CHANUKA

Chanuka (hebr. Chag Haorim, czyli Święto Światła) i Purim należą do świąt historycznych, obchodzone są bowiem na pamiątkę ważnych dla narodu żydowskiego wydarzeń. Święto Chanuki nie może być zaliczane do świąt pochodzenia biblijnego, ponieważ wszystkie wydarzenia i sytuacje z nim związane zostały opisane w I Księdze Machabejskiej (1, 36-59), która nie należy do kanonu Biblii hebrajskiej. Obchodzone jest przez dni osiem, a rozpoczyna się 25 dnia miesiąca kislew (w tym roku jest to 21 grudnia), tego dnia bowiem dokonano ponownego poświęcenia świątyni jerozolimskiej po zajęciu i zbezczeszczeniu jej przez wojska Antiocha IV Epifanesa. Najeźdźcy ustawili w świątyni posągi greckich bogów i zmuszali Żydów, aby oddawali im cześć i składali ofiary.

Święto Chanuki obchodzą więc Żydzi na pamiątkę zwycięstwa Judy Machabeusza w roku 164 p.n.e., zdobycia świątyni i oczyszczenia jej. Gdy chciano wówczas zapalić światła w menorze, okazało się, że wszystkie naczynia z oliwą mają zerwane pieczęcie arcykapłana, więc nie były koszerne (czyste). Legenda mówi, że chłopiec znalazł jedno naczynie nietknięte, ale zawarta w nim ilość oliwy mogła wystarczyć tylko na jeden dzień. Dokonał się jednak cud i oliwy wystarczyło na dni osiem. Postać Judy Machabeusza stała się symbolem walki o wolność, co znalazło odbicie także w literaturze i malarstwie polskim XIX wieku.

Ze świętem tym związany jest piękny zwyczaj palenia świateł w specjalnych lampach zwanych chanukowymi (hebr. chanukija), rzadziej w menorach chanukowych. Dużych rozmiarów świeczniki – określane menorą chanukową – używane są w bóżnicach, synagogach, czy domach modlitwy. Układ ramion jest analogiczny jak w menorze jerozolimskiej, ale mają osiem nasadek na świece, lub małe naczynka na oliwę. Światła zapala się po zachodzie słońca, sukcesywnie od prawej strony: pierwszego dnia jedna świeca, drugiego dnia pali się już dwie świece, aż w ostatni dzień święta pali się osiem. Ponieważ jest zakaz zapalania jednego światła od drugiego, używane jest dodatkowo świeca, lub dzbanuszek na oliwę po hebrajski zwany szames („pomocnik”). Przy świecznikach chanukowych do głównego trzonu od przodu umocowane jest, często ruchome – dziewiąte ramię – szames.

Wykopaliska archeologiczne, prowadzone od końca XIX wieku na terenach starego Izraela, dostarczyły wielu wyobrażeń menory zarówno w mozaikach, jak i na wyrobach z brązu. Najwcześniejsze zachowane kamienne lampki chanukowe pochodzą z czasów romanizmu (XII wiek), metalowe z epoki gotyku (XIV i XV wiek). Jest ich zaledwie kilka w zbiorach europejskich. Tylne ścianki mają kształt trójkątnego szczytu z dużymi rozetami, natomiast włoskie renesansowe chanuki ozdobione są skrzydlatymi amorkami. Najdawniejsze znane i zachowane lampki chanukowe w Polsce wykonane są z mosiądzu. Datuje się je na wiek XVIII. Mają charakterystyczną budowę: tylna, wysoka, ażurowa ścianka ma charakter architektoniczny, boczne niższe, tworzą dwa stojące na tylnych łapach lwy; lampki te przeznaczone są do palenia knotów w oliwie. Produkcja mosiężnych lampek chanukowych musiała być znana w Europie, skoro w katalogach judaików wydawanych przed 1939 r. określane były dla odróżnienia mianem „typ polski”. Na przełomie XVIII i XIX wieku wykształcił się na rozległym terenie Austro-Węgier oryginalny typ lampki wykonanej w technice filigranu. Nieliczne z nich mają miejskie znaki złotnicze Wiednia czy Brna. Lampki te musiały być jednak wykonywane w wielu ośrodkach, także w Polsce. Powtarzają się w zasadzie dwa typy o zróżnicowanym poziomie wykonania, powstały więc zapewne w warsztatach rzemieślników czynnych poza cechami.

W drugiej połowie XIX wieku prężne warszawskie środowisko złotnicze wykształciło typ lampek chanukowych ze srebra lub cienkiej posrebrzanej blachy. Najczęściej miały tylną ściankę pokrytą neobarokową, bogatą dekoracją z plastycznymi elementami, takimi jak kolumny, korony Tory, lwy, jelenie, a także miniaturowe przedstawienia aron ha-kodesz z Torą. Wykonawcami ich, podobnie jak balsaminek, byli złotnicy polscy i żydowscy.

Menory chanukowe wprowadzono najpewniej dopiero w połowie XVII wieku. W zbiorach obcych występują świeczniki z epoki baroku, o charakterystycznych prostokątnych podstawkach otoczonych niską balustradką, uważane za wyroby wykonane na terenach polskich. Natomiast ze zbiorów krajowych i z bóżnic znamy dużych rozmiarów chanuki o cechach klasycystycznych i eklektycznych z XIX i XX wieku (do czasu drugiej wojny światowej). Józef Sziper (historyk żydowski) opisywał miasteczka na Kresach Wschodnich, w wielu z nich 70-80% mieszkańców stanowiła ludność żydowska. W czasie święta Chanuki lampki z płonącymi światłami wystawiali na parapety okien, lub przed domy – co stwarzało piękny, wyjątkowy nastrój świąteczny.

W czasie święta Chanuki dzieci otrzymywały podarunki i słodycze, urządzano też dla nich zabawy; do najpopularniejszych należała zabawa w bączek (hebr. swiwon), którym grano w fanty.

SPIS ILUSTRACJI (zdjęcia prezentowane w zakładce "galeria")

1. Brązowa lampka chanukowa, IV w., Israel Museum. Uchwyt w kształcie menory.
2. Kamienna lampka chanukowa, XI-XII w.
3. Mosiężna lampka chanukowa, „typ polski”, XVIII w.
4. Świecznik chanukowy, Polska, poł. XIX w.
5. Świecznik chanukowy, Polska, 1. poł. XIX w.
6. Lampka chanukowa na świece, 2. poł. XIX w.
7. Lampka chanukowa, 2. poł. XIX w.
8. Lampka chanukowa, filigran, 2. poł. XIX w.
9. Lampka chanukowa, Austria, 2. poł. XIX w.
10.Lampka chanukowa, 2. poł. XIX w.
11.Lampka chanukowa, Polska, koniec XIX w.

Dr Izabella Rejduch-Samkowa

(Tekst z: I. Rejduch-Samkowa, J. Samek, Dawna sztuka żydowska w Polsce, Warszawa 2002)


 

Generated in 0.075687 seconds by CMS Made Simple using 30 SQL queries and 5100056 bytes of memory (peak memory usage was 5744992)

Debug: (0.000809) - (usage: 462456) - (peak: 464312)
loading smarty
Debug: (0.00098500000000001) - (usage: 538808) - (peak: 540344)
loading adodb
Debug: (0.00109) - (usage: 570832) - (peak: 573464)
loading page functions
Debug: (0.001181) - (usage: 578136) - (peak: 589992)
loading content functions
Debug: (0.001289) - (usage: 656056) - (peak: 658856)
loading translation functions
Debug: (0.001344) - (usage: 658768) - (peak: 675512)
loading events functions
Debug: (0.001387) - (usage: 667024) - (peak: 677944)
loading php4 entity decode functions
Debug: (0.001467) - (usage: 672248) - (peak: 686208)
done loading files
Debug: (0.006268) - (usage: 1031960) - (peak: 1042992)
(mysql): SET NAMES 'utf8'
Debug: (0.007738) - (usage: 1060424) - (peak: 1067768)
(mysql): SELECT sitepref_name, sitepref_value from cms_siteprefs
Debug: (0.00908) - (usage: 1123848) - (peak: 1152752)
(mysql): SELECT * FROM cms_userplugins
Debug display of 'Load Content Operations':(0.009325) - (usage: 1166488) - (peak: 1196112)
Debug display of 'End Load Content Operations':(0.009673) - (usage: 1341224) - (peak: 1364064)
Debug: (0.01135) - (usage: 1344560) - (peak: 1380680)
(mysql): SELECT content_id,page_url FROM cms_content
          WHERE active = 1 AND default_content = 0 AND page_url != ''
Debug display of 'Loading Modules':(0.011396) - (usage: 1342192) - (peak: 1384360)
Debug: (0.012705) - (usage: 1511800) - (peak: 1530656)
(mysql): SELECT * FROM cms_modules WHERE admin_only = 0 AND active = 1 ORDER by module_name
Debug display of 'Instantiate: CMSMailer':(0.012914) - (usage: 1635976) - (peak: 1651088)
Debug display of 'Instantiate: FileManager':(0.014529) - (usage: 1928216) - (peak: 1947448)
Debug display of 'Instantiate: FormBuilder':(0.014745) - (usage: 2050072) - (peak: 2068040)
Debug display of 'Instantiate: Gallery':(0.01607) - (usage: 2518648) - (peak: 2665480)
Debug display of 'Instantiate: MenuManager':(0.016896) - (usage: 2685696) - (peak: 2805856)
Debug display of 'Instantiate: News':(0.017406) - (usage: 2824464) - (peak: 2930504)
Debug: (0.020327) - (usage: 2837048) - (peak: 2947224)
(mysql): SELECT news_id,news_url FROM cms_module_news
              WHERE status = 'published' AND news_url != '' AND ( IFNULL(start_time, '1970-01-01 01:00:01') < NOW()) AND (( IFNULL(end_time, '1970-01-01 01:00:01') = '1970-01-01 01:00:01') OR (end_time > NOW())) ORDER BY news_date DESC
Debug: (0.021315) - (usage: 2835136) - (peak: 2962408)
(mysql): SELECT content_id FROM cms_content WHERE default_content = 1 LIMIT 1
Debug display of 'Instantiate: Printing':(0.022154) - (usage: 3015888) - (peak: 3107336)
Debug display of 'Instantiate: TinyMCE':(0.022701) - (usage: 3145576) - (peak: 3226648)
Debug display of 'End of include':(0.022763) - (usage: 3140016) - (peak: 3243368)
Debug: (0.024063) - (usage: 3186112) - (peak: 3265864)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_alias = 'chanuka' AND active = 1 LIMIT 1
Debug: (0.02445) - (usage: 3283272) - (peak: 3348720)
load from data is loading properties
Debug: (0.025589) - (usage: 3290872) - (peak: 3365504)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '108'
Debug: (0.026811) - (usage: 3339784) - (peak: 3404816)
(mysql): SELECT template_id, template_name, template_content, stylesheet, encoding, active, default_template, modified_date FROM cms_templates WHERE template_id = '23' LIMIT 1
Debug: (0.028689) - (usage: 3885712) - (peak: 3939288)
(mysql): SELECT eh.tag_name, eh.module_name, e.originator, e.event_name, eh.handler_order, eh.handler_id, eh.removable FROM cms_event_handlers eh
    INNER JOIN cms_events e ON e.event_id = eh.event_id
    ORDER BY eh.handler_order ASC
Debug display of 'Start Loading Hierarchy Manager':(0.033734) - (usage: 3878144) - (peak: 4175944)
Debug display of 'starting tree':(0.033757) - (usage: 3879112) - (peak: 4175944)
Debug: (0.034599) - (usage: 3882032) - (peak: 4175944)
(mysql): SELECT UNIX_TIMESTAMP(modified_date) FROM cms_content ORDER BY modified_date DESC LIMIT 1
Debug: (0.034683) - (usage: 3880096) - (peak: 4175944)
file needs loading
Debug display of 'ending tree':(0.034946) - (usage: 3962472) - (peak: 4175944)
Debug display of 'End Loading Hierarchy Manager':(0.03496) - (usage: 3956104) - (peak: 4175944)
Debug: (0.036225) - (usage: 3975616) - (peak: 4175944)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (15,34,56,19,60,24,57) ORDER BY hierarchy
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.037053) - (usage: 4223200) - (peak: 4329064)
Debug: (0.038491) - (usage: 4251088) - (peak: 4345464)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (79,119,81,65,64,67,66,68,94) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.040542) - (usage: 4555928) - (peak: 4662896)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (62,103,71,72,73,75,74,101,106) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.042388) - (usage: 4857104) - (peak: 4963888)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (76,78,77) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.043631) - (usage: 4960808) - (peak: 5042880)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (109,82) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.044676) - (usage: 5030960) - (peak: 5107016)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (88) ORDER BY hierarchy
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.05104) - (usage: 5074792) - (peak: 5389240)
Debug: (0.051123) - (usage: 5071064) - (peak: 5389240)
start global_content_get_template
Debug: (0.052446) - (usage: 5112432) - (peak: 5389240)
(mysql): SELECT htmlblob_id, htmlblob_name, html, owner, use_wysiwyg, description, modified_date FROM cms_htmlblobs WHERE htmlblob_name = 'foto' LIMIT 1
Debug: (0.052539) - (usage: 5108872) - (peak: 5389240)
end global_content_get_template
Debug: (0.052557) - (usage: 5109392) - (peak: 5389240)
start global_content_get_timestamp
Debug: (0.052571) - (usage: 5109664) - (peak: 5389240)
end global_content_get_timestamp
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.053199) - (usage: 5112184) - (peak: 5389240)
Debug: (0.054221) - (usage: 5120168) - (peak: 5389240)
(mysql): SELECT content_id FROM cms_content WHERE hierarchy = '00004' LIMIT 1
Debug: (0.055367) - (usage: 5128656) - (peak: 5389240)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '76'
Debug: (0.056437) - (usage: 5133664) - (peak: 5389240)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '78'
Debug: (0.057617) - (usage: 5142752) - (peak: 5389240)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (84,83,104,105,110) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.059314) - (usage: 5307448) - (peak: 5409408)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '77'
Debug: (0.060486) - (usage: 5325072) - (peak: 5432456)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '84'
Debug: (0.061526) - (usage: 5341904) - (peak: 5439760)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '83'
Debug: (0.062408) - (usage: 5353928) - (peak: 5454688)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '104'
Debug: (0.063533) - (usage: 5361904) - (peak: 5465520)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '105'
Debug: (0.064833) - (usage: 5402408) - (peak: 5512624)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '110'
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.068976) - (usage: 5398600) - (peak: 5715024)
Debug: (0.07494) - (usage: 5413176) - (peak: 5744992)
(mysql): SELECT DISTINCT A.css_id,A.media_type,B.assoc_order 
           FROM cms_css A, cms_css_assoc B
           WHERE A.css_id = B.assoc_css_id
            AND B.assoc_type = 'template'
            AND B.assoc_to_id = '23'
           ORDER BY B.assoc_order
Debug: (0.075523) - (usage: 5390016) - (peak: 5744992)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender
Debug: (0.075593) - (usage: 5391656) - (peak: 5744992)
calling module Gallery from event ContentPostRender