Szanowni Państwo,

Jeżeli jesteście zainteresowani zagadnieniem polskiej sztuki żydowskiej na tle dziejów historii sztuki polskiej, w kontekście wielokulturowego dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej, prosimy o kontakt z działem redakcji „judaika-art.”

Jednocześnie zapraszamy do współpracy wydawnictwa, czasopisma i instytucje naukowe zainteresowane publikacją opracowań naukowych dotyczących badań nad polską sztuką żydowską.

Informujemy, że właścicielem autorskich praw majatkowych do wszystkich dzieł-utworów, będacych dorobkiem naukowym dr Izabelli Rejduch-Samek i prof. Jana Samka jest Elżbieta Anna Sadkowski na wszystkich polach eksploatacji.

Zapytania prosimy wysyłać na adres: redakcja@judaica-art.com.pl

Redakcja


 

Generated in 0.062689 seconds by CMS Made Simple using 23 SQL queries and 4832496 bytes of memory (peak memory usage was 5442720)

Debug: (0.00068500000000005) - (usage: 463040) - (peak: 464912)
loading smarty
Debug: (0.00083) - (usage: 539416) - (peak: 541000)
loading adodb
Debug: (0.00094000000000005) - (usage: 571440) - (peak: 574088)
loading page functions
Debug: (0.0010250000000001) - (usage: 578752) - (peak: 590528)
loading content functions
Debug: (0.001125) - (usage: 656664) - (peak: 659328)
loading translation functions
Debug: (0.001183) - (usage: 659376) - (peak: 676120)
loading events functions
Debug: (0.0012260000000001) - (usage: 667640) - (peak: 678552)
loading php4 entity decode functions
Debug: (0.001306) - (usage: 672872) - (peak: 686608)
done loading files
Debug: (0.010283) - (usage: 1032568) - (peak: 1043600)
(mysql): SET NAMES 'utf8'
Debug: (0.011749) - (usage: 1061040) - (peak: 1068384)
(mysql): SELECT sitepref_name, sitepref_value from cms_siteprefs
Debug: (0.013001) - (usage: 1124464) - (peak: 1153368)
(mysql): SELECT * FROM cms_userplugins
Debug display of 'Load Content Operations':(0.013229) - (usage: 1167104) - (peak: 1196728)
Debug display of 'End Load Content Operations':(0.013587) - (usage: 1341816) - (peak: 1364656)
Debug: (0.015211) - (usage: 1345152) - (peak: 1381272)
(mysql): SELECT content_id,page_url FROM cms_content
          WHERE active = 1 AND default_content = 0 AND page_url != ''
Debug display of 'Loading Modules':(0.015259) - (usage: 1342784) - (peak: 1384952)
Debug: (0.016511) - (usage: 1512392) - (peak: 1531248)
(mysql): SELECT * FROM cms_modules WHERE admin_only = 0 AND active = 1 ORDER by module_name
Debug display of 'Instantiate: CMSMailer':(0.016704) - (usage: 1636568) - (peak: 1651680)
Debug display of 'Instantiate: FileManager':(0.018331) - (usage: 1928792) - (peak: 1948024)
Debug display of 'Instantiate: FormBuilder':(0.018558) - (usage: 2050648) - (peak: 2068616)
Debug display of 'Instantiate: Gallery':(0.020024) - (usage: 2519224) - (peak: 2665992)
Debug display of 'Instantiate: MenuManager':(0.020785) - (usage: 2686296) - (peak: 2806456)
Debug display of 'Instantiate: News':(0.021318) - (usage: 2825072) - (peak: 2931120)
Debug: (0.022946) - (usage: 2837656) - (peak: 2947840)
(mysql): SELECT news_id,news_url FROM cms_module_news
              WHERE status = 'published' AND news_url != '' AND ( IFNULL(start_time, '1970-01-01 01:00:01') < NOW()) AND (( IFNULL(end_time, '1970-01-01 01:00:01') = '1970-01-01 01:00:01') OR (end_time > NOW())) ORDER BY news_date DESC
Debug: (0.023629) - (usage: 2835744) - (peak: 2963024)
(mysql): SELECT content_id FROM cms_content WHERE default_content = 1 LIMIT 1
Debug display of 'Instantiate: Printing':(0.02449) - (usage: 3016448) - (peak: 3107912)
Debug display of 'Instantiate: TinyMCE':(0.025042) - (usage: 3146128) - (peak: 3227160)
Debug display of 'End of include':(0.025111) - (usage: 3140568) - (peak: 3243880)
Debug: (0.026248) - (usage: 3220736) - (peak: 3308096)
(mysql): SELECT sitepref_value from cms_siteprefs WHERE sitepref_name = 'pseudocron_lastrun'
Debug: (0.026822) - (usage: 3221672) - (peak: 3324216)
(mysql): UPDATE cms_siteprefs SET sitepref_value = '1708732830' WHERE sitepref_name = 'pseudocron_lastrun'
Debug: (0.027671) - (usage: 3260472) - (peak: 3338408)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_alias = 'kontakt' AND active = 1 LIMIT 1
Debug: (0.028076) - (usage: 3357632) - (peak: 3422104)
load from data is loading properties
Debug: (0.028806) - (usage: 3365208) - (peak: 3438736)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '57'
Debug: (0.030942) - (usage: 3408712) - (peak: 3472632)
(mysql): SELECT template_id, template_name, template_content, stylesheet, encoding, active, default_template, modified_date FROM cms_templates WHERE template_id = '23' LIMIT 1
Debug: (0.032599) - (usage: 3954928) - (peak: 4006584)
(mysql): SELECT eh.tag_name, eh.module_name, e.originator, e.event_name, eh.handler_order, eh.handler_id, eh.removable FROM cms_event_handlers eh
    INNER JOIN cms_events e ON e.event_id = eh.event_id
    ORDER BY eh.handler_order ASC
Debug display of 'Start Loading Hierarchy Manager':(0.038945) - (usage: 3947368) - (peak: 4245848)
Debug display of 'starting tree':(0.03897) - (usage: 3948080) - (peak: 4245848)
Debug: (0.039621) - (usage: 3951024) - (peak: 4245848)
(mysql): SELECT UNIX_TIMESTAMP(modified_date) FROM cms_content ORDER BY modified_date DESC LIMIT 1
Debug: (0.039688) - (usage: 3949064) - (peak: 4245848)
file needs loading
Debug display of 'ending tree':(0.039966) - (usage: 4031472) - (peak: 4245848)
Debug display of 'End Loading Hierarchy Manager':(0.039979) - (usage: 4025104) - (peak: 4245848)
Debug: (0.040959) - (usage: 4044240) - (peak: 4245848)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (15,34,56,19,60,24) ORDER BY hierarchy
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.041627) - (usage: 4258832) - (peak: 4362272)
Debug: (0.042824) - (usage: 4286728) - (peak: 4378672)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (79,119,81,65,64,67,66,68,94) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.044314) - (usage: 4591176) - (peak: 4699392)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (62,103,71,72,73,75,74,101,106) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.04568) - (usage: 4892744) - (peak: 5000936)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (76,78,77) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.047226) - (usage: 4996440) - (peak: 5079920)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (109,82) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.048256) - (usage: 5066592) - (peak: 5144056)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (88) ORDER BY hierarchy
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.054556) - (usage: 5111424) - (peak: 5426144)
Debug: (0.054646) - (usage: 5107720) - (peak: 5426144)
start global_content_get_template
Debug: (0.055531) - (usage: 5148080) - (peak: 5426144)
(mysql): SELECT htmlblob_id, htmlblob_name, html, owner, use_wysiwyg, description, modified_date FROM cms_htmlblobs WHERE htmlblob_name = 'foto' LIMIT 1
Debug: (0.055629) - (usage: 5144520) - (peak: 5426144)
end global_content_get_template
Debug: (0.055649) - (usage: 5145040) - (peak: 5426144)
start global_content_get_timestamp
Debug: (0.055666) - (usage: 5145312) - (peak: 5426144)
end global_content_get_timestamp
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.056344) - (usage: 5147832) - (peak: 5426144)
Debug: (0.05703) - (usage: 5155816) - (peak: 5426144)
(mysql): SELECT content_id FROM cms_content WHERE hierarchy = '00007' LIMIT 1
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.057145) - (usage: 5152432) - (peak: 5426144)
Debug: (0.061953) - (usage: 5161568) - (peak: 5442720)
(mysql): SELECT DISTINCT A.css_id,A.media_type,B.assoc_order 
           FROM cms_css A, cms_css_assoc B
           WHERE A.css_id = B.assoc_css_id
            AND B.assoc_type = 'template'
            AND B.assoc_to_id = '23'
           ORDER BY B.assoc_order
Debug: (0.062577) - (usage: 5131736) - (peak: 5442720)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender
Debug: (0.062644) - (usage: 5132864) - (peak: 5442720)
calling module Gallery from event ContentPostRender