Curriculum vitae

Dr Izabella Rejduch-Samkowa (2.11.1927-10.02.2021), urodziła się w Krakowie, studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stopień magistra historii sztuki uzyskała za pracę pt. System filaroszkarpowy, tzw. krakowski, i jego geneza, w 1955r., pod kierunkiem Profesorów – Adama Bochnaka i Karola Estreichera. Już w trakcie studiów podjęła pracę w Państwowych Zbiorach Sztuki na Wawelu. W 1956 r. zawarła związek małżeński z historykiem sztuki Janem Sławomirem Samkiem. W tym samym czasie rozpoczęła współpracę z Instytutem Sztuki PAN w Warszawie, jako współredaktor wielotomowego Katalogu Zabytków Sztuki miasta Krakowa i Katalogu Zabytków Sztuki Województwa Katowickiego. W latach 1969 - 1974 pracowała w Muzeum Historycznego miasta Krakowa. W tym okresie, jako komisarz naukowy opracowała wiele wystaw, w tym: Stanisław Tondos – malarz krakowskich zaułków, 1970 r.; Juliusz Kossak, Wojciech Kossak, Jerzy Kossak, 1971 r.; Medale francuskie, 1971 r. W roku 1971r. powierzono jej tworzenie i kierownictwo Oddziału muzealnego – Historia i Kultura Żydów Polskich./ które miało zostać utworzone, po zakończeniu prac konserwatorskich w Starej Bóżnicy na krakowskim Kazimierzu/. To właśnie w tym okresie po raz pierwszy zetknęła się ze sztuką żydowską. Podjęła trudne wyzwanie tworzenia muzeum, mimo że jako historyk sztuki nigdy wcześniej nie miała kontaktu z zabytkami należącymi do religii i obrzędów wyznania mojżeszowego. Rozpoczęła intensywnie studia nad „Judaikami”, w oparciu o literaturę naukową, jak i zachowane obiekty, aby poznać i zrozumieć, tak mocno związaną z historią i sztuką polską, żydowskie dziedzictwo kulturowe. W czerwcu 1974 r. urządziła pierwszą w Polsce po wojnie, wystawę zabytków sztuki żydowskiej „Żydowskie rzemiosło artystyczne od XVII-XX wieku”. Na ekspozycji były prezentowane eksponaty krakowskie i wypożyczone z innych polskich muzeów / ponad 135 obiektów/. W tym okresie podjęła też stałą pracę w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie, w Pracowni Inwentaryzacji Zabytków miasta Krakowa.

Stopień doktora uzyskała w 1980 r. za opracowanie pt. Judaistyczne rzemiosło artystyczne czasów nowożytnych do 1939 roku (Instytut Sztuki PAN w Warszawie, promotor – prof. dr hab. Stanisław Mossakowski). Było to pierwsza w Polsce praca doktorska na temat sztuki żydowskiej.

Od lat siedemdziesiątych w pracy zawodowej, specjalizowała się w dziedzinie badań nad sztuką żydowską. Wyniki swoich badań wielokrotnie referowała na sesjach naukowych w kraju i zagranicą./ Pradze, Budapeszcie, Izraelu/. Od 1987 r. prowadziła na Uniwersytecie Jagiellońskim wykłady i konwersatoria z historii sztuki żydowskiej w Zakładzie Historii i Kultury Żydów Polskich. W 1988 r. brała udział w konferencji naukowej International Conference on the History and Culture of Polish Jews, w Jerozolimie; jej referat napisany w oparciu o wieloletnie badania, wzbudził ogromne zainteresowanie.

Dr Izabelle Rejduch-Samkowa jako pierwsza podjęła badania nad rozwojem żydowskiego kolekcjonerstwa i muzealnictwa w Polsce. Na jej dorobek naukowy składa się ponad sto kilkadziesiąt prac naukowych - opublikowanych i przygotowanych do druku. Tytuły ważniejszych pozycji to: Problem tradycji i stylów w sztuce żydowskiej, 1981 r.; Lesser Gieldziński – kolekcjoner judaików i prekursor żydowskich muzeów w Polsce, 1994 r.; Chanuka łańcucka, 1985 r. Judaika w zbiorach muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego (wspólnie z J. Samkiem), 1995 r.; Motywy żydowskie w ołtarzu Mariackim – dziele Wita Stwosza, 1986 r.; Krakowski Tempel – Synagoga Postępowa i jej geneza, 1989 r.; Orient w sztuce żydowskiej; Lesser Gieldziński, Mathias Bersohn i Maksymilian Goldstein – pierwsi kolekcjonerzy judaików w Polsce, 1983 r.; Mauretanizm i orientalizm w sztuce żydowskiej, 2011 r. Jest autorem książki Dawna sztuka żydowska w Polsce, 2002 r.; napisanej wspólnie z mężem śp.prof. Janem Sławomirem Samkiem. Jest to pierwsze w historii sztuki polskiej, naukowe opracowanie dawnej sztuki żydowskiej.

Za dorobek naukowy w dziedzinie zarówno badań nad sztuka Krakowa jak i prekursorskich opracowań, dotyczących polskiej sztuki żydowskiej, została wielokrotnie odznaczona: za Katalog Zabytków Sztuki w Polsce uhonorowana Nagrodą Zbiorowa I Stopnia Prezesa Rady Ministrów oraz nagrodami Rady Narodowej m. Krakowa. Odznaczona Złotymi Odznakami "Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa" (1985), "Za Zasługi dla Ziemi krakowskiej" oraz Medalem Państwa Izrael (1979).

Zmarła w Krakowie 10 lutego 2021r. jest pochowana na Cmentarzu Rakowickim.

(http://pl.wikipedia.org/wiki/Izabella_Rejduch-Samkowa)


 

Generated in 0.052339 seconds by CMS Made Simple using 22 SQL queries and 4771416 bytes of memory (peak memory usage was 5420664)

Debug: (0.00059100000000001) - (usage: 463064) - (peak: 464936)
loading smarty
Debug: (0.00071300000000007) - (usage: 539456) - (peak: 540992)
loading adodb
Debug: (0.00081600000000004) - (usage: 571488) - (peak: 574136)
loading page functions
Debug: (0.00088400000000011) - (usage: 578800) - (peak: 590576)
loading content functions
Debug: (0.00097600000000009) - (usage: 656720) - (peak: 659336)
loading translation functions
Debug: (0.0010250000000001) - (usage: 659440) - (peak: 675992)
loading events functions
Debug: (0.0010640000000001) - (usage: 667728) - (peak: 678504)
loading php4 entity decode functions
Debug: (0.0011410000000001) - (usage: 672968) - (peak: 686656)
done loading files
Debug: (0.0046520000000001) - (usage: 1032688) - (peak: 1043712)
(mysql): SET NAMES 'utf8'
Debug: (0.0054040000000001) - (usage: 1061160) - (peak: 1068456)
(mysql): SELECT sitepref_name, sitepref_value from cms_siteprefs
Debug: (0.006413) - (usage: 1124592) - (peak: 1153544)
(mysql): SELECT * FROM cms_userplugins
Debug display of 'Load Content Operations':(0.006642) - (usage: 1167232) - (peak: 1196856)
Debug display of 'End Load Content Operations':(0.0069610000000001) - (usage: 1341960) - (peak: 1364896)
Debug: (0.0072970000000001) - (usage: 1345304) - (peak: 1381440)
(mysql): SELECT content_id,page_url FROM cms_content
          WHERE active = 1 AND default_content = 0 AND page_url != ''
Debug display of 'Loading Modules':(0.007333) - (usage: 1342936) - (peak: 1385016)
Debug: (0.0078750000000001) - (usage: 1512560) - (peak: 1531504)
(mysql): SELECT * FROM cms_modules WHERE admin_only = 0 AND active = 1 ORDER by module_name
Debug display of 'Instantiate: CMSMailer':(0.008039) - (usage: 1636736) - (peak: 1651984)
Debug display of 'Instantiate: FileManager':(0.0095940000000001) - (usage: 1928984) - (peak: 1948304)
Debug display of 'Instantiate: FormBuilder':(0.0097980000000001) - (usage: 2050856) - (peak: 2068840)
Debug display of 'Instantiate: Gallery':(0.011142) - (usage: 2519464) - (peak: 2666232)
Debug display of 'Instantiate: MenuManager':(0.011863) - (usage: 2686544) - (peak: 2806656)
Debug display of 'Instantiate: News':(0.012374) - (usage: 2825296) - (peak: 2931296)
Debug: (0.014232) - (usage: 2837880) - (peak: 2948016)
(mysql): SELECT news_id,news_url FROM cms_module_news
              WHERE status = 'published' AND news_url != '' AND ( IFNULL(start_time, '1970-01-01 01:00:01') < NOW()) AND (( IFNULL(end_time, '1970-01-01 01:00:01') = '1970-01-01 01:00:01') OR (end_time > NOW())) ORDER BY news_date DESC
Debug: (0.01463) - (usage: 2835968) - (peak: 2963200)
(mysql): SELECT content_id FROM cms_content WHERE default_content = 1 LIMIT 1
Debug display of 'Instantiate: Printing':(0.015461) - (usage: 3016672) - (peak: 3108136)
Debug display of 'Instantiate: TinyMCE':(0.015977) - (usage: 3146352) - (peak: 3227384)
Debug display of 'End of include':(0.016052) - (usage: 3140792) - (peak: 3244104)
Debug: (0.017145) - (usage: 3186888) - (peak: 3266600)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_alias = 'BIOGRAFIA' AND active = 1 LIMIT 1
Debug: (0.017515) - (usage: 3284184) - (peak: 3349336)
load from data is loading properties
Debug: (0.018535) - (usage: 3291832) - (peak: 3366120)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '24'
Debug: (0.019551) - (usage: 3340816) - (peak: 3406008)
(mysql): SELECT template_id, template_name, template_content, stylesheet, encoding, active, default_template, modified_date FROM cms_templates WHERE template_id = '23' LIMIT 1
Debug: (0.02058) - (usage: 3886720) - (peak: 3939808)
(mysql): SELECT eh.tag_name, eh.module_name, e.originator, e.event_name, eh.handler_order, eh.handler_id, eh.removable FROM cms_event_handlers eh
    INNER JOIN cms_events e ON e.event_id = eh.event_id
    ORDER BY eh.handler_order ASC
Debug display of 'Start Loading Hierarchy Manager':(0.02607) - (usage: 3879176) - (peak: 4176552)
Debug display of 'starting tree':(0.026097) - (usage: 3880144) - (peak: 4176552)
Debug: (0.026632) - (usage: 3883064) - (peak: 4176552)
(mysql): SELECT UNIX_TIMESTAMP(modified_date) FROM cms_content ORDER BY modified_date DESC LIMIT 1
Debug: (0.02671) - (usage: 3881128) - (peak: 4176552)
file needs loading
Debug display of 'ending tree':(0.026959) - (usage: 3963456) - (peak: 4176552)
Debug display of 'End Loading Hierarchy Manager':(0.026976) - (usage: 3957088) - (peak: 4176552)
Debug: (0.028197) - (usage: 3976208) - (peak: 4176552)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (15,34,56,19,60,57) ORDER BY hierarchy
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.028854) - (usage: 4190704) - (peak: 4293296)
Debug: (0.029612) - (usage: 4218600) - (peak: 4309696)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (79,119,81,65,64,67,66,68,94) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.03085) - (usage: 4523056) - (peak: 4630432)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (62,103,71,72,73,75,74,101,106) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.031911) - (usage: 4824616) - (peak: 4931688)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (76,78,77) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.032577) - (usage: 4928312) - (peak: 5010672)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (109,82) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.033225) - (usage: 4998464) - (peak: 5074808)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (88) ORDER BY hierarchy
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.039256) - (usage: 5042272) - (peak: 5357024)
Debug: (0.039332) - (usage: 5038568) - (peak: 5357024)
start global_content_get_template
Debug: (0.040075) - (usage: 5079944) - (peak: 5357024)
(mysql): SELECT htmlblob_id, htmlblob_name, html, owner, use_wysiwyg, description, modified_date FROM cms_htmlblobs WHERE htmlblob_name = 'foto' LIMIT 1
Debug: (0.040154) - (usage: 5076384) - (peak: 5357024)
end global_content_get_template
Debug: (0.040172) - (usage: 5076904) - (peak: 5357024)
start global_content_get_timestamp
Debug: (0.040186) - (usage: 5077176) - (peak: 5357024)
end global_content_get_timestamp
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.040744) - (usage: 5079696) - (peak: 5357024)
Debug: (0.041641) - (usage: 5087656) - (peak: 5357024)
(mysql): SELECT content_id FROM cms_content WHERE hierarchy = '00006' LIMIT 1
Debug: (0.042795) - (usage: 5095960) - (peak: 5357024)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '88'
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.046558) - (usage: 5071312) - (peak: 5395104)
Debug: (0.051613) - (usage: 5086688) - (peak: 5420664)
(mysql): SELECT DISTINCT A.css_id,A.media_type,B.assoc_order 
           FROM cms_css A, cms_css_assoc B
           WHERE A.css_id = B.assoc_css_id
            AND B.assoc_type = 'template'
            AND B.assoc_to_id = '23'
           ORDER BY B.assoc_order
Debug: (0.052185) - (usage: 5062488) - (peak: 5420664)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender
Debug: (0.052245) - (usage: 5063616) - (peak: 5420664)
calling module Gallery from event ContentPostRender