Miasto Szydłowiec – gniazdo możnego rodu Szydłowieckich, jest szeroko znane i odwiedzane przez wielu turystów, dzięki zachowanym tu zabytkom.

Osiedlanie się Żydów w Nowym Sączu – mieście jeszcze średniowiecznym zaobserwować można na większą skalę dopiero od drugiej połowy wieku siedemnastego.

Kępno, niewielka miejscowość położona we wschodniej części Wielkopolski niemal na granicy z Górnym Śląskiem, poszczycić się może dawnym rodowodem.

Działoszyce, rzadko odwiedzane przez turystów miasteczko w dawnym powiecie pińczowskim, wzmiankowane jest już około roku 1220. W roku 1409 dawna osada zamieniona została na miasto, na mocy przywileju wydanego przez króla Władysława Jagiełłę dla Michała z Czyżowa herbu Półkozic, kasztelana sandomierskiego.

Grybów, nieduże miasto, ale sukcesywnie powiększające się nowoczesnymi blokami i dużymi sklepami, ma ciekawą historię.