W Polsce od 1948 roku prowadzona jest akcja wydawania dużej – bo zaplanowanej na szereg lat – serii Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce.

Drugim, wybitnym kolekcjonerem judaików w Polsce, po Lesserze Gieldzińskim w Gdańsku, był Mathias Bersohn (1823-1908), działający w Warszawie.

Nie tylko piękna sztuka żydowska, ale i kolekcjonerstwo i muzealnictwo, należą do mało cenionych dziedzin w kulturze judaistycznej. Świadczy o tym niestety bardzo skromna literatura judaistyczna jaka ukazała się w Polsce jeszcze w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

Zainteresowanie zabytkami przeszłości u Żydów wystąpiło już w XVII wieku, szczególnie w Niemczech i we Włoszech, ale ograniczało się ono do gromadzenia rękopisów i drukowania dzieł o treści religijnej. Do najwybitniejszych bibliofilów należał rabin praski Dawid Oppenheimer, żyjący na przełomie XVII i XVIII wieku, który posiadał pokaźny zbiór rękopisów i starodruków.

Kto to był Lesser Gieldziński? Uważał się za gdańszczanina, bo w tym mieście przeżył najlepszy okres swojego życia, pełen twórczej pracy.