Rosz Haszana i Jom Kippur

Święto Rosz Haszana – Nowy Rok – obchodzone jest w tym roku (5771 r.) 29-30 września. Według tradycji przypomina stworzenie świata oraz dzień sądu, któremu poddani będą wszyscy ludzie, a najwyższy sędzia w niebie zapisuje dobrych ludzi do Księgi Życia, a złych do Księgi Śmierci. Charakterystycznym zwyczajem jest trąbienie na rogu bawolim, który nazywa się szofar. Czasem trąbiono na trąbce. Inną ceremonią jest Taszlich. Jestbowiem zwyczaj, obrzęd, że Żydzi udają się nad brzeg rzeki, stawu, jeziora, nawet małej kałuży, ażeby tam dokonać aktu „taszlich” czyli aktu oczyszczenia, prosząc Wiekuistego o wybaczenie, wyrzucają z kieszeni do wody rybom kawałki chleba lub oczyszczają kieszenie z okruszyn, co symbolizuje oczyszczenie z grzechów. Wymawiają też sakramentalne słowa: „znowu zmiłuje się nad nami dobry Bóg, zmyje nasze winy, rzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy”. Należy dodać, że obrzęd ten potępiali Żydzi maskile – oświeceni – uważając go za pogański. Mimo to Taszlich przetrwał i nadal jest odprawiany przez kultywujących tradycję, ortodoksyjnych Żydów.

Obchody Nowego Roku kończy święto Jom Kippur – Dzień Pojednania, dzień pokuty i postu, obchodzony jest 10 dnia miesiąca tiszrei (w tym roku przypada on 8 października). W Polsce znany jest także pod nazwą Sądny Dzień. Wszystkie prace w tym dniu są zakazane tak ostro jak w Szabat. Według tradycji los każdego człowieka, który nie został jednoznacznie określony w Rosz Haszana, rozstrzyga się właśnie w Jom Kippur. Święta te mają czysto religijny charakter, liturgia ich zawiera wiele modlitw i wersetów, wyrażających skruchę oraz prośby do Boga o przebaczenie. W bóżnicy kantor śpiewa sławną pieśń Kol Nidre. Uważano, że wtedy i diabeł przed Bogiem oczerniał ludzi i Żydzi dlatego bardzo głośno wykrzykiwali swoje grzechy i prośby o przebaczenie do Boga, aby przekrzyczeć diabła. W bóżnicy był tzw. „harmider”, wielki krzyk, lament, że słychać go było daleko poza mury.

Mamy jeden obraz zachowany w Polsce pt. „Sądny Dzień”. Wykonał go malarz Jan Kanty Hruzik w 1875 r., który przedstawia modlących się Żydów w Starej Bóżnicy w Krakowie.

 

 

 

SPIS ILUSTRACJI (zdjęcia prezentowane w zakładce "galeria")

1. Sądny Dzień w Starej Bóżnicy na Kazimierzu w Krakowie. Mal. Jan Kanty Hruzik, 1875 r.

2. Rosz Haszana – obrzęd Taszlich, 2. poł. XIX w.

3. Modlący się Żyd, (na głowie ma jarmułkę i tałes nakrywający ramiona), mal. Szymon Buchbinder (1853-1908?)

4. i 5. Żydzi świątecznie ubrani.

6. Rabin modlący się, w lisiurze na głowie (nakrycie aksamitne obszyte futrem) i młody Żyd odświętnie ubrany.

7. Modlący się Żydzi w synagodze w Jom Kippur, kobiety oddzielnie na galerii, mal. Maurycy Gottlieb, 1878 r., obraz w zbiorach Muzeum Sztuki w Tel-Avivie.


 

Generated in 0.063287 seconds by CMS Made Simple using 30 SQL queries and 5093776 bytes of memory (peak memory usage was 5723488)

Debug: (0.00073499999999993) - (usage: 462536) - (peak: 464408)
loading smarty
Debug: (0.00087499999999996) - (usage: 538928) - (peak: 540464)
loading adodb
Debug: (0.00096599999999991) - (usage: 570960) - (peak: 573608)
loading page functions
Debug: (0.0010559999999999) - (usage: 578272) - (peak: 590048)
loading content functions
Debug: (0.0011469999999999) - (usage: 656192) - (peak: 658808)
loading translation functions
Debug: (0.001189) - (usage: 658904) - (peak: 675464)
loading events functions
Debug: (0.0012329999999999) - (usage: 667192) - (peak: 678080)
loading php4 entity decode functions
Debug: (0.001305) - (usage: 672424) - (peak: 686160)
done loading files
Debug: (0.0047579999999999) - (usage: 1032144) - (peak: 1043168)
(mysql): SET NAMES 'utf8'
Debug: (0.0058039999999999) - (usage: 1060616) - (peak: 1067912)
(mysql): SELECT sitepref_name, sitepref_value from cms_siteprefs
Debug: (0.0070619999999999) - (usage: 1124056) - (peak: 1153000)
(mysql): SELECT * FROM cms_userplugins
Debug display of 'Load Content Operations':(0.0073169999999999) - (usage: 1166704) - (peak: 1196168)
Debug display of 'End Load Content Operations':(0.007652) - (usage: 1341432) - (peak: 1364400)
Debug: (0.008899) - (usage: 1344768) - (peak: 1381016)
(mysql): SELECT content_id,page_url FROM cms_content
          WHERE active = 1 AND default_content = 0 AND page_url != ''
Debug display of 'Loading Modules':(0.0089469999999999) - (usage: 1342408) - (peak: 1384696)
Debug: (0.0099659999999999) - (usage: 1512032) - (peak: 1530952)
(mysql): SELECT * FROM cms_modules WHERE admin_only = 0 AND active = 1 ORDER by module_name
Debug display of 'Instantiate: CMSMailer':(0.010205) - (usage: 1636208) - (peak: 1651432)
Debug display of 'Instantiate: FileManager':(0.011906) - (usage: 1928448) - (peak: 1947680)
Debug display of 'Instantiate: FormBuilder':(0.012126) - (usage: 2050304) - (peak: 2068272)
Debug display of 'Instantiate: Gallery':(0.013536) - (usage: 2518896) - (peak: 2665728)
Debug display of 'Instantiate: MenuManager':(0.01437) - (usage: 2685968) - (peak: 2806208)
Debug display of 'Instantiate: News':(0.014909) - (usage: 2824720) - (peak: 2930800)
Debug: (0.016624) - (usage: 2837304) - (peak: 2947520)
(mysql): SELECT news_id,news_url FROM cms_module_news
              WHERE status = 'published' AND news_url != '' AND ( IFNULL(start_time, '1970-01-01 01:00:01') < NOW()) AND (( IFNULL(end_time, '1970-01-01 01:00:01') = '1970-01-01 01:00:01') OR (end_time > NOW())) ORDER BY news_date DESC
Debug: (0.017227) - (usage: 2835392) - (peak: 2962704)
(mysql): SELECT content_id FROM cms_content WHERE default_content = 1 LIMIT 1
Debug display of 'Instantiate: Printing':(0.018087) - (usage: 3016144) - (peak: 3107632)
Debug display of 'Instantiate: TinyMCE':(0.018653) - (usage: 3145824) - (peak: 3226936)
Debug display of 'End of include':(0.018715) - (usage: 3140264) - (peak: 3243656)
Debug: (0.019621) - (usage: 3186368) - (peak: 3266232)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_alias = 'rosz-haszana' AND active = 1 LIMIT 1
Debug: (0.020039) - (usage: 3283608) - (peak: 3349232)
load from data is loading properties
Debug: (0.020701) - (usage: 3291200) - (peak: 3366016)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '104'
Debug: (0.021533) - (usage: 3336856) - (peak: 3402112)
(mysql): SELECT template_id, template_name, template_content, stylesheet, encoding, active, default_template, modified_date FROM cms_templates WHERE template_id = '23' LIMIT 1
Debug: (0.022838) - (usage: 3882808) - (peak: 3936248)
(mysql): SELECT eh.tag_name, eh.module_name, e.originator, e.event_name, eh.handler_order, eh.handler_id, eh.removable FROM cms_event_handlers eh
    INNER JOIN cms_events e ON e.event_id = eh.event_id
    ORDER BY eh.handler_order ASC
Debug display of 'Start Loading Hierarchy Manager':(0.02821) - (usage: 3875216) - (peak: 4173088)
Debug display of 'starting tree':(0.028238) - (usage: 3876184) - (peak: 4173088)
Debug: (0.028828) - (usage: 3879104) - (peak: 4173088)
(mysql): SELECT UNIX_TIMESTAMP(modified_date) FROM cms_content ORDER BY modified_date DESC LIMIT 1
Debug: (0.028902) - (usage: 3877168) - (peak: 4173088)
file needs loading
Debug display of 'ending tree':(0.029154) - (usage: 3959544) - (peak: 4173088)
Debug display of 'End Loading Hierarchy Manager':(0.029167) - (usage: 3953176) - (peak: 4173088)
Debug: (0.029958) - (usage: 3972664) - (peak: 4173088)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (15,34,56,19,60,24,57) ORDER BY hierarchy
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.030752) - (usage: 4220240) - (peak: 4326160)
Debug: (0.031797) - (usage: 4248128) - (peak: 4342560)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (79,119,81,65,64,67,66,68,94) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.033309) - (usage: 4552992) - (peak: 4660184)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (62,103,71,72,73,75,74,101,106) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.034678) - (usage: 4854184) - (peak: 4961192)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (76,78,77) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.035574) - (usage: 4957880) - (peak: 5040176)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (109,82) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.036443) - (usage: 5028032) - (peak: 5104312)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (88) ORDER BY hierarchy
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.042879) - (usage: 5071864) - (peak: 5386752)
Debug: (0.042995) - (usage: 5068136) - (peak: 5386752)
start global_content_get_template
Debug: (0.043952) - (usage: 5109512) - (peak: 5386752)
(mysql): SELECT htmlblob_id, htmlblob_name, html, owner, use_wysiwyg, description, modified_date FROM cms_htmlblobs WHERE htmlblob_name = 'foto' LIMIT 1
Debug: (0.044048) - (usage: 5105952) - (peak: 5386752)
end global_content_get_template
Debug: (0.044067) - (usage: 5106472) - (peak: 5386752)
start global_content_get_timestamp
Debug: (0.044083) - (usage: 5106744) - (peak: 5386752)
end global_content_get_timestamp
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.044717) - (usage: 5109264) - (peak: 5386752)
Debug: (0.045453) - (usage: 5117232) - (peak: 5386752)
(mysql): SELECT content_id FROM cms_content WHERE hierarchy = '00004' LIMIT 1
Debug: (0.046345) - (usage: 5125688) - (peak: 5386752)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '76'
Debug: (0.047183) - (usage: 5130720) - (peak: 5386752)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '78'
Debug: (0.048177) - (usage: 5139808) - (peak: 5386752)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (84,83,105,108,110) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.049258) - (usage: 5304400) - (peak: 5407096)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '77'
Debug: (0.050069) - (usage: 5322024) - (peak: 5430144)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '84'
Debug: (0.050849) - (usage: 5338856) - (peak: 5437448)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '83'
Debug: (0.051535) - (usage: 5354656) - (peak: 5452376)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '105'
Debug: (0.052299) - (usage: 5364904) - (peak: 5464248)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '108'
Debug: (0.053536) - (usage: 5402592) - (peak: 5515344)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '110'
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.057863) - (usage: 5398784) - (peak: 5716008)
Debug: (0.062594) - (usage: 5410184) - (peak: 5723488)
(mysql): SELECT DISTINCT A.css_id,A.media_type,B.assoc_order 
           FROM cms_css A, cms_css_assoc B
           WHERE A.css_id = B.assoc_css_id
            AND B.assoc_type = 'template'
            AND B.assoc_to_id = '23'
           ORDER BY B.assoc_order
Debug: (0.063141) - (usage: 5383808) - (peak: 5723488)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender
Debug: (0.063205) - (usage: 5385448) - (peak: 5723488)
calling module Gallery from event ContentPostRender