Strona 1 z 2  > >>

Niniejszy tekst jest fragmentem pierwszego rozdziału książki pt. Zabytki judaistyczne w muzeach polskich, przygotowanej na zlecenie Wydawnictwa „ARKADY” w Warszawie dn. 15.I.1979 r.

Ponieważ nastąpiły zasadnicze zmiany nastawienia do tematyki żydowskiej w Polsce, Wydawnictwo rozwiązało umowę (mam zachowany dokument).


„...nie bez szczególnego wyroku Opatrzności
lud ten od wieków siedzi w Polsce i los jego
ściśle jest związany z losem narodu polskiego.”
(A. Mickiewicz)


Mówiąc o zbiorach judaików, w krajach socjalistycznych mamy przede wszystkim na myśli ogólnie znane, zasobne w zabytki eksponowane w kilku synagogach, Żydowskie Muzeum w Pradze.

Nieznane judaika w zbiorach muzealnych

W zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, które cechuje wielowątkowość tematyczna w gromadzonych zasobach, poważną pozycję stanowią wyroby rzemiosła artystycznego.