Zachowane lub znane z opisów lub fotografii zabytki sztuki żydowskiej w Polsce pochodzą z ponad 800 lat, od 2. poł. XII wieku począwszy.
„Zajmując się dziejami sztuki żydowskiej w Rzeczypospolitej szlacheckiej natrafiam często na nie rozwiązane dotąd kwestie.

 

Zainteresowanie kulturą i przeszłością swojego narodu obudziło się u Żydów dopiero pod koniec w. XIX, a związane było z kolekcjonerstwem przedmiotów kultu bóżniczego i domowego.