content WHERE default_content = 1 LIMIT 1
Debug display of 'Instantiate: Printing':(0.017905) - (usage: 3015936) - (peak: 3107512)
Debug display of 'Instantiate: TinyMCE':(0.018519) - (usage: 3145632) - (peak: 3226832)
Debug display of 'End of include':(0.018595) - (usage: 3140072) - (peak: 3243552)
Debug: (0.019614) - (usage: 3186168) - (peak: 3266240)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_alias = 'AKTUALNOsCI' AND active = 1 LIMIT 1
Debug: (0.020048) - (usage: 3283808) - (peak: 3348984)
load from data is loading properties
Debug: (0.020772) - (usage: 3291616) - (peak: 3365768)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '19'
Debug: (0.021794) - (usage: 3336048) - (peak: 3401952)
(mysql): SELECT template_id, template_name, template_content, stylesheet, encoding, active, default_template, modified_date FROM cms_templates WHERE template_id = '23' LIMIT 1
Debug: (0.023113) - (usage: 3882016) - (peak: 3935184)
(mysql): SELECT eh.tag_name, eh.module_name, e.originator, e.event_name, eh.handler_order, eh.handler_id, eh.removable FROM cms_event_handlers eh
    INNER JOIN cms_events e ON e.event_id = eh.event_id
    ORDER BY eh.handler_order ASC
Debug display of 'Start Loading Hierarchy Manager':(0.029617) - (usage: 3874424) - (peak: 4172008)
Debug display of 'starting tree':(0.029667) - (usage: 3875392) - (peak: 4172008)
Debug: (0.030361) - (usage: 3878312) - (peak: 4172008)
(mysql): SELECT UNIX_TIMESTAMP(modified_date) FROM cms_content ORDER BY modified_date DESC LIMIT 1
Debug: (0.030457) - (usage: 3876376) - (peak: 4172008)
file needs loading
Debug display of 'ending tree':(0.030837) - (usage: 3958688) - (peak: 4172008)
Debug display of 'End Loading Hierarchy Manager':(0.030863) - (usage: 3952320) - (peak: 4172008)
Debug: (0.032177) - (usage: 3971464) - (peak: 4172008)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (15,34,56,60,24,57) ORDER BY hierarchy
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.033135) - (usage: 4185656) - (peak: 4287408)
Debug: (0.034262) - (usage: 4213552) - (peak: 4303904)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (79,119,81,65,64,67,66,68,94) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.036295) - (usage: 4517992) - (peak: 4624672)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (62,103,71,72,73,75,74,101,106) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.038461) - (usage: 4819552) - (peak: 4926232)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (76,78,77) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.039721) - (usage: 4923256) - (peak: 5005224)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (109,82) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.040661) - (usage: 4993408) - (peak: 5069360)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (88) ORDER BY hierarchy
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.047352) - (usage: 5037224) - (peak: 5351648)
Debug: (0.047439) - (usage: 5033520) - (peak: 5351648)
start global_content_get_template
Debug: (0.048557) - (usage: 5074904) - (peak: 5351648)
(mysql): SELECT htmlblob_id, htmlblob_name, html, owner, use_wysiwyg, description, modified_date FROM cms_htmlblobs WHERE htmlblob_name = 'foto' LIMIT 1
Debug: (0.048669) - (usage: 5071344) - (peak: 5351648)
end global_content_get_template
Debug: (0.048689) - (usage: 5071864) - (peak: 5351648)
start global_content_get_timestamp
Debug: (0.048704) - (usage: 5072136) - (peak: 5351648)
end global_content_get_timestamp
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.049327) - (usage: 5074656) - (peak: 5351648)
Debug: (0.050277) - (usage: 5082616) - (peak: 5351648)
(mysql): SELECT content_id FROM cms_content WHERE hierarchy = '00004' LIMIT 1
Debug: (0.051735) - (usage: 5091080) - (peak: 5351648)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '76'
Debug: (0.052845) - (usage: 5096088) - (peak: 5351648)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '78'
Debug: (0.054274) - (usage: 5105608) - (peak: 5351648)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (84,83,104,105,108,110) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.055718) - (usage: 5303208) - (peak: 5409032)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '77'
Debug: (0.056983) - (usage: 5320832) - (peak: 5431600)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '84'
Debug: (0.058308) - (usage: 5337664) - (peak: 5438904)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '83'
Debug: (0.059357) - (usage: 5349688) - (peak: 5453544)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '104'
Debug: (0.0604) - (usage: 5357656) - (peak: 5464288)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '105'
Debug: (0.061469) - (usage: 5367912) - (peak: 5470584)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '108'
Debug: (0.062813) - (usage: 5405600) - (peak: 5520016)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '110'
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.067173) - (usage: 5401728) - (peak: 5720208)
Debug: (0.071922) - (usage: 5411984) - (peak: 5720208)
(mysql): SELECT DISTINCT A.css_id,A.media_type,B.assoc_order 
           FROM cms_css A, cms_css_assoc B
           WHERE A.css_id = B.assoc_css_id
            AND B.assoc_type = 'template'
            AND B.assoc_to_id = '23'
           ORDER BY B.assoc_order
Debug: (0.072461) - (usage: 5384056) - (peak: 5720208)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender
Debug: (0.072515) - (usage: 5385184) - (peak: 5720208)
calling module Gallery from event ContentPostRender