Strona 1 z 2  > >>


Tradycja w sztuce żydowskiej odgrywała zawsze wyjątkowo dużą rolę, co wynikało w pierwszym rzędzie zawartych w Biblii sformułowań określających rozplanowanie pomieszczeń w świątyni, jej urządzenie i obrządki.


Literatura historyczna Żydów szeroko zajmuje się warunkami życia, przemianami historycznymi wyznawców religii Mojżeszowej, żyjących w diasporze w różnych krajach Europy, Afryki, Azji.

W historii narodu żydowskiego rok 70 n.e. stanowi niezwykle ważną datę. W tym bowiem czasie Świątynia Salomona w Jerozolimie została spalona i ograbiona przez Rzymian ze wszystkich kosztowności.

Któż z nas nie znał ołtarza w kościele Mariackim w Krakowie, dzieła wielkiego mistrza z epoki średniowiecza – Wita Stwosza.

Barok w sztuce żydowskiej trwa dalej - DLACZEGO?

Sztuka żydowska jest trudna w percepcji. Jej podłoże kształtowały losy narodu żyjącego prawie dwa tysiące lat w diasporze.