Publikacje i książki


Poniżej zamieszczamy artykuł autorstwa Pauliny Śliwy, opublikowany w tygodniku POLSKA GŁOS WIELKOPOLSKI w dodatku „Dzień Szamotulski”,  z 26 kwietnia 2013 r., nr wyd. 461 (98), w którym autorka opublikowała opracowanie dr Izabella Rejduch-Samkowej dotyczące wykopalisk prowadzonych w żydowskiej nekropolii we Wronkach.
Kraków. Kazimierz i Stradom. Judaica:
Jest to pierwsze w historii sztuki polskiej naukowe opracowanie, przedstawiające obraz żydowskiego dorobku artystycznego na ziemiach polskich, od średniowiecza do przełomu XIX i XX wieku. Książka jest opracowaniem albumowym, bardzo bogato ilustrowanym materiałem ikonograficznym.