Cmentarz znajdujący się przy bóżnicy Remu, jak pisał 48 lat temu Majer Bałaban „... stanowi poważną stację w pochodzie kultury Żydów europejskich z zachodu na wschód...”.

Nagrobki żydowskie stanowią dalej, obok wyrobów złotniczych, zespół judaików, które mogą być w Polsce mimo zniszczeń wojennych przedmiotem badań.

– aspekty historyczne, artystyczne, stan i metody badań.

Symbolika na nagrobkach  pochodzi z książki „Dawna sztuka żydowska w Polsce” dr Izabella Rejduch Samkowa i prof. Jan Sławomir Samek,str 221 Warszawa 2002

Jakże wiele mamy do zrobienia w zakresie historii Żydów w Polsce, którzy zamieszkiwali w miastach, miasteczkach i wsiach polskich. Jako przykład niech posłuży nam Zakopane - stolica polskich Tatr.


 

Generated in 0.113004 seconds by CMS Made Simple using 40 SQL queries and 4987008 bytes of memory (peak memory usage was 5708000)

Debug: (0.000637) - (usage: 462704) - (peak: 464560)
loading smarty
Debug: (0.00077099999999999) - (usage: 539072) - (peak: 540608)
loading adodb
Debug: (0.000865) - (usage: 571096) - (peak: 573728)
loading page functions
Debug: (0.000943) - (usage: 578400) - (peak: 590256)
loading content functions
Debug: (0.001046) - (usage: 656320) - (peak: 659120)
loading translation functions
Debug: (0.001111) - (usage: 659032) - (peak: 675776)
loading events functions
Debug: (0.001163) - (usage: 667288) - (peak: 678208)
loading php4 entity decode functions
Debug: (0.001243) - (usage: 672512) - (peak: 686472)
done loading files
Debug: (0.005399) - (usage: 1032216) - (peak: 1043248)
(mysql): SET NAMES 'utf8'
Debug: (0.006654) - (usage: 1060680) - (peak: 1068024)
(mysql): SELECT sitepref_name, sitepref_value from cms_siteprefs
Debug: (0.007943) - (usage: 1124104) - (peak: 1153008)
(mysql): SELECT * FROM cms_userplugins
Debug display of 'Load Content Operations':(0.008182) - (usage: 1166744) - (peak: 1196368)
Debug display of 'End Load Content Operations':(0.008519) - (usage: 1341464) - (peak: 1364304)
Debug: (0.009914) - (usage: 1344800) - (peak: 1380920)
(mysql): SELECT content_id,page_url FROM cms_content
          WHERE active = 1 AND default_content = 0 AND page_url != ''
Debug display of 'Loading Modules':(0.009959) - (usage: 1342432) - (peak: 1384600)
Debug: (0.011105) - (usage: 1512040) - (peak: 1530896)
(mysql): SELECT * FROM cms_modules WHERE admin_only = 0 AND active = 1 ORDER by module_name
Debug display of 'Instantiate: CMSMailer':(0.011323) - (usage: 1636232) - (peak: 1651344)
Debug display of 'Instantiate: FileManager':(0.01293) - (usage: 1928464) - (peak: 1947696)
Debug display of 'Instantiate: FormBuilder':(0.01312) - (usage: 2050320) - (peak: 2068288)
Debug display of 'Instantiate: Gallery':(0.014553) - (usage: 2518896) - (peak: 2665728)
Debug display of 'Instantiate: MenuManager':(0.015303) - (usage: 2685968) - (peak: 2806208)
Debug display of 'Instantiate: News':(0.015841) - (usage: 2824720) - (peak: 2930800)
Debug: (0.017853) - (usage: 2837304) - (peak: 2947520)
(mysql): SELECT news_id,news_url FROM cms_module_news
              WHERE status = 'published' AND news_url != '' AND ( IFNULL(start_time, '1970-01-01 01:00:01') < NOW()) AND (( IFNULL(end_time, '1970-01-01 01:00:01') = '1970-01-01 01:00:01') OR (end_time > NOW())) ORDER BY news_date DESC
Debug: (0.018778) - (usage: 2835392) - (peak: 2962704)
(mysql): SELECT content_id FROM cms_content WHERE default_content = 1 LIMIT 1
Debug display of 'Instantiate: Printing':(0.019649) - (usage: 3016144) - (peak: 3107632)
Debug display of 'Instantiate: TinyMCE':(0.020193) - (usage: 3145824) - (peak: 3226936)
Debug display of 'End of include':(0.020262) - (usage: 3140264) - (peak: 3243656)
Debug: (0.02144) - (usage: 3186392) - (peak: 3266152)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_alias = 'cmentarze-i-rzezba-nagrobna' AND active = 1 LIMIT 1
Debug: (0.021852) - (usage: 3283616) - (peak: 3349360)
load from data is loading properties
Debug: (0.022983) - (usage: 3291160) - (peak: 3366144)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '66'
Debug: (0.024461) - (usage: 3333456) - (peak: 3398888)
(mysql): SELECT template_id, template_name, template_content, stylesheet, encoding, active, default_template, modified_date FROM cms_templates WHERE template_id = '23' LIMIT 1
Debug: (0.02628) - (usage: 3879432) - (peak: 3933080)
(mysql): SELECT eh.tag_name, eh.module_name, e.originator, e.event_name, eh.handler_order, eh.handler_id, eh.removable FROM cms_event_handlers eh
    INNER JOIN cms_events e ON e.event_id = eh.event_id
    ORDER BY eh.handler_order ASC
Debug display of 'Start Loading Hierarchy Manager':(0.033522) - (usage: 3871816) - (peak: 4169336)
Debug display of 'starting tree':(0.033558) - (usage: 3872784) - (peak: 4169336)
Debug: (0.034393) - (usage: 3875704) - (peak: 4169336)
(mysql): SELECT UNIX_TIMESTAMP(modified_date) FROM cms_content ORDER BY modified_date DESC LIMIT 1
Debug: (0.034498) - (usage: 3873768) - (peak: 4169336)
file needs loading
Debug display of 'ending tree':(0.034861) - (usage: 3956128) - (peak: 4169336)
Debug display of 'End Loading Hierarchy Manager':(0.034882) - (usage: 3949760) - (peak: 4169336)
Debug: (0.036142) - (usage: 3969272) - (peak: 4169336)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (15,34,56,19,60,24,57) ORDER BY hierarchy
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.037396) - (usage: 4216872) - (peak: 4322456)
Debug: (0.039028) - (usage: 4244320) - (peak: 4338856)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (79,119,81,65,64,67,68,94) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.041294) - (usage: 4515784) - (peak: 4618112)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (62,103,71,72,73,75,74,101,106) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.043754) - (usage: 4817376) - (peak: 4924472)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (76,78,77) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.045591) - (usage: 4921080) - (peak: 5003464)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (109,82) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.047243) - (usage: 4991232) - (peak: 5067600)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (88) ORDER BY hierarchy
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.055633) - (usage: 5035064) - (peak: 5349848)
Debug: (0.055763) - (usage: 5031336) - (peak: 5349848)
start global_content_get_template
Debug: (0.057234) - (usage: 5072720) - (peak: 5349848)
(mysql): SELECT htmlblob_id, htmlblob_name, html, owner, use_wysiwyg, description, modified_date FROM cms_htmlblobs WHERE htmlblob_name = 'foto' LIMIT 1
Debug: (0.057369) - (usage: 5069160) - (peak: 5349848)
end global_content_get_template
Debug: (0.057397) - (usage: 5069680) - (peak: 5349848)
start global_content_get_timestamp
Debug: (0.057419) - (usage: 5069952) - (peak: 5349848)
end global_content_get_timestamp
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.058343) - (usage: 5072472) - (peak: 5349848)
Debug: (0.059459) - (usage: 5080432) - (peak: 5349848)
(mysql): SELECT content_id FROM cms_content WHERE hierarchy = '00002' LIMIT 1
Debug: (0.060947) - (usage: 5089480) - (peak: 5349848)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '79'
Debug: (0.06234) - (usage: 5094488) - (peak: 5349848)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '119'
Debug: (0.063785) - (usage: 5099064) - (peak: 5349848)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '81'
Debug: (0.065213) - (usage: 5103568) - (peak: 5349848)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '65'
Debug: (0.066265) - (usage: 5108168) - (peak: 5349848)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '64'
Debug: (0.067775) - (usage: 5112704) - (peak: 5349848)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '67'
Debug: (0.06929) - (usage: 5121032) - (peak: 5349848)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '68'
Debug: (0.071837) - (usage: 5125536) - (peak: 5349848)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '94'
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.077755) - (usage: 5095856) - (peak: 5412088)
Debug: (0.081993) - (usage: 5139872) - (peak: 5412088)
(mysql): 
      SELECT count(mn.news_id) as count
      FROM cms_module_news mn
      LEFT OUTER JOIN cms_module_news_categories mnc 
      ON mnc.news_category_id = mn.news_category_id 
      LEFT OUTER JOIN cms_users u 
      ON u.user_id = mn.author_id 
      WHERE 
        status = 'published' 
      AND
     (mnc.news_category_name = 'Cmentarze i rzeźba nagrobna') AND ( IFNULL(start_time, '1970-01-01 01:00:01') < '2023-12-11 22:15:23') AND (( IFNULL(end_time, '1970-01-01 01:00:01') = '1970-01-01 01:00:01') OR (end_time > '2023-12-11 22:15:23')) LIMIT 1
Debug: (0.086065) - (usage: 5192480) - (peak: 5412088)
(mysql): 
      SELECT 
        mn.*, 
        mnc.news_category_name, 
        mnc.long_name, 
        u.username, 
        u.first_name,
        u.last_name 
      FROM cms_module_news mn
      LEFT OUTER JOIN cms_module_news_categories mnc 
      ON mnc.news_category_id = mn.news_category_id 
      LEFT OUTER JOIN cms_users u 
      ON u.user_id = mn.author_id 
      WHERE 
        status = 'published' 
      AND
     (mnc.news_category_name = 'Cmentarze i rzeźba nagrobna') AND ( IFNULL(start_time, '1970-01-01 01:00:01') < '2023-12-11 22:15:23') AND (( IFNULL(end_time, '1970-01-01 01:00:01') = '1970-01-01 01:00:01') OR (end_time > '2023-12-11 22:15:23')) ORDER BY news_date desc LIMIT 0, 5
Debug: (0.087075) - (usage: 5207552) - (peak: 5412088)
(mysql): SELECT A.value,B.id,B.name,B.type FROM cms_module_news_fieldvals A, cms_module_news_fielddefs B WHERE A.fielddef_id = B.id AND B.public = 1 AND A.news_id = '49' ORDER BY B.item_order
Debug: (0.089235) - (usage: 5232664) - (peak: 5557888)
(mysql): SELECT A.value,B.id,B.name,B.type FROM cms_module_news_fieldvals A, cms_module_news_fielddefs B WHERE A.fielddef_id = B.id AND B.public = 1 AND A.news_id = '27' ORDER BY B.item_order
Debug: (0.09146) - (usage: 5238560) - (peak: 5571584)
(mysql): SELECT A.value,B.id,B.name,B.type FROM cms_module_news_fieldvals A, cms_module_news_fielddefs B WHERE A.fielddef_id = B.id AND B.public = 1 AND A.news_id = '13' ORDER BY B.item_order
Debug: (0.094058) - (usage: 5244360) - (peak: 5576080)
(mysql): SELECT A.value,B.id,B.name,B.type FROM cms_module_news_fieldvals A, cms_module_news_fielddefs B WHERE A.fielddef_id = B.id AND B.public = 1 AND A.news_id = '11' ORDER BY B.item_order
Debug: (0.096182) - (usage: 5246512) - (peak: 5579840)
(mysql): SELECT A.value,B.id,B.name,B.type FROM cms_module_news_fieldvals A, cms_module_news_fielddefs B WHERE A.fielddef_id = B.id AND B.public = 1 AND A.news_id = '2' ORDER BY B.item_order
Debug: (0.098545) - (usage: 5248824) - (peak: 5581648)
(mysql): 
  SELECT news_category_id, news_category_name, hierarchy, long_name 
  FROM cms_module_news_categories 
  WHERE hierarchy not like ''
  AND (news_category_name = 'Cmentarze i rzeźba nagrobna') ORDER by hierarchy
Debug: (0.100426) - (usage: 5256216) - (peak: 5581648)
(mysql): SELECT COUNT(news_id) as cnt FROM cms_module_news WHERE news_category_id='7' AND (( IFNULL(end_time, '1970-01-01 01:00:01') = '1970-01-01 01:00:01') OR (end_time > '2023-12-11 22:15:23')) AND status = 'published'
Debug: (0.101634) - (usage: 5273976) - (peak: 5581648)
(mysql): SELECT content from cms_module_templates WHERE module_name = 'News' and template_name = 'summarySample' LIMIT 1
Debug: (0.102631) - (usage: 5276088) - (peak: 5581648)
(mysql): SELECT module_name,template_name,modified_date 
              FROM cms_module_templates
Debug: (0.112299) - (usage: 5303536) - (peak: 5708000)
(mysql): SELECT DISTINCT A.css_id,A.media_type,B.assoc_order 
           FROM cms_css A, cms_css_assoc B
           WHERE A.css_id = B.assoc_css_id
            AND B.assoc_type = 'template'
            AND B.assoc_to_id = '23'
           ORDER BY B.assoc_order
Debug: (0.112861) - (usage: 5277728) - (peak: 5708000)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender
Debug: (0.112921) - (usage: 5278856) - (peak: 5708000)
calling module Gallery from event ContentPostRender