Miasto Szydłowiec – gniazdo możnego rodu Szydłowieckich, jest szeroko znane i odwiedzane przez wielu turystów, dzięki zachowanym tu zabytkom.

Osiedlanie się Żydów w Nowym Sączu – mieście jeszcze średniowiecznym zaobserwować można na większą skalę dopiero od drugiej połowy wieku siedemnastego.

Kępno, niewielka miejscowość położona we wschodniej części Wielkopolski niemal na granicy z Górnym Śląskiem, poszczycić się może dawnym rodowodem.

Działoszyce, rzadko odwiedzane przez turystów miasteczko w dawnym powiecie pińczowskim, wzmiankowane jest już około roku 1220. W roku 1409 dawna osada zamieniona została na miasto, na mocy przywileju wydanego przez króla Władysława Jagiełłę dla Michała z Czyżowa herbu Półkozic, kasztelana sandomierskiego.

Grybów, nieduże miasto, ale sukcesywnie powiększające się nowoczesnymi blokami i dużymi sklepami, ma ciekawą historię.


 

Generated in 0.082036 seconds by CMS Made Simple using 40 SQL queries and 4912384 bytes of memory (peak memory usage was 5675536)

Debug: (0.00081600000000004) - (usage: 462616) - (peak: 464488)
loading smarty
Debug: (0.001007) - (usage: 538984) - (peak: 540568)
loading adodb
Debug: (0.001128) - (usage: 571008) - (peak: 573640)
loading page functions
Debug: (0.001234) - (usage: 578312) - (peak: 590168)
loading content functions
Debug: (0.0013840000000001) - (usage: 656240) - (peak: 658992)
loading translation functions
Debug: (0.001461) - (usage: 658952) - (peak: 675648)
loading events functions
Debug: (0.001522) - (usage: 667232) - (peak: 678264)
loading php4 entity decode functions
Debug: (0.001628) - (usage: 672456) - (peak: 686416)
done loading files
Debug: (0.005903) - (usage: 1032168) - (peak: 1043200)
(mysql): SET NAMES 'utf8'
Debug: (0.006786) - (usage: 1060632) - (peak: 1067976)
(mysql): SELECT sitepref_name, sitepref_value from cms_siteprefs
Debug: (0.0082139999999999) - (usage: 1124064) - (peak: 1153008)
(mysql): SELECT * FROM cms_userplugins
Debug display of 'Load Content Operations':(0.008561) - (usage: 1166704) - (peak: 1196176)
Debug display of 'End Load Content Operations':(0.008955) - (usage: 1341432) - (peak: 1364272)
Debug: (0.009346) - (usage: 1344768) - (peak: 1380888)
(mysql): SELECT content_id,page_url FROM cms_content
          WHERE active = 1 AND default_content = 0 AND page_url != ''
Debug display of 'Loading Modules':(0.009406) - (usage: 1342400) - (peak: 1384568)
Debug: (0.010108) - (usage: 1512008) - (peak: 1530864)
(mysql): SELECT * FROM cms_modules WHERE admin_only = 0 AND active = 1 ORDER by module_name
Debug display of 'Instantiate: CMSMailer':(0.010373) - (usage: 1636176) - (peak: 1651288)
Debug display of 'Instantiate: FileManager':(0.012759) - (usage: 1928416) - (peak: 1947648)
Debug display of 'Instantiate: FormBuilder':(0.013023) - (usage: 2050272) - (peak: 2068240)
Debug display of 'Instantiate: Gallery':(0.015) - (usage: 2518896) - (peak: 2665664)
Debug display of 'Instantiate: MenuManager':(0.016146) - (usage: 2685976) - (peak: 2806088)
Debug display of 'Instantiate: News':(0.016927) - (usage: 2824728) - (peak: 2930728)
Debug: (0.019835) - (usage: 2837312) - (peak: 2947448)
(mysql): SELECT news_id,news_url FROM cms_module_news
              WHERE status = 'published' AND news_url != '' AND ( IFNULL(start_time, '1970-01-01 01:00:01') < NOW()) AND (( IFNULL(end_time, '1970-01-01 01:00:01') = '1970-01-01 01:00:01') OR (end_time > NOW())) ORDER BY news_date DESC
Debug: (0.020334) - (usage: 2835400) - (peak: 2962632)
(mysql): SELECT content_id FROM cms_content WHERE default_content = 1 LIMIT 1
Debug display of 'Instantiate: Printing':(0.021602) - (usage: 3016104) - (peak: 3107568)
Debug display of 'Instantiate: TinyMCE':(0.022398) - (usage: 3145800) - (peak: 3226832)
Debug display of 'End of include':(0.022496) - (usage: 3140240) - (peak: 3243552)
Debug: (0.024017) - (usage: 3186360) - (peak: 3265936)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_alias = 'Boznice-i-inne-budowle' AND active = 1 LIMIT 1
Debug: (0.024616) - (usage: 3283544) - (peak: 3348904)
load from data is loading properties
Debug: (0.025671) - (usage: 3291112) - (peak: 3365688)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '119'
Debug: (0.026602) - (usage: 3333400) - (peak: 3398376)
(mysql): SELECT template_id, template_name, template_content, stylesheet, encoding, active, default_template, modified_date FROM cms_templates WHERE template_id = '23' LIMIT 1
Debug: (0.027684) - (usage: 3879400) - (peak: 3932432)
(mysql): SELECT eh.tag_name, eh.module_name, e.originator, e.event_name, eh.handler_order, eh.handler_id, eh.removable FROM cms_event_handlers eh
    INNER JOIN cms_events e ON e.event_id = eh.event_id
    ORDER BY eh.handler_order ASC
Debug display of 'Start Loading Hierarchy Manager':(0.033283) - (usage: 3871848) - (peak: 4169072)
Debug display of 'starting tree':(0.033314) - (usage: 3872816) - (peak: 4169072)
Debug: (0.033778) - (usage: 3875736) - (peak: 4169072)
(mysql): SELECT UNIX_TIMESTAMP(modified_date) FROM cms_content ORDER BY modified_date DESC LIMIT 1
Debug: (0.033869) - (usage: 3873800) - (peak: 4169072)
file needs loading
Debug display of 'ending tree':(0.034197) - (usage: 3956208) - (peak: 4169072)
Debug display of 'End Loading Hierarchy Manager':(0.034222) - (usage: 3949840) - (peak: 4169072)
Debug: (0.034843) - (usage: 3969352) - (peak: 4169072)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (15,34,56,19,60,24,57) ORDER BY hierarchy
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.035904) - (usage: 4216928) - (peak: 4322768)
Debug: (0.037149) - (usage: 4244368) - (peak: 4339168)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (79,81,65,64,67,66,68,94) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.039053) - (usage: 4515896) - (peak: 4618360)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (62,103,71,72,73,75,74,101,106) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.040651) - (usage: 4817480) - (peak: 4924608)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (76,78,77) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.04156) - (usage: 4921184) - (peak: 5003600)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (109,82) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.042403) - (usage: 4991328) - (peak: 5067736)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (88) ORDER BY hierarchy
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.049086) - (usage: 5035160) - (peak: 5350360)
Debug: (0.04917) - (usage: 5031432) - (peak: 5350360)
start global_content_get_template
Debug: (0.049708) - (usage: 5072800) - (peak: 5350360)
(mysql): SELECT htmlblob_id, htmlblob_name, html, owner, use_wysiwyg, description, modified_date FROM cms_htmlblobs WHERE htmlblob_name = 'foto' LIMIT 1
Debug: (0.049796) - (usage: 5069240) - (peak: 5350360)
end global_content_get_template
Debug: (0.049816) - (usage: 5069760) - (peak: 5350360)
start global_content_get_timestamp
Debug: (0.04983) - (usage: 5070032) - (peak: 5350360)
end global_content_get_timestamp
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.050426) - (usage: 5072552) - (peak: 5350360)
Debug: (0.050978) - (usage: 5080528) - (peak: 5350360)
(mysql): SELECT content_id FROM cms_content WHERE hierarchy = '00002' LIMIT 1
Debug: (0.051695) - (usage: 5089576) - (peak: 5350360)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '79'
Debug: (0.052442) - (usage: 5098352) - (peak: 5350360)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '81'
Debug: (0.053173) - (usage: 5102856) - (peak: 5350360)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '65'
Debug: (0.053836) - (usage: 5107456) - (peak: 5350360)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '64'
Debug: (0.054601) - (usage: 5111992) - (peak: 5350360)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '67'
Debug: (0.055195) - (usage: 5116544) - (peak: 5350360)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '66'
Debug: (0.055748) - (usage: 5121080) - (peak: 5350360)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '68'
Debug: (0.056272) - (usage: 5125560) - (peak: 5350360)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '94'
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.060664) - (usage: 5095880) - (peak: 5412552)
Debug: (0.063147) - (usage: 5139800) - (peak: 5412552)
(mysql): 
      SELECT count(mn.news_id) as count
      FROM cms_module_news mn
      LEFT OUTER JOIN cms_module_news_categories mnc 
      ON mnc.news_category_id = mn.news_category_id 
      LEFT OUTER JOIN cms_users u 
      ON u.user_id = mn.author_id 
      WHERE 
        status = 'published' 
      AND
     (mnc.news_category_name = 'Bożnice i inne budowle') AND ( IFNULL(start_time, '1970-01-01 01:00:01') < '2023-12-11 23:27:49') AND (( IFNULL(end_time, '1970-01-01 01:00:01') = '1970-01-01 01:00:01') OR (end_time > '2023-12-11 23:27:49')) LIMIT 1
Debug: (0.064679) - (usage: 5160592) - (peak: 5412552)
(mysql): 
      SELECT 
        mn.*, 
        mnc.news_category_name, 
        mnc.long_name, 
        u.username, 
        u.first_name,
        u.last_name 
      FROM cms_module_news mn
      LEFT OUTER JOIN cms_module_news_categories mnc 
      ON mnc.news_category_id = mn.news_category_id 
      LEFT OUTER JOIN cms_users u 
      ON u.user_id = mn.author_id 
      WHERE 
        status = 'published' 
      AND
     (mnc.news_category_name = 'Bożnice i inne budowle') AND ( IFNULL(start_time, '1970-01-01 01:00:01') < '2023-12-11 23:27:49') AND (( IFNULL(end_time, '1970-01-01 01:00:01') = '1970-01-01 01:00:01') OR (end_time > '2023-12-11 23:27:49')) ORDER BY news_date desc LIMIT 0, 5
Debug: (0.065099) - (usage: 5175656) - (peak: 5412552)
(mysql): SELECT A.value,B.id,B.name,B.type FROM cms_module_news_fieldvals A, cms_module_news_fielddefs B WHERE A.fielddef_id = B.id AND B.public = 1 AND A.news_id = '47' ORDER BY B.item_order
Debug: (0.066214) - (usage: 5200824) - (peak: 5527792)
(mysql): SELECT A.value,B.id,B.name,B.type FROM cms_module_news_fieldvals A, cms_module_news_fielddefs B WHERE A.fielddef_id = B.id AND B.public = 1 AND A.news_id = '46' ORDER BY B.item_order
Debug: (0.067097) - (usage: 5206688) - (peak: 5540848)
(mysql): SELECT A.value,B.id,B.name,B.type FROM cms_module_news_fieldvals A, cms_module_news_fielddefs B WHERE A.fielddef_id = B.id AND B.public = 1 AND A.news_id = '45' ORDER BY B.item_order
Debug: (0.067892) - (usage: 5212488) - (peak: 5545344)
(mysql): SELECT A.value,B.id,B.name,B.type FROM cms_module_news_fieldvals A, cms_module_news_fielddefs B WHERE A.fielddef_id = B.id AND B.public = 1 AND A.news_id = '44' ORDER BY B.item_order
Debug: (0.068901) - (usage: 5214744) - (peak: 5549216)
(mysql): SELECT A.value,B.id,B.name,B.type FROM cms_module_news_fieldvals A, cms_module_news_fielddefs B WHERE A.fielddef_id = B.id AND B.public = 1 AND A.news_id = '43' ORDER BY B.item_order
Debug: (0.070307) - (usage: 5216952) - (peak: 5550624)
(mysql): 
  SELECT news_category_id, news_category_name, hierarchy, long_name 
  FROM cms_module_news_categories 
  WHERE hierarchy not like ''
  AND (news_category_name = 'Bożnice i inne budowle') ORDER by hierarchy
Debug: (0.070971) - (usage: 5224368) - (peak: 5550624)
(mysql): SELECT COUNT(news_id) as cnt FROM cms_module_news WHERE news_category_id='16' AND (( IFNULL(end_time, '1970-01-01 01:00:01') = '1970-01-01 01:00:01') OR (end_time > '2023-12-11 23:27:49')) AND status = 'published'
Debug: (0.071787) - (usage: 5242120) - (peak: 5550624)
(mysql): SELECT content from cms_module_templates WHERE module_name = 'News' and template_name = 'summarySample' LIMIT 1
Debug: (0.07212) - (usage: 5244208) - (peak: 5550624)
(mysql): SELECT module_name,template_name,modified_date 
              FROM cms_module_templates
Debug: (0.081265) - (usage: 5228584) - (peak: 5675536)
(mysql): SELECT DISTINCT A.css_id,A.media_type,B.assoc_order 
           FROM cms_css A, cms_css_assoc B
           WHERE A.css_id = B.assoc_css_id
            AND B.assoc_type = 'template'
            AND B.assoc_to_id = '23'
           ORDER BY B.assoc_order
Debug: (0.081879) - (usage: 5203016) - (peak: 5675536)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender
Debug: (0.081952) - (usage: 5204144) - (peak: 5675536)
calling module Gallery from event ContentPostRender