Cmentarz znajdujący się przy bóżnicy Remu, jak pisał 48 lat temu Majer Bałaban „... stanowi poważną stację w pochodzie kultury Żydów europejskich z zachodu na wschód...”.

Nagrobki żydowskie stanowią dalej, obok wyrobów złotniczych, zespół judaików, które mogą być w Polsce mimo zniszczeń wojennych przedmiotem badań.

– aspekty historyczne, artystyczne, stan i metody badań.

Symbolika na nagrobkach  pochodzi z książki „Dawna sztuka żydowska w Polsce” dr Izabella Rejduch Samkowa i prof. Jan Sławomir Samek,str 221 Warszawa 2002

Jakże wiele mamy do zrobienia w zakresie historii Żydów w Polsce, którzy zamieszkiwali w miastach, miasteczkach i wsiach polskich. Jako przykład niech posłuży nam Zakopane - stolica polskich Tatr.