Strona 1 z 3  > >>


W jednym z numerów „Fołks-Sztyme”, w osobnym artykule podniesiono problem inwentaryzacji zabytków sztuki żydowskiej w Polsce.

Polskie srebra żydowskie są dziedziną tak słabo opracowaną, że każda informacja o tego rodzaju obiektach godna jest opublikowania (1).

Pośród wykonawców sreber żydowskich w Polsce, ze zrozumiałych względów dla miłośników judaików, szczególnie interesujące są wyroby złotników-Żydów. Do XVIII wieku znamy wprawdzie sporo imion rzemieślników żydowskich, ale poza nielicznymi wyjątkami nie sposób związać z nimi zachowane judaika.

Srebra synagogalne przechowywane na miejscu w czynnych bóżnicach, należą obecnie w Polsce do rzadkości.

Poszukiwanie nieznanych polskich wyrobów żydowskich to frapujące zajęcie. Czyniąc to zarysowujemy słabo jeszcze czytelny obraz sztuki żydowskiej w Polsce. Tym razem przedmiotem penetracji będzie złotnictwo Gdańska, który od połowy XVII stulecia zasłynął jako najsilniejszy ośrodek tego kunsztu w naszym kraju.