Poprzez asymilację i emancypację Haskala otworzyła przed artystami żydowskimi nowe możliwości twórcze – włączenie się w kierunki malarstwa europejskiego.


 

Generated in 0.073402 seconds by CMS Made Simple using 36 SQL queries and 4856272 bytes of memory (peak memory usage was 5647696)

Debug: (0.00066099999999997) - (usage: 462496) - (peak: 464368)
loading smarty
Debug: (0.00079599999999996) - (usage: 538880) - (peak: 540416)
loading adodb
Debug: (0.00089) - (usage: 570904) - (peak: 573536)
loading page functions
Debug: (0.00098199999999998) - (usage: 578216) - (peak: 590064)
loading content functions
Debug: (0.001079) - (usage: 656120) - (peak: 658784)
loading translation functions
Debug: (0.001142) - (usage: 658832) - (peak: 675576)
loading events functions
Debug: (0.001181) - (usage: 667088) - (peak: 678008)
loading php4 entity decode functions
Debug: (0.001266) - (usage: 672312) - (peak: 686272)
done loading files
Debug: (0.005039) - (usage: 1032040) - (peak: 1043072)
(mysql): SET NAMES 'utf8'
Debug: (0.006182) - (usage: 1060504) - (peak: 1067848)
(mysql): SELECT sitepref_name, sitepref_value from cms_siteprefs
Debug: (0.007446) - (usage: 1123928) - (peak: 1152832)
(mysql): SELECT * FROM cms_userplugins
Debug display of 'Load Content Operations':(0.007705) - (usage: 1166568) - (peak: 1196192)
Debug display of 'End Load Content Operations':(0.00803) - (usage: 1341288) - (peak: 1364128)
Debug: (0.0095229999999999) - (usage: 1344632) - (peak: 1380744)
(mysql): SELECT content_id,page_url FROM cms_content
          WHERE active = 1 AND default_content = 0 AND page_url != ''
Debug display of 'Loading Modules':(0.009566) - (usage: 1342264) - (peak: 1384320)
Debug: (0.010701) - (usage: 1511872) - (peak: 1530728)
(mysql): SELECT * FROM cms_modules WHERE admin_only = 0 AND active = 1 ORDER by module_name
Debug display of 'Instantiate: CMSMailer':(0.010901) - (usage: 1636040) - (peak: 1651152)
Debug display of 'Instantiate: FileManager':(0.012474) - (usage: 1928264) - (peak: 1947496)
Debug display of 'Instantiate: FormBuilder':(0.012674) - (usage: 2050120) - (peak: 2068088)
Debug display of 'Instantiate: Gallery':(0.014211) - (usage: 2518720) - (peak: 2665552)
Debug display of 'Instantiate: MenuManager':(0.015065) - (usage: 2685808) - (peak: 2806096)
Debug display of 'Instantiate: News':(0.015674) - (usage: 2824584) - (peak: 2930712)
Debug: (0.01762) - (usage: 2837168) - (peak: 2947432)
(mysql): SELECT news_id,news_url FROM cms_module_news
              WHERE status = 'published' AND news_url != '' AND ( IFNULL(start_time, '1970-01-01 01:00:01') < NOW()) AND (( IFNULL(end_time, '1970-01-01 01:00:01') = '1970-01-01 01:00:01') OR (end_time > NOW())) ORDER BY news_date DESC
Debug: (0.018249) - (usage: 2835256) - (peak: 2962616)
(mysql): SELECT content_id FROM cms_content WHERE default_content = 1 LIMIT 1
Debug display of 'Instantiate: Printing':(0.019145) - (usage: 3016008) - (peak: 3107544)
Debug display of 'Instantiate: TinyMCE':(0.019714) - (usage: 3145704) - (peak: 3226864)
Debug display of 'End of include':(0.019779) - (usage: 3140144) - (peak: 3243584)
Debug: (0.020704) - (usage: 3186240) - (peak: 3266080)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_alias = 'malarstwo' AND active = 1 LIMIT 1
Debug: (0.021117) - (usage: 3283376) - (peak: 3348912)
load from data is loading properties
Debug: (0.022057) - (usage: 3290952) - (peak: 3365696)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '65'
Debug: (0.023122) - (usage: 3333280) - (peak: 3398440)
(mysql): SELECT template_id, template_name, template_content, stylesheet, encoding, active, default_template, modified_date FROM cms_templates WHERE template_id = '23' LIMIT 1
Debug: (0.024382) - (usage: 3879216) - (peak: 3932776)
(mysql): SELECT eh.tag_name, eh.module_name, e.originator, e.event_name, eh.handler_order, eh.handler_id, eh.removable FROM cms_event_handlers eh
    INNER JOIN cms_events e ON e.event_id = eh.event_id
    ORDER BY eh.handler_order ASC
Debug display of 'Start Loading Hierarchy Manager':(0.030343) - (usage: 3871584) - (peak: 4169360)
Debug display of 'starting tree':(0.03037) - (usage: 3872552) - (peak: 4169360)
Debug: (0.030989) - (usage: 3875472) - (peak: 4169360)
(mysql): SELECT UNIX_TIMESTAMP(modified_date) FROM cms_content ORDER BY modified_date DESC LIMIT 1
Debug: (0.031065) - (usage: 3873536) - (peak: 4169360)
file needs loading
Debug display of 'ending tree':(0.031313) - (usage: 3955848) - (peak: 4169360)
Debug display of 'End Loading Hierarchy Manager':(0.031326) - (usage: 3949480) - (peak: 4169360)
Debug: (0.032072) - (usage: 3968992) - (peak: 4169360)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (15,34,56,19,60,24,57) ORDER BY hierarchy
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.032815) - (usage: 4216576) - (peak: 4322160)
Debug: (0.033705) - (usage: 4244024) - (peak: 4338560)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (79,119,81,64,67,66,68,94) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.035195) - (usage: 4515568) - (peak: 4617768)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (62,103,71,72,73,75,74,101,106) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.037035) - (usage: 4817176) - (peak: 4924080)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (76,78,77) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.037935) - (usage: 4920856) - (peak: 5003072)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (109,82) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.03878) - (usage: 4991008) - (peak: 5067208)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (88) ORDER BY hierarchy
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.04497) - (usage: 5034840) - (peak: 5349544)
Debug: (0.045055) - (usage: 5031112) - (peak: 5349544)
start global_content_get_template
Debug: (0.04575) - (usage: 5072496) - (peak: 5349544)
(mysql): SELECT htmlblob_id, htmlblob_name, html, owner, use_wysiwyg, description, modified_date FROM cms_htmlblobs WHERE htmlblob_name = 'foto' LIMIT 1
Debug: (0.045826) - (usage: 5068936) - (peak: 5349544)
end global_content_get_template
Debug: (0.045844) - (usage: 5069456) - (peak: 5349544)
start global_content_get_timestamp
Debug: (0.045857) - (usage: 5069728) - (peak: 5349544)
end global_content_get_timestamp
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.046425) - (usage: 5072248) - (peak: 5349544)
Debug: (0.046999) - (usage: 5080208) - (peak: 5349544)
(mysql): SELECT content_id FROM cms_content WHERE hierarchy = '00002' LIMIT 1
Debug: (0.047671) - (usage: 5089256) - (peak: 5349544)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '79'
Debug: (0.048337) - (usage: 5094264) - (peak: 5349544)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '119'
Debug: (0.048934) - (usage: 5098840) - (peak: 5349544)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '81'
Debug: (0.049572) - (usage: 5107168) - (peak: 5349544)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '64'
Debug: (0.050171) - (usage: 5111704) - (peak: 5349544)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '67'
Debug: (0.051303) - (usage: 5116256) - (peak: 5349544)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '66'
Debug: (0.051925) - (usage: 5120792) - (peak: 5349544)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '68'
Debug: (0.052544) - (usage: 5125296) - (peak: 5349544)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '94'
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.056644) - (usage: 5095592) - (peak: 5411296)
Debug: (0.05947) - (usage: 5139408) - (peak: 5411296)
(mysql): 
      SELECT count(mn.news_id) as count
      FROM cms_module_news mn
      LEFT OUTER JOIN cms_module_news_categories mnc 
      ON mnc.news_category_id = mn.news_category_id 
      LEFT OUTER JOIN cms_users u 
      ON u.user_id = mn.author_id 
      WHERE 
        status = 'published' 
      AND
     (mnc.news_category_name = 'Malarstwo') AND ( IFNULL(start_time, '1970-01-01 01:00:01') < '2023-12-12 00:22:08') AND (( IFNULL(end_time, '1970-01-01 01:00:01') = '1970-01-01 01:00:01') OR (end_time > '2023-12-12 00:22:08')) LIMIT 1
Debug: (0.060859) - (usage: 5163896) - (peak: 5411296)
(mysql): 
      SELECT 
        mn.*, 
        mnc.news_category_name, 
        mnc.long_name, 
        u.username, 
        u.first_name,
        u.last_name 
      FROM cms_module_news mn
      LEFT OUTER JOIN cms_module_news_categories mnc 
      ON mnc.news_category_id = mn.news_category_id 
      LEFT OUTER JOIN cms_users u 
      ON u.user_id = mn.author_id 
      WHERE 
        status = 'published' 
      AND
     (mnc.news_category_name = 'Malarstwo') AND ( IFNULL(start_time, '1970-01-01 01:00:01') < '2023-12-12 00:22:08') AND (( IFNULL(end_time, '1970-01-01 01:00:01') = '1970-01-01 01:00:01') OR (end_time > '2023-12-12 00:22:08')) ORDER BY news_date desc LIMIT 0, 5
Debug: (0.061351) - (usage: 5175328) - (peak: 5411296)
(mysql): SELECT A.value,B.id,B.name,B.type FROM cms_module_news_fieldvals A, cms_module_news_fielddefs B WHERE A.fielddef_id = B.id AND B.public = 1 AND A.news_id = '31' ORDER BY B.item_order
Debug: (0.062717) - (usage: 5196744) - (peak: 5528512)
(mysql): 
  SELECT news_category_id, news_category_name, hierarchy, long_name 
  FROM cms_module_news_categories 
  WHERE hierarchy not like ''
  AND (news_category_name = 'Malarstwo') ORDER by hierarchy
Debug: (0.063228) - (usage: 5204152) - (peak: 5528512)
(mysql): SELECT COUNT(news_id) as cnt FROM cms_module_news WHERE news_category_id='6' AND (( IFNULL(end_time, '1970-01-01 01:00:01') = '1970-01-01 01:00:01') OR (end_time > '2023-12-12 00:22:08')) AND status = 'published'
Debug: (0.063967) - (usage: 5221912) - (peak: 5528512)
(mysql): SELECT content from cms_module_templates WHERE module_name = 'News' and template_name = 'summarySample' LIMIT 1
Debug: (0.064513) - (usage: 5224000) - (peak: 5528512)
(mysql): SELECT module_name,template_name,modified_date 
              FROM cms_module_templates
Debug: (0.072713) - (usage: 5183968) - (peak: 5647696)
(mysql): SELECT DISTINCT A.css_id,A.media_type,B.assoc_order 
           FROM cms_css A, cms_css_assoc B
           WHERE A.css_id = B.assoc_css_id
            AND B.assoc_type = 'template'
            AND B.assoc_to_id = '23'
           ORDER BY B.assoc_order
Debug: (0.073276) - (usage: 5154968) - (peak: 5647696)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender
Debug: (0.073339) - (usage: 5156096) - (peak: 5647696)
calling module Gallery from event ContentPostRender