Szanowni Czytelnicy, poniżej zamieszczamy wykaz opracowań naukowych autorstwa i współautorstwa dr Izabelli Rejduch Samkowej. Wybrane artykuły z wykazu, dotyczące badań nad sztuką żydowską w Polsce, są dostępne na stronie w siedmiu działach tematycznych: Bożnice i inne budowle, Style, Rzemiosło artystyczne, Malarstwo, Kolekcjonerstwo, Cmentarze i rzeźba sepulkralna, Muzealnictwo, Inne. Ilość dostępnych artykułów archiwalnych jest na bieżąco aktualizowana i  sukcesywnie uzupełniane o nowe publikacje. Zapraszamy do lektury!

Redakcja

Kraków, 19.06.2011r.

 

OPUSCULA ET MISCELANEA

Opracowania naukowe dr Izabelli Rejduch  Samkowej - opublikowane:


1. Powiat lubliniecki, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce VI, województwo katowickie, zeszyt 8, redakcja naukowa wspólnie z J. Samkiem oraz współautorstwo, Warszawa 1960.

2. Powiat wodzisławski, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce VI, województwo katowickie, zeszyt 14, redakcja naukowa wspólnie z J. Samkiem, Warszawa 1960.

3. Powiat będziński i miasta wydzielone: Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce VI, województwo katowickie, zeszyt 1, redakcja naukowa wspólnie z J. Samkiem, Warszawa 1961.

4. Powiat pszczyński, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce VI, województwo katowickie, zeszyt 10, redakcja naukowa wspólnie z J. Samkiem, Warszawa 1961.

5. Powiat myszkowski, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce VI, województwo katowickie, zeszyt 9, redakcja naukowa wspólnie z J. Samkiem, Warszawa 1962.

6. Powiat zawierciński, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce VI, województwo katowickie, zeszyt15,redakcja naukowa wspólnie z J. Samkiem, Warszawa 1962.

7. Powiat kłobucki, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce VI, województwo katowickie, zeszyt 7, redakcja naukowa wspólnie z J. Samkiem, Warszawa 1963.

8. Powiat tyski, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce VI, województwo katowickie, zeszyt 13, redakcja naukowa wspólnie z J. Samkiem, Warszawa 1964.

9. Powiat rybnicki, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce VI, województwo katowickie, zeszyt 11, redakcja naukowa wspólnie z J. Samkiem, Warszawa 1964.

10. Powiat gliwicki, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce VI, województwo katowickie, zeszyt 5, redakcja naukowa wspólnie z J. Samkiem, Warszawa 1966.

11. Powiat bielsko-bialski, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce VI, województwo katowickie, zeszyt 2, redakcja naukowa wspólnie z I. Samkiem, Warszawa 1967.

12. Powiat tarnogórski, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce VI, województwo katowickie, zeszyt 12, redakcja naukowa wspólnie z J. Samkiem, Warszawa 1968.

13. Powiat i miasto Cieszyn, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce VI, województwo katowickie, zeszyt 3, redakcja naukowa wspólnie z J. Samkiem, Warszawa 1974.

14. Judaika w polskim rzemiośle artystycznym XIX wieku, Biuletyn Historii Sztuki, nr 1, 1975.

15. Elementy sztuki ludowej i nieprofesjonalnej w małopolskich judaikach, Lud, t. 61, 1977.

16. Stara Bóżnica na Kazimierzu w Krakowie, Biuletyn Historii Sztuki 29, nr 1, 1977.

17. Polskie typy judaików w rzemiośle artystycznym XIX w., Biuletyn Historii Sztuki, nr 3, 1978.

18. Bóżnica w Działoszycach i jej budowniczy F. A. Frankowski, Fołks-Sztyme, nr 27, 1979.

19. Powiat częstochowski, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce VI, województwo katowickie, zeszyt 4, redakcja naukowa wspólnie z J. Samkiem, Warszawa 1979.

20. Typy polskich judaików w dziewiętnastowiecznym rzemiośle artystycznym, Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce, nr 4, 1979.

21. Zabytki sztuki chrześcijańskiej a judaika, Materiały Problemowe nr 7-8, 1980.

22. Gotycko-renesansowa bima w Starej Synagodze na Kazimierzu w Krakowie - zapomniane dzieło kowalstwa artystycznego, wspólnie z J. Samkiem, Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, zeszyt 7, Kraków 1981.

23. Judaika polskie w zbiorach i muzeach kościelnych, Fołks-Sztyme, nr 18, 1981.

24. Problem tradycji i stylów w sztuce żydowskiej, Tradycja i innowacja, Materiały Serii Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Polsce, Warszawa 1981.

25. Jan Pogorzelski - złotnik warszawski, Polski słownik biograficzny 1982.

26. Problemy inwentaryzacji zabytków w dawnych zespołach miejskich na przykładzie „Katalogu Zabytków miasta Krakowa", wspólnie z J. Samkiem, Ochrona zabytków XXXV, nr 1 - 2, Kraków 1982.

27. Zaginione synagogi - bóżnica w Chrzanowie, Fołks-Sztyme, nr 6, 1983.

28. Judaika polskie w zbiorach i muzeach kościelnych, Fołks-Sztyme, nr 14, 1983.

29. 450 rocznica założenia cmentarz Remu w Krakowie, Fołks-Sztyme, nr 23, 1983.

30. Zabytki kultury żydowskiej w Grybowie, Fołks-Sztyme, nr 26, 1983.

31. Jan Matejko jako kolekcjoner judaików, Fołks-Sztyme, nr 28, 1983.

32. Lesser Gieldziński, Mathias Bersohn i Maksymilian Goldstein - pierwsi kolekcjonerzy i badacze sztuki judaistycznej w Polsce, Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa 1983.

33. Zespół witraży w Synagodze Templum w Krakowie, Fołks-Sztyme, nr 37, 1983.

34. Żydowskie religijno-historyczne Muzeum w Budapeszcie, Fołks-Sztyme, nr 49 -50, 1983.

35. 450 lat cmentarza Remu w Krakowie, Spotkania z zabytkami, nr 1, 1984.

36. Dwa spotkania ze Starą Bóżnicą na Kazimierzu w Krakowie, Fołks-Sztyme,

37. Naczynia na etrog - nieznane judaika w zbiorach muzealnych, Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce, nr 3 - 4, 1984.

38. Zapomniana bóżnica w Kępnie, Fołks-Sztyme, nr 2, 1984.

39. Tace do obrzezania w zbiorach obcych, Fołks-Sztyme, nr 3, 1984.

40. Synagoga we Wrocławiu, Fołks-Sztyme, nr 9, 1984.

41. O bóżnicach w mieście żydowskim na Kazimierzu w Krakowie (1), Fołks-Sztyme, nr 36, 1984.

42. Krakowskie bóżnice: Bóżnica Izaaka (Ajzyka) (1), Fołks-Sztyme, nr 39, 1984.

43. „... odeszli przesuwając się w czasie" (recenzja z Wystawy A. Majewskiego), Fołks-Sztyme, nr 47, 1984.

44. Chanuka łańcucka, Teka konserwatorska: Polska Południowo-Wschodnia, Rzeszów 1985.

45. Żydowski cmentarz w Kromołowie, Spotkania z zabytkami, nr 3-3, 1985.

46. Krakowskie bóżnice: Bóżnica Remu - zabytek klasy pierwszej (3), Fołks-Sztyme, nr 6, 1985.

47. Żydzi w Szydłowie wg planu miasta z 1820 roku, Fołks-Sztyme, nr 7, 1985.

48. Problem odrębności architektury „Długoszowej" na przykładzie kościoła parafialnego w Raciborowicach pod Krakowem, wspólnie z J. Samkiem, Zeszyty Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne, zeszyt 76, Kraków 1985.

49. Krakowskie bóżnice: Sefardyjska Bóżnica tzw. Wysoka (4), Fołks-Sztyme, nr 12, 1985.

50. Tak zwany kielich Długosza w skarbcu kościoła parafialnego w Kłobucku, wspólnie z J. Samkiem, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne, zeszyt 76, Kraków 1985.

51. Witraże w krakowskiej synagodze, Spotkanie z zabytkami, nr 1, Warszawa 1985. Z historii żydowskiego kolekcjonerstwa i muzealnictwa w Polsce (część I), Fołks-Sztyme, nr 35, 1985.

52. Z historii żydowskiego kolekcjonerstwa i muzealnictwa w Polsce (część III) Lesser Gieldziński i dzieje jego kolekcji, Fołks-Sztyme, nr 39, 1985.

53. Sztuka Żydowska w Polsce w XVII - XVIII w., Materiały Konferencji Naukowej Autonomia Żydów w Rzeczpospolitej Szlacheckiej, UJ, 1986.

115. Stara Synagoga w Krakowie i jej oddziaływanie, sesja w Kielcach, 1986.

54. Z historii żydowskiego kolekcjonerstwa i muzealnictwa w Polsce (część II) Mathias Bersohn i jego Muzeum w Warszawie, Fołks-Sztyme, nr 5, 1986.

55. Fryderyk Wilhelm Sponholz i żydowskie srebra gdańskie, Fołks-Sztyme, nr 46, 1986.

56. Motywy żydowskie w ołtarzu Mariackim – w dziele Wita Stwosza, Fołks-Sztyme, nr 34, 1986.

116. Mogilany. Historia, pałac i zabudowa osady, wspólnie z J. Samkiem, 1986/7

57. Kazimierz i Stradom. Kościoły i klasztory 1, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce IV, Miasto Kraków, cz. IV, redakcja naukowa wspólnie z J. Samkiem oraz współautorstwo, Warszawa 1987.

58. Zespół witraży w synagodze w Templum w Krakowie, Fołks-Sztyme, nr 3, 1987.

59. Marcin Jarra - złotnik krakowski i jego judaika, Fołks-Sztyme, nr 7, 1987.

60. Judaika Emiliana i Gustawa Radke, Fołks-Sztyme, nr 18, 1987.

61. Z historii żydowskiego złotnictwa w Polsce: Jan Pogorzelski - wykonawca sreber żydowskich, Fołks-Sztyme, nr 18, 1987.

62. Szkarłat i Szekman - dwaj mało znani złotnicy żydowscy, Fołks-Sztyme, nr 19, 1987.

63. Wyroby warszawskiej firmy Braci Łopieńskich, Fołks-Sztyme, nr 31, 1987.

64. Nagrobki żydowskie jako przedmiot badań historyka sztuki, Fołks-Sztyme, nr 35.

65. Balsaminki w kształcie ryby, Spotkania z zabytkami, nr 1, 1988.

66. Srebra żydowskie Autoniego Riedla, Fołks-Sztyme, nr 1, 1988.

67. Cmentarz na Bachledzkim Wierchu w Zakopanem, Fołks-Sztyme, nr 8, 1988.

68. Die kunstchistorischen Probleme der altesten Krakauer Synagogen, Wissenschaftliche Zeitschrift, Martin Luter - Universitat Halle - Wittenberg 37, nr 5, 1988.

69. Z historii żydowskiego złotnictwa w Polsce: Abram Reiner i R. Hersz Szyldberg, Fołks-Sztyme, nr 19, 1988.

70. Miejsce judaików w Katalogu Zabytków Sztuki w Krakowie, Fołks-Sztyme, nr 32, 1988.

71. Bóżnica w Nowym Sączu - dzieje i odbudowa, Fołks-Sztyme, nr 47, 1988.

72. Ze studiów nad judaikami: Polskie srebrne oprawy na Megilla Ester, Rocznik Historii Sztuki 17, 1988.

73. Problem inwentaryzacji zabytków żydowskich w Polsce, wspólnie z J. Samkiem, Fołks-Sztyme, nr 2, 1989.

74. Judaika polskie, Spotkania z zabytkami, nr 3, 1989.

75. Srebrne tace do wykupu pierworodnego, Fołks-Sztyme, 1989

76. Okopisko żydowskie w Nowym Sączu, wspólnie z J. Samkiem, Słowo Żydowskie, 1989

77. Telegram do Żydów polskich na całym świecie - o ratowanie cmentarza Remu, Fołks-Sztyme, nr 2, 1990.

78. Jeszcze o wystawie „Żydzi - polscy" w Krakowie, wspólnie z J, Samkiem, Fołks-Sztyme, nr 8, 1990.

79. Jeszcze o wystawie „Żydzi - polscy" w Krakowie, wspólnie z J, Samkiem, Fołks-Sztyme, nr 9, 1990.

80. Korzenie diaspory. Tekst informacyjny do wystawy fotograficznej G. Kozieńskiego, Kraków 1990.

81. Naczynia na etrog, Spotkania z zabytkami, nr 2, 1990.

82. Polska Jerozolima. Bóżnice na Kazimierzu w Krakowie, Projekt, nr 2 , 1991.

83. Sztuka żydowska w Polsce w XVII - XVIII wieku, [w:] Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej, Wrocław - Warszawa - Kraków 1991.

84. An European Aspects of Cracow Synagogues in Kazimierz, miejsce i czas br.d.

85. Sztuka żydowska w Polsce w XIX wieku - czasy emancypacji i asymilacji. Rola kultury żydowskiej w Państwowych Szkołach sztuk Plastycznych, Kielce 1991-1992.

86. Krakowskie judaika - znane i nieznane, Rok Kultury Żydowskiej, Kielce 1992.

87. Święta i obrzędy żydowskie. Naczynia i przedmioty liturgiczne i obrzędowe, Kultura Żydów polskich XIX i XX wieku, Kielce 1992.

88. Święta żydowskie i obrzędy oraz naczynia, przedmioty liturgiczne i obrzędowe, Rok Kultury Żydowskiej, Kielce 1992.

89. Some Problems concerning the Bibliography of Jewish Art In Poland, wspólnie z J, Samkiem, [w:] Bibliographies of Polisch Judaika, International Symposium, Cracow 1988, July, Studia Polono - Judaika: Series Libourum Congressus 1, Cracow 1993.

90. Czy złotnictwo polskie XVII wieku ma własne oblicze?, wspólnie z J. Samkiem, [w:] Sztuka XVII wieku w Polsce, Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa 1994.

91. Kazimierz i Stradom. Kościoły i klasztory, Katalog Zabytków sztuki w Polsce VI, Miasto Kraków, cz. V, redakcja naukowa wspólnie z J. Samkiem oraz współautorstwo, Warszawa 1994.

92. Lesser Gieldziński - kolekcjoner judaików i prekursor żydowskich muzeów w Polsce, Porta Aurea. Rocznik Zakładu Historii sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994.

93. Zaginiona Synagoga, wspólnie z J. Samkiem, Spotkania z zabytkami, nr 11, 1994.

94. Kazimierz i Stradom. Judaica: Bóżnice, budowle publiczne i cmentarze, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce IV, Miasto Kraków, cz. VI, redakcja naukowa wspólnie z J. Samkiem oraz współautorstwo, Warszawa 1995.

95. Kolejny głos w sprawie żydowskiego cmentarza w Tarnowie, wspólnie z J. Samkiem, Tarniny, nr 3 - 4, 1995.

96. Judaika w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego - I. Wyroby z kamienia i metalu, wspólnie z J. Samkiem oraz współautorstwo, Opuscula Musealia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, zeszyt 8, 1996.

97. Najstarsze przedstawienie bimy w Polsce, Sztuka i pedagogika II. Krakowskie sesje naukowe, Kraków 1999.

98. Sztuka jako medium poznania kultury Żydów - wybrane przykłady, Sztuka i pedagogika II. Krakowskie sesje naukowe, Kraków 1999.

99. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce IV, Miasto Kraków, Kleparz. Kościoły i klasztory, wspólnie z J. Samkiem, redakcja, Warszawa 2000.

100. Najstarsze przedstawienie bimy w Polsce, w ołtarzu Mariackim w Krakowie, [w:] Krakowskie Studia Małopolskie, nr 4, Kraków 2000.

101. Radke Emil, złotnik warszawski czynny od 1832 r. lub 1835 r. do 1868 r., Polski Słownik Biograficzny, 2001.

102. Riedel Antoni, złotnik i kupiec warszawski czynny w 2 połowie XIX i na początku XX wieku, Polski Słownik Biograficzny, 2001.

103. Dawna sztuka żydowska w Polsce, wspólnie z J. Samkiem, Warszawa 2002.

104. Nowa synteza sztuki żydowskiej w Polsce, wspólnie z J. Samkiem, Małopolskie Studia Historyczne, 2007.

105. Barok w sztuce żydowskiej trwa dalej – DLACZEGO?, [w:] Barok i barokizacja, Materiały z Sesji Naukowej Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Warszawa 2008.

106. Cmentarze żydowskie w Polsce południowej – aspekty historyczne, artystyczne, stan i metody badań, [w:] 200 lat nowego cmentarza żydowskiego w Krakowie, Kraków 2010.

107. Mauretanizm i orientalizm w sztuce żydowskiej, [w:] Żydzi na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Historia. Kultura. Zagadnienia konserwatorskie, Kraków 2011.

108. Początek ZŁA, wrzesień 1939 r., [w:] Wiadomości Lokalne, nr 9, grudzień 2012.

109. Cmentarzysko krakowskich pomników, [w:] Dzielnica Pierwsza, nr 3-4, marzec-kwiecień 2013.

Artykuły opracowane, a nieopublikowane:

110. A propos des relations franco - polonaises dans le domaine des arts mineurs, wspólnie z J. Samkiem, msp. złożony w Centre d'etudes juives, Sorbona
111. Baruch Dornhelm - zapomniany złotnik żydowski
112. Bochnia - inwentaryzacja budownictwa miejskiego, wspólnie z J. Samkiem, materiały w Wojewódzkim Urzędzie Konserwatorskim
113. Bóżnica w Opocznie, wspólnie z J. Samkiem
114. Bóżnica w Tarnogrodzie koło Biłgoraju, wspólnie z J. Samkiem
115. Dawne bóżnice w Kraśniku, wspólnie z J. Samkiem
116. Dzieje sztuki żydowskiej w Polsce od czasów najdawniejszych do XVI wieku, wspólnie z J. Samkiem, msp. złożony w USA u A. Lanterbacha
117. Judaistyczne rzemiosło polskie czasów nowożytnych od XVII wieku do 1939 roku (srebra synagogalne) – moja książka, czeka na wydanie
118. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce IV, Miasto Kraków, Garbary. Kościoły i klasztory 1, wspólnie z J. Samkiem, redakcja i współautorstwo
119. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce IV, Miasto Kraków, Garbary. Kościoły i klasztory 2, wspólnie z J. Samkiem, redakcja i współautorstwo
120. Krakowska synagoga postępowa - Templum i jej geneza
121. Krakowski „okrąglak", wspólnie z J. Samkiem
122. Les tombes juvies comme objects d'art; problemes d'inventorisation, wspólnie z J. Samkiem, msp. złożony w Centre d'etudes juvies, Sorbona
123. Miasto Kraków, spis zabytków ruchomych, wspólnie z J. Samkiem
124. Najcenniejsze synagogi - bóżnica w Pińczowie, wspólnie z J. Samkiem
125. Bóżnica Remu - najstarsze zachowane w Polsce drzwi arki
126. Okopisko żydowskie w Nowym Sączu, wspólnie z J. Samkiem
127. Orient i orientalizm w sztuce żydowskiej, referat wygłoszony na Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 1983 r.
128. Proszowice - założenia urbanistyczne, zabudowa rynku, wspólnie z J. Samkiem
129. Przysucha - sygnał o zapomnianej synagodze, wspólnie z J. Samkiem
130. Ruiny synagogi w Rymanowie, wspólnie z J. Samkiem
131. Cmentarz Remu - kamienna księga historii Żydów krakowskich. Geneza i analogie. (złożone do druku w 1983 r., praca zaginęła)
132. Stara bóżnica w Krakowie i jej oddziaływanie na architekturę synagogalną w Polsce Południowej - geneza dwunawowej bóżnicy
133. Synagoga attykowa - bóżnica w Lubomlu, wspólnie z J. Samkiem
134. Synagoga w Zamościu - dawniej i dziś, wspólnie z J. Samkiem
135. Synagogi kieleckie - bóżnice w Chęcinach, wspólnie z J. Samkiem
136. Województwo katowickie, spis zabytków ruchowych, wspólnie z J. Samkiem
137. Zabytki sztuki jako źródło badań nad dziejami Żydów polskich, wspólnie z J. Samkiem
138. Zabytki sztuki judaistycznej w muzeach polskich (umowa z wydawnictwem Arkady, 1979 r., niewydana)
139. Zapomniana bóżnica w Józefowie, wspólnie z J. Samkiem
140. Zapomniane synagogi - bóżnica w Bielsku - Białej, wspólnie z J. Samkiem
141. Złotnictwo krakowskie wieku XIX i początku XX wieku, wspólnie z J. Samkiem
142. Z nieznanych bóżnic - synagoga w Strzyżowie, wspólnie z J. Samkiem

 

 

Wyjaśnienia wymaga następująca pozycja:

Cmentarz Remu – kamienna księga historii Żydów krakowskich. Geneza i analogie. Referat wygłoszony na konferencji WYMIARY OBECNOŚCI ŻYDOWSKIEJ – KAZIMIERZ – POLSKA – EUROPA (Z PROBLEMÓW PLURALIZMU), inauguracja prof. dr Józef A. Gierowski, Kraków 25-26.11.1993. Tekst referatu został złożony do druku, ale niestety zaginął.

 

Aktualnie pracuję nad nowym tematem, który dotychczas nie został poruszony ani wzmiankowany
w historii sztuki polskiej, ale ma bardzo ważne znaczenie dla wykazania silnych związków między sztuką żydowską a katolicką. Mam merytorycznie przygotowany materiał naukowy do napisania albumu, gdzie jasno i zrozumiale zostaną wykazane związki, naśladownictwo, odwzorowanie, czy kopiowanie przez Żydów różnych motywów ornamentalnych. Materiał jest zdumiewająco bogaty. – Sobór Trydencki (1545-1563) wprowadził nową symbolikę w kościele (ołtarze o siedmiu kolumnach, wzorowane na menorze), te ciekawe formy zostały przyjęte i zastosowane przez Żydów, z czego oni nie zdają sobie sprawy (architektura, wyposażenie bóżnic drewnianych, rzemiosło artystyczne, dekoracja macew i symbolika).

Ponadto w krakowskich bóżnicach i na cmentarzu Remu odnalazłam motywy ornamentalne, stosowane w sztuce Żydów sefardyjskich jeszcze w Hiszpanii. Zagadnienie zupełnie nowe! Przynieśli je ze sobą Żydzi wypędzeni z Hiszpanii w 1492 r., a do Krakowa przybyli za czasów króla Zygmunta Starego.

Istnieje w naukowej literaturze z historii sztuki bogaty materiał ilustracyjny – porównawczy. – Taki album, będzie to nowy sposób ukazania wzajemnych relacji, np. fotografia wnętrza Starej Bóżnicy na Kazimierzu w Krakowie z dwoma kolumnami i identyczne wnętrze gotyckiego kościoła z XIV w. w Małopolsce, albo bimy w drewnianych bóżnicach, wzorowane na siedmiokolumnowych ołtarzach. Ustaliłam, że balsaminki wzorowane były na monstrancjach katolickich, ale nie barokowych – promienistych, jak to napisano w katalogu muzealnym w Israel Museum.

Celem albumu ma być ukazanie wspólnych korzeni katolicyzmu i judaizmu.