Poprzez asymilację i emancypację Haskala otworzyła przed artystami żydowskimi nowe możliwości twórcze – włączenie się w kierunki malarstwa europejskiego.