Strona 1 z 2  > >>


Tradycja w sztuce żydowskiej odgrywała zawsze wyjątkowo dużą rolę, co wynikało w pierwszym rzędzie zawartych w Biblii sformułowań określających rozplanowanie pomieszczeń w świątyni, jej urządzenie i obrządki.


Literatura historyczna Żydów szeroko zajmuje się warunkami życia, przemianami historycznymi wyznawców religii Mojżeszowej, żyjących w diasporze w różnych krajach Europy, Afryki, Azji.

W historii narodu żydowskiego rok 70 n.e. stanowi niezwykle ważną datę. W tym bowiem czasie Świątynia Salomona w Jerozolimie została spalona i ograbiona przez Rzymian ze wszystkich kosztowności.

Któż z nas nie znał ołtarza w kościele Mariackim w Krakowie, dzieła wielkiego mistrza z epoki średniowiecza – Wita Stwosza.

Barok w sztuce żydowskiej trwa dalej - DLACZEGO?

Sztuka żydowska jest trudna w percepcji. Jej podłoże kształtowały losy narodu żyjącego prawie dwa tysiące lat w diasporze.


 

Generated in 0.098515 seconds by CMS Made Simple using 40 SQL queries and 5051496 bytes of memory (peak memory usage was 5759408)

Debug: (0.00095999999999996) - (usage: 462464) - (peak: 464336)
loading smarty
Debug: (0.0011910000000001) - (usage: 538856) - (peak: 540392)
loading adodb
Debug: (0.001348) - (usage: 570880) - (peak: 573512)
loading page functions
Debug: (0.001449) - (usage: 578184) - (peak: 590040)
loading content functions
Debug: (0.001587) - (usage: 656104) - (peak: 658904)
loading translation functions
Debug: (0.001663) - (usage: 658816) - (peak: 675560)
loading events functions
Debug: (0.001715) - (usage: 667072) - (peak: 677992)
loading php4 entity decode functions
Debug: (0.0018010000000001) - (usage: 672304) - (peak: 686256)
done loading files
Debug: (0.006277) - (usage: 1032008) - (peak: 1043040)
(mysql): SET NAMES 'utf8'
Debug: (0.007539) - (usage: 1060496) - (peak: 1067840)
(mysql): SELECT sitepref_name, sitepref_value from cms_siteprefs
Debug: (0.008964) - (usage: 1123920) - (peak: 1152824)
(mysql): SELECT * FROM cms_userplugins
Debug display of 'Load Content Operations':(0.009231) - (usage: 1166560) - (peak: 1196184)
Debug display of 'End Load Content Operations':(0.009693) - (usage: 1341288) - (peak: 1364128)
Debug: (0.011296) - (usage: 1344624) - (peak: 1380744)
(mysql): SELECT content_id,page_url FROM cms_content
          WHERE active = 1 AND default_content = 0 AND page_url != ''
Debug display of 'Loading Modules':(0.011344) - (usage: 1342256) - (peak: 1384424)
Debug: (0.012651) - (usage: 1511864) - (peak: 1530720)
(mysql): SELECT * FROM cms_modules WHERE admin_only = 0 AND active = 1 ORDER by module_name
Debug display of 'Instantiate: CMSMailer':(0.012903) - (usage: 1636032) - (peak: 1651144)
Debug display of 'Instantiate: FileManager':(0.014741) - (usage: 1928256) - (peak: 1947488)
Debug display of 'Instantiate: FormBuilder':(0.015007) - (usage: 2050112) - (peak: 2068080)
Debug display of 'Instantiate: Gallery':(0.016629) - (usage: 2518712) - (peak: 2665544)
Debug display of 'Instantiate: MenuManager':(0.017475) - (usage: 2685760) - (peak: 2806048)
Debug display of 'Instantiate: News':(0.018047) - (usage: 2824512) - (peak: 2930680)
Debug: (0.020189) - (usage: 2837096) - (peak: 2947400)
(mysql): SELECT news_id,news_url FROM cms_module_news
              WHERE status = 'published' AND news_url != '' AND ( IFNULL(start_time, '1970-01-01 01:00:01') < NOW()) AND (( IFNULL(end_time, '1970-01-01 01:00:01') = '1970-01-01 01:00:01') OR (end_time > NOW())) ORDER BY news_date DESC
Debug: (0.021018) - (usage: 2835184) - (peak: 2962584)
(mysql): SELECT content_id FROM cms_content WHERE default_content = 1 LIMIT 1
Debug display of 'Instantiate: Printing':(0.02191) - (usage: 3015936) - (peak: 3107512)
Debug display of 'Instantiate: TinyMCE':(0.022471) - (usage: 3145632) - (peak: 3226832)
Debug display of 'End of include':(0.022537) - (usage: 3140072) - (peak: 3243552)
Debug: (0.023825) - (usage: 3186112) - (peak: 3266272)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_alias = 'Style' AND active = 1 LIMIT 1
Debug: (0.024242) - (usage: 3283280) - (peak: 3349312)
load from data is loading properties
Debug: (0.025412) - (usage: 3290864) - (peak: 3366096)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '81'
Debug: (0.026606) - (usage: 3333112) - (peak: 3398400)
(mysql): SELECT template_id, template_name, template_content, stylesheet, encoding, active, default_template, modified_date FROM cms_templates WHERE template_id = '23' LIMIT 1
Debug: (0.02842) - (usage: 3879024) - (peak: 3932616)
(mysql): SELECT eh.tag_name, eh.module_name, e.originator, e.event_name, eh.handler_order, eh.handler_id, eh.removable FROM cms_event_handlers eh
    INNER JOIN cms_events e ON e.event_id = eh.event_id
    ORDER BY eh.handler_order ASC
Debug display of 'Start Loading Hierarchy Manager':(0.033826) - (usage: 3871440) - (peak: 4169112)
Debug display of 'starting tree':(0.033854) - (usage: 3872408) - (peak: 4169112)
Debug: (0.034984) - (usage: 3875328) - (peak: 4169112)
(mysql): SELECT UNIX_TIMESTAMP(modified_date) FROM cms_content ORDER BY modified_date DESC LIMIT 1
Debug: (0.035056) - (usage: 3873392) - (peak: 4169112)
file needs loading
Debug display of 'ending tree':(0.035314) - (usage: 3955752) - (peak: 4169112)
Debug display of 'End Loading Hierarchy Manager':(0.035328) - (usage: 3949384) - (peak: 4169112)
Debug: (0.036547) - (usage: 3968872) - (peak: 4169112)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (15,34,56,19,60,24,57) ORDER BY hierarchy
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.037423) - (usage: 4216496) - (peak: 4322056)
Debug: (0.038854) - (usage: 4243944) - (peak: 4338456)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (79,119,65,64,67,66,68,94) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.040801) - (usage: 4515504) - (peak: 4617432)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (62,103,71,72,73,75,74,101,106) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.042785) - (usage: 4817080) - (peak: 4923808)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (76,78,77) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.044107) - (usage: 4920784) - (peak: 5002800)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (109,82) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.04537) - (usage: 4990936) - (peak: 5066936)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (88) ORDER BY hierarchy
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.051682) - (usage: 5034768) - (peak: 5349608)
Debug: (0.051762) - (usage: 5031040) - (peak: 5349608)
start global_content_get_template
Debug: (0.052826) - (usage: 5072408) - (peak: 5349608)
(mysql): SELECT htmlblob_id, htmlblob_name, html, owner, use_wysiwyg, description, modified_date FROM cms_htmlblobs WHERE htmlblob_name = 'foto' LIMIT 1
Debug: (0.052919) - (usage: 5068848) - (peak: 5349608)
end global_content_get_template
Debug: (0.052938) - (usage: 5069368) - (peak: 5349608)
start global_content_get_timestamp
Debug: (0.052952) - (usage: 5069640) - (peak: 5349608)
end global_content_get_timestamp
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.053575) - (usage: 5072160) - (peak: 5349608)
Debug: (0.054503) - (usage: 5080120) - (peak: 5349608)
(mysql): SELECT content_id FROM cms_content WHERE hierarchy = '00002' LIMIT 1
Debug: (0.055718) - (usage: 5089168) - (peak: 5349608)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '79'
Debug: (0.057409) - (usage: 5094200) - (peak: 5349608)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '119'
Debug: (0.058554) - (usage: 5102552) - (peak: 5349608)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '65'
Debug: (0.059605) - (usage: 5107152) - (peak: 5349608)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '64'
Debug: (0.060623) - (usage: 5111688) - (peak: 5349608)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '67'
Debug: (0.061589) - (usage: 5116240) - (peak: 5349608)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '66'
Debug: (0.062548) - (usage: 5120752) - (peak: 5349608)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '68'
Debug: (0.064019) - (usage: 5125256) - (peak: 5349608)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '94'
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.068365) - (usage: 5095576) - (peak: 5411976)
Debug: (0.071989) - (usage: 5139360) - (peak: 5411976)
(mysql): 
      SELECT count(mn.news_id) as count
      FROM cms_module_news mn
      LEFT OUTER JOIN cms_module_news_categories mnc 
      ON mnc.news_category_id = mn.news_category_id 
      LEFT OUTER JOIN cms_users u 
      ON u.user_id = mn.author_id 
      WHERE 
        status = 'published' 
      AND
     (mnc.news_category_name = 'Style') AND ( IFNULL(start_time, '1970-01-01 01:00:01') < '2023-12-11 22:07:49') AND (( IFNULL(end_time, '1970-01-01 01:00:01') = '1970-01-01 01:00:01') OR (end_time > '2023-12-11 22:07:49')) LIMIT 1
Debug: (0.077158) - (usage: 5216976) - (peak: 5411976)
(mysql): 
      SELECT 
        mn.*, 
        mnc.news_category_name, 
        mnc.long_name, 
        u.username, 
        u.first_name,
        u.last_name 
      FROM cms_module_news mn
      LEFT OUTER JOIN cms_module_news_categories mnc 
      ON mnc.news_category_id = mn.news_category_id 
      LEFT OUTER JOIN cms_users u 
      ON u.user_id = mn.author_id 
      WHERE 
        status = 'published' 
      AND
     (mnc.news_category_name = 'Style') AND ( IFNULL(start_time, '1970-01-01 01:00:01') < '2023-12-11 22:07:49') AND (( IFNULL(end_time, '1970-01-01 01:00:01') = '1970-01-01 01:00:01') OR (end_time > '2023-12-11 22:07:49')) ORDER BY news_date desc LIMIT 0, 5
Debug: (0.077921) - (usage: 5232072) - (peak: 5411976)
(mysql): SELECT A.value,B.id,B.name,B.type FROM cms_module_news_fieldvals A, cms_module_news_fielddefs B WHERE A.fielddef_id = B.id AND B.public = 1 AND A.news_id = '25' ORDER BY B.item_order
Debug: (0.079174) - (usage: 5245776) - (peak: 5579528)
(mysql): SELECT A.value,B.id,B.name,B.type FROM cms_module_news_fieldvals A, cms_module_news_fielddefs B WHERE A.fielddef_id = B.id AND B.public = 1 AND A.news_id = '21' ORDER BY B.item_order
Debug: (0.080231) - (usage: 5251616) - (peak: 5584088)
(mysql): SELECT A.value,B.id,B.name,B.type FROM cms_module_news_fieldvals A, cms_module_news_fielddefs B WHERE A.fielddef_id = B.id AND B.public = 1 AND A.news_id = '20' ORDER BY B.item_order
Debug: (0.081502) - (usage: 5257400) - (peak: 5587848)
(mysql): SELECT A.value,B.id,B.name,B.type FROM cms_module_news_fieldvals A, cms_module_news_fielddefs B WHERE A.fielddef_id = B.id AND B.public = 1 AND A.news_id = '18' ORDER BY B.item_order
Debug: (0.082879) - (usage: 5259672) - (peak: 5592168)
(mysql): SELECT A.value,B.id,B.name,B.type FROM cms_module_news_fieldvals A, cms_module_news_fielddefs B WHERE A.fielddef_id = B.id AND B.public = 1 AND A.news_id = '12' ORDER BY B.item_order
Debug: (0.084367) - (usage: 5261128) - (peak: 5594008)
(mysql): 
  SELECT news_category_id, news_category_name, hierarchy, long_name 
  FROM cms_module_news_categories 
  WHERE hierarchy not like ''
  AND (news_category_name = 'Style') ORDER by hierarchy
Debug: (0.085481) - (usage: 5268568) - (peak: 5594008)
(mysql): SELECT COUNT(news_id) as cnt FROM cms_module_news WHERE news_category_id='4' AND (( IFNULL(end_time, '1970-01-01 01:00:01') = '1970-01-01 01:00:01') OR (end_time > '2023-12-11 22:07:49')) AND status = 'published'
Debug: (0.086577) - (usage: 5286360) - (peak: 5594008)
(mysql): SELECT content from cms_module_templates WHERE module_name = 'News' and template_name = 'summarySample' LIMIT 1
Debug: (0.087346) - (usage: 5288448) - (peak: 5594008)
(mysql): SELECT module_name,template_name,modified_date 
              FROM cms_module_templates
Debug: (0.097841) - (usage: 5367312) - (peak: 5759408)
(mysql): SELECT DISTINCT A.css_id,A.media_type,B.assoc_order 
           FROM cms_css A, cms_css_assoc B
           WHERE A.css_id = B.assoc_css_id
            AND B.assoc_type = 'template'
            AND B.assoc_to_id = '23'
           ORDER BY B.assoc_order
Debug: (0.098374) - (usage: 5341968) - (peak: 5759408)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender
Debug: (0.098432) - (usage: 5343096) - (peak: 5759408)
calling module Gallery from event ContentPostRender