Zachowane lub znane z opisów lub fotografii zabytki sztuki żydowskiej w Polsce pochodzą z ponad 800 lat, od 2. poł. XII wieku począwszy.
„Zajmując się dziejami sztuki żydowskiej w Rzeczypospolitej szlacheckiej natrafiam często na nie rozwiązane dotąd kwestie.

 

Zainteresowanie kulturą i przeszłością swojego narodu obudziło się u Żydów dopiero pod koniec w. XIX, a związane było z kolekcjonerstwem przedmiotów kultu bóżniczego i domowego. 

Generated in 0.094293 seconds by CMS Made Simple using 38 SQL queries and 4888024 bytes of memory (peak memory usage was 5665288)

Debug: (0.00053199999999998) - (usage: 462464) - (peak: 464336)
loading smarty
Debug: (0.00067799999999996) - (usage: 538856) - (peak: 540392)
loading adodb
Debug: (0.00079899999999999) - (usage: 570888) - (peak: 573536)
loading page functions
Debug: (0.00087800000000005) - (usage: 578200) - (peak: 589976)
loading content functions
Debug: (0.00096399999999996) - (usage: 656120) - (peak: 658736)
loading translation functions
Debug: (0.0010060000000001) - (usage: 658840) - (peak: 675392)
loading events functions
Debug: (0.001043) - (usage: 667120) - (peak: 677904)
loading php4 entity decode functions
Debug: (0.00112) - (usage: 672344) - (peak: 686304)
done loading files
Debug: (0.005128) - (usage: 1032040) - (peak: 1043072)
(mysql): SET NAMES 'utf8'
Debug: (0.0067240000000001) - (usage: 1060512) - (peak: 1067848)
(mysql): SELECT sitepref_name, sitepref_value from cms_siteprefs
Debug: (0.00805) - (usage: 1123944) - (peak: 1152896)
(mysql): SELECT * FROM cms_userplugins
Debug display of 'Load Content Operations':(0.008273) - (usage: 1166584) - (peak: 1196208)
Debug display of 'End Load Content Operations':(0.008586) - (usage: 1341304) - (peak: 1364144)
Debug: (0.010163) - (usage: 1344640) - (peak: 1380760)
(mysql): SELECT content_id,page_url FROM cms_content
          WHERE active = 1 AND default_content = 0 AND page_url != ''
Debug display of 'Loading Modules':(0.01021) - (usage: 1342272) - (peak: 1384440)
Debug: (0.011226) - (usage: 1511880) - (peak: 1530736)
(mysql): SELECT * FROM cms_modules WHERE admin_only = 0 AND active = 1 ORDER by module_name
Debug display of 'Instantiate: CMSMailer':(0.011397) - (usage: 1636056) - (peak: 1651168)
Debug display of 'Instantiate: FileManager':(0.013076) - (usage: 1928280) - (peak: 1947568)
Debug display of 'Instantiate: FormBuilder':(0.013313) - (usage: 2050136) - (peak: 2068160)
Debug display of 'Instantiate: Gallery':(0.014702) - (usage: 2518720) - (peak: 2665552)
Debug display of 'Instantiate: MenuManager':(0.015423) - (usage: 2685808) - (peak: 2806096)
Debug display of 'Instantiate: News':(0.015944) - (usage: 2824584) - (peak: 2930712)
Debug: (0.01793) - (usage: 2837168) - (peak: 2947432)
(mysql): SELECT news_id,news_url FROM cms_module_news
              WHERE status = 'published' AND news_url != '' AND ( IFNULL(start_time, '1970-01-01 01:00:01') < NOW()) AND (( IFNULL(end_time, '1970-01-01 01:00:01') = '1970-01-01 01:00:01') OR (end_time > NOW())) ORDER BY news_date DESC
Debug: (0.01865) - (usage: 2835256) - (peak: 2962616)
(mysql): SELECT content_id FROM cms_content WHERE default_content = 1 LIMIT 1
Debug display of 'Instantiate: Printing':(0.019449) - (usage: 3016008) - (peak: 3107544)
Debug display of 'Instantiate: TinyMCE':(0.019974) - (usage: 3145704) - (peak: 3226864)
Debug display of 'End of include':(0.020037) - (usage: 3140144) - (peak: 3243584)
Debug: (0.021363) - (usage: 3186184) - (peak: 3266192)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_alias = 'Inne' AND active = 1 LIMIT 1
Debug: (0.021803) - (usage: 3283352) - (peak: 3349344)
load from data is loading properties
Debug: (0.022795) - (usage: 3290936) - (peak: 3366128)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '94'
Debug: (0.024015) - (usage: 3333256) - (peak: 3398496)
(mysql): SELECT template_id, template_name, template_content, stylesheet, encoding, active, default_template, modified_date FROM cms_templates WHERE template_id = '23' LIMIT 1
Debug: (0.025475) - (usage: 3879208) - (peak: 3932880)
(mysql): SELECT eh.tag_name, eh.module_name, e.originator, e.event_name, eh.handler_order, eh.handler_id, eh.removable FROM cms_event_handlers eh
    INNER JOIN cms_events e ON e.event_id = eh.event_id
    ORDER BY eh.handler_order ASC
Debug display of 'Start Loading Hierarchy Manager':(0.030856) - (usage: 3871608) - (peak: 4169424)
Debug display of 'starting tree':(0.030881) - (usage: 3872576) - (peak: 4169424)
Debug: (0.031789) - (usage: 3875496) - (peak: 4169424)
(mysql): SELECT UNIX_TIMESTAMP(modified_date) FROM cms_content ORDER BY modified_date DESC LIMIT 1
Debug: (0.031856) - (usage: 3873560) - (peak: 4169424)
file needs loading
Debug display of 'ending tree':(0.032104) - (usage: 3955872) - (peak: 4169424)
Debug display of 'End Loading Hierarchy Manager':(0.032118) - (usage: 3949504) - (peak: 4169424)
Debug: (0.033361) - (usage: 3969016) - (peak: 4169424)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (15,34,56,19,60,24,57) ORDER BY hierarchy
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.034148) - (usage: 4216608) - (peak: 4322800)
Debug: (0.035802) - (usage: 4244056) - (peak: 4339200)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (79,119,81,65,64,67,66,68) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.038202) - (usage: 4515616) - (peak: 4618384)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (62,103,71,72,73,75,74,101,106) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.040128) - (usage: 4817208) - (peak: 4924704)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (76,78,77) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.0415) - (usage: 4920896) - (peak: 5003688)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (109,82) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.042508) - (usage: 4991072) - (peak: 5067848)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (88) ORDER BY hierarchy
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.049011) - (usage: 5034904) - (peak: 5349848)
Debug: (0.049094) - (usage: 5031176) - (peak: 5349848)
start global_content_get_template
Debug: (0.050099) - (usage: 5072552) - (peak: 5349848)
(mysql): SELECT htmlblob_id, htmlblob_name, html, owner, use_wysiwyg, description, modified_date FROM cms_htmlblobs WHERE htmlblob_name = 'foto' LIMIT 1
Debug: (0.050194) - (usage: 5068992) - (peak: 5349848)
end global_content_get_template
Debug: (0.050214) - (usage: 5069512) - (peak: 5349848)
start global_content_get_timestamp
Debug: (0.050229) - (usage: 5069784) - (peak: 5349848)
end global_content_get_timestamp
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.050823) - (usage: 5072304) - (peak: 5349848)
Debug: (0.05188) - (usage: 5080264) - (peak: 5349848)
(mysql): SELECT content_id FROM cms_content WHERE hierarchy = '00002' LIMIT 1
Debug: (0.053043) - (usage: 5089312) - (peak: 5349848)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '79'
Debug: (0.054453) - (usage: 5094320) - (peak: 5349848)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '119'
Debug: (0.055464) - (usage: 5098896) - (peak: 5349848)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '81'
Debug: (0.056979) - (usage: 5103400) - (peak: 5349848)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '65'
Debug: (0.058286) - (usage: 5108000) - (peak: 5349848)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '64'
Debug: (0.059457) - (usage: 5112536) - (peak: 5349848)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '67'
Debug: (0.060374) - (usage: 5117088) - (peak: 5349848)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '66'
Debug: (0.061235) - (usage: 5121624) - (peak: 5349848)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '68'
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.065485) - (usage: 5095648) - (peak: 5409280)
Debug: (0.069356) - (usage: 5139336) - (peak: 5409280)
(mysql): 
      SELECT count(mn.news_id) as count
      FROM cms_module_news mn
      LEFT OUTER JOIN cms_module_news_categories mnc 
      ON mnc.news_category_id = mn.news_category_id 
      LEFT OUTER JOIN cms_users u 
      ON u.user_id = mn.author_id 
      WHERE 
        status = 'published' 
      AND
     (mnc.news_category_name = 'Inne') AND ( IFNULL(start_time, '1970-01-01 01:00:01') < '2023-12-12 00:06:39') AND (( IFNULL(end_time, '1970-01-01 01:00:01') = '1970-01-01 01:00:01') OR (end_time > '2023-12-12 00:06:39')) LIMIT 1
Debug: (0.074415) - (usage: 5161792) - (peak: 5409280)
(mysql): 
      SELECT 
        mn.*, 
        mnc.news_category_name, 
        mnc.long_name, 
        u.username, 
        u.first_name,
        u.last_name 
      FROM cms_module_news mn
      LEFT OUTER JOIN cms_module_news_categories mnc 
      ON mnc.news_category_id = mn.news_category_id 
      LEFT OUTER JOIN cms_users u 
      ON u.user_id = mn.author_id 
      WHERE 
        status = 'published' 
      AND
     (mnc.news_category_name = 'Inne') AND ( IFNULL(start_time, '1970-01-01 01:00:01') < '2023-12-12 00:06:39') AND (( IFNULL(end_time, '1970-01-01 01:00:01') = '1970-01-01 01:00:01') OR (end_time > '2023-12-12 00:06:39')) ORDER BY news_date desc LIMIT 0, 5
Debug: (0.075182) - (usage: 5176888) - (peak: 5409280)
(mysql): SELECT A.value,B.id,B.name,B.type FROM cms_module_news_fieldvals A, cms_module_news_fielddefs B WHERE A.fielddef_id = B.id AND B.public = 1 AND A.news_id = '33' ORDER BY B.item_order
Debug: (0.076475) - (usage: 5202040) - (peak: 5526320)
(mysql): SELECT A.value,B.id,B.name,B.type FROM cms_module_news_fieldvals A, cms_module_news_fielddefs B WHERE A.fielddef_id = B.id AND B.public = 1 AND A.news_id = '32' ORDER BY B.item_order
Debug: (0.07777) - (usage: 5204424) - (peak: 5540400)
(mysql): SELECT A.value,B.id,B.name,B.type FROM cms_module_news_fieldvals A, cms_module_news_fielddefs B WHERE A.fielddef_id = B.id AND B.public = 1 AND A.news_id = '24' ORDER BY B.item_order
Debug: (0.079096) - (usage: 5206568) - (peak: 5542688)
(mysql): 
  SELECT news_category_id, news_category_name, hierarchy, long_name 
  FROM cms_module_news_categories 
  WHERE hierarchy not like ''
  AND (news_category_name = 'Inne') ORDER by hierarchy
Debug: (0.079889) - (usage: 5214064) - (peak: 5542688)
(mysql): SELECT COUNT(news_id) as cnt FROM cms_module_news WHERE news_category_id='11' AND (( IFNULL(end_time, '1970-01-01 01:00:01') = '1970-01-01 01:00:01') OR (end_time > '2023-12-12 00:06:39')) AND status = 'published'
Debug: (0.082259) - (usage: 5231792) - (peak: 5542688)
(mysql): SELECT content from cms_module_templates WHERE module_name = 'News' and template_name = 'summarySample' LIMIT 1
Debug: (0.082953) - (usage: 5233880) - (peak: 5542688)
(mysql): SELECT module_name,template_name,modified_date 
              FROM cms_module_templates
Debug: (0.093609) - (usage: 5205768) - (peak: 5665288)
(mysql): SELECT DISTINCT A.css_id,A.media_type,B.assoc_order 
           FROM cms_css A, cms_css_assoc B
           WHERE A.css_id = B.assoc_css_id
            AND B.assoc_type = 'template'
            AND B.assoc_to_id = '23'
           ORDER BY B.assoc_order
Debug: (0.094157) - (usage: 5178496) - (peak: 5665288)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender
Debug: (0.094215) - (usage: 5179624) - (peak: 5665288)
calling module Gallery from event ContentPostRender