Szanowni Państwo,

Jeżeli jesteście zainteresowani zagadnieniem polskiej sztuki żydowskiej na tle dziejów historii sztuki polskiej, w kontekście wielokulturowego dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej, prosimy o kontakt z działem redakcji „judaika-art.”

Jednocześnie zapraszamy do współpracy wydawnictwa, czasopisma i instytucje naukowe zainteresowane publikacją opracowań naukowych dotyczących badań nad polską sztuką żydowską.

Informujemy, że właścicielem autorskich praw majatkowych do wszystkich dzieł-utworów, będacych dorobkiem naukowym dr Izabelli Rejduch-Samek i prof. Jana Samka jest Elżbieta Anna Sadkowski na wszystkich polach eksploatacji.

Zapytania prosimy wysyłać na adres: redakcja@judaica-art.com.pl

Redakcja


 

Generated in 0.063754 seconds by CMS Made Simple using 21 SQL queries and 4758608 bytes of memory (peak memory usage was 5368056)

Debug: (0.0010889999999999) - (usage: 462464) - (peak: 464336)
loading smarty
Debug: (0.0013139999999999) - (usage: 538856) - (peak: 540392)
loading adodb
Debug: (0.001454) - (usage: 570880) - (peak: 573512)
loading page functions
Debug: (0.00161) - (usage: 578184) - (peak: 590040)
loading content functions
Debug: (0.001756) - (usage: 656104) - (peak: 658904)
loading translation functions
Debug: (0.001834) - (usage: 658816) - (peak: 675560)
loading events functions
Debug: (0.001891) - (usage: 667072) - (peak: 677992)
loading php4 entity decode functions
Debug: (0.001983) - (usage: 672296) - (peak: 686256)
done loading files
Debug: (0.006404) - (usage: 1032000) - (peak: 1043056)
(mysql): SET NAMES 'utf8'
Debug: (0.0076379999999999) - (usage: 1060480) - (peak: 1067720)
(mysql): SELECT sitepref_name, sitepref_value from cms_siteprefs
Debug: (0.0088889999999999) - (usage: 1123920) - (peak: 1152928)
(mysql): SELECT * FROM cms_userplugins
Debug display of 'Load Content Operations':(0.00915) - (usage: 1166560) - (peak: 1196192)
Debug display of 'End Load Content Operations':(0.009563) - (usage: 1341272) - (peak: 1364272)
Debug: (0.011105) - (usage: 1344608) - (peak: 1380888)
(mysql): SELECT content_id,page_url FROM cms_content
          WHERE active = 1 AND default_content = 0 AND page_url != ''
Debug display of 'Loading Modules':(0.011147) - (usage: 1342240) - (peak: 1384568)
Debug: (0.012388) - (usage: 1511848) - (peak: 1530864)
(mysql): SELECT * FROM cms_modules WHERE admin_only = 0 AND active = 1 ORDER by module_name
Debug display of 'Instantiate: CMSMailer':(0.012634) - (usage: 1636016) - (peak: 1651288)
Debug display of 'Instantiate: FileManager':(0.014415) - (usage: 1928256) - (peak: 1947648)
Debug display of 'Instantiate: FormBuilder':(0.014663) - (usage: 2050112) - (peak: 2068240)
Debug display of 'Instantiate: Gallery':(0.016264) - (usage: 2518712) - (peak: 2665544)
Debug display of 'Instantiate: MenuManager':(0.017128) - (usage: 2685760) - (peak: 2806048)
Debug display of 'Instantiate: News':(0.017705) - (usage: 2824512) - (peak: 2930680)
Debug: (0.019622) - (usage: 2837096) - (peak: 2947400)
(mysql): SELECT news_id,news_url FROM cms_module_news
              WHERE status = 'published' AND news_url != '' AND ( IFNULL(start_time, '1970-01-01 01:00:01') < NOW()) AND (( IFNULL(end_time, '1970-01-01 01:00:01') = '1970-01-01 01:00:01') OR (end_time > NOW())) ORDER BY news_date DESC
Debug: (0.020388) - (usage: 2835184) - (peak: 2962584)
(mysql): SELECT content_id FROM cms_content WHERE default_content = 1 LIMIT 1
Debug display of 'Instantiate: Printing':(0.021362) - (usage: 3015936) - (peak: 3107512)
Debug display of 'Instantiate: TinyMCE':(0.021926) - (usage: 3145632) - (peak: 3226832)
Debug display of 'End of include':(0.02201) - (usage: 3140072) - (peak: 3243552)
Debug: (0.023222) - (usage: 3186168) - (peak: 3266048)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_alias = 'kontakt' AND active = 1 LIMIT 1
Debug: (0.023639) - (usage: 3283296) - (peak: 3348912)
load from data is loading properties
Debug: (0.024646) - (usage: 3290872) - (peak: 3365696)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '57'
Debug: (0.025861) - (usage: 3334376) - (peak: 3399592)
(mysql): SELECT template_id, template_name, template_content, stylesheet, encoding, active, default_template, modified_date FROM cms_templates WHERE template_id = '23' LIMIT 1
Debug: (0.027724) - (usage: 3880296) - (peak: 3933720)
(mysql): SELECT eh.tag_name, eh.module_name, e.originator, e.event_name, eh.handler_order, eh.handler_id, eh.removable FROM cms_event_handlers eh
    INNER JOIN cms_events e ON e.event_id = eh.event_id
    ORDER BY eh.handler_order ASC
Debug display of 'Start Loading Hierarchy Manager':(0.036795) - (usage: 3872752) - (peak: 4169784)
Debug display of 'starting tree':(0.036827) - (usage: 3873720) - (peak: 4169784)
Debug: (0.037777) - (usage: 3876640) - (peak: 4169784)
(mysql): SELECT UNIX_TIMESTAMP(modified_date) FROM cms_content ORDER BY modified_date DESC LIMIT 1
Debug: (0.037848) - (usage: 3874704) - (peak: 4169784)
file needs loading
Debug display of 'ending tree':(0.038119) - (usage: 3957040) - (peak: 4169784)
Debug display of 'End Loading Hierarchy Manager':(0.038134) - (usage: 3950672) - (peak: 4169784)
Debug: (0.039303) - (usage: 3969792) - (peak: 4169784)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (15,34,56,19,60,24) ORDER BY hierarchy
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.040066) - (usage: 4184408) - (peak: 4286752)
Debug: (0.041608) - (usage: 4212304) - (peak: 4303256)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (79,119,81,65,64,67,66,68,94) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.043575) - (usage: 4516744) - (peak: 4624128)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (62,103,71,72,73,75,74,101,106) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.045241) - (usage: 4818304) - (peak: 4925760)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (76,78,77) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.046392) - (usage: 4922000) - (peak: 5004744)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (109,82) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.047298) - (usage: 4992152) - (peak: 5068880)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (88) ORDER BY hierarchy
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.054627) - (usage: 5035960) - (peak: 5351392)
Debug: (0.054709) - (usage: 5032256) - (peak: 5351392)
start global_content_get_template
Debug: (0.05593) - (usage: 5073640) - (peak: 5351392)
(mysql): SELECT htmlblob_id, htmlblob_name, html, owner, use_wysiwyg, description, modified_date FROM cms_htmlblobs WHERE htmlblob_name = 'foto' LIMIT 1
Debug: (0.056017) - (usage: 5070080) - (peak: 5351392)
end global_content_get_template
Debug: (0.056037) - (usage: 5070600) - (peak: 5351392)
start global_content_get_timestamp
Debug: (0.056051) - (usage: 5070872) - (peak: 5351392)
end global_content_get_timestamp
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.056598) - (usage: 5073392) - (peak: 5351392)
Debug: (0.057437) - (usage: 5081352) - (peak: 5351392)
(mysql): SELECT content_id FROM cms_content WHERE hierarchy = '00007' LIMIT 1
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.05755) - (usage: 5077968) - (peak: 5351392)
Debug: (0.063166) - (usage: 5087128) - (peak: 5368056)
(mysql): SELECT DISTINCT A.css_id,A.media_type,B.assoc_order 
           FROM cms_css A, cms_css_assoc B
           WHERE A.css_id = B.assoc_css_id
            AND B.assoc_type = 'template'
            AND B.assoc_to_id = '23'
           ORDER BY B.assoc_order
Debug: (0.063657) - (usage: 5057272) - (peak: 5368056)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender
Debug: (0.063711) - (usage: 5058400) - (peak: 5368056)
calling module Gallery from event ContentPostRender