Strona 1 z 3  > >>


W jednym z numerów „Fołks-Sztyme”, w osobnym artykule podniesiono problem inwentaryzacji zabytków sztuki żydowskiej w Polsce.

Polskie srebra żydowskie są dziedziną tak słabo opracowaną, że każda informacja o tego rodzaju obiektach godna jest opublikowania (1).

Pośród wykonawców sreber żydowskich w Polsce, ze zrozumiałych względów dla miłośników judaików, szczególnie interesujące są wyroby złotników-Żydów. Do XVIII wieku znamy wprawdzie sporo imion rzemieślników żydowskich, ale poza nielicznymi wyjątkami nie sposób związać z nimi zachowane judaika.

Srebra synagogalne przechowywane na miejscu w czynnych bóżnicach, należą obecnie w Polsce do rzadkości.

Poszukiwanie nieznanych polskich wyrobów żydowskich to frapujące zajęcie. Czyniąc to zarysowujemy słabo jeszcze czytelny obraz sztuki żydowskiej w Polsce. Tym razem przedmiotem penetracji będzie złotnictwo Gdańska, który od połowy XVII stulecia zasłynął jako najsilniejszy ośrodek tego kunsztu w naszym kraju.

 

Generated in 0.076265 seconds by CMS Made Simple using 40 SQL queries and 4910912 bytes of memory (peak memory usage was 5676168)

Debug: (0.00063999999999997) - (usage: 462616) - (peak: 464488)
loading smarty
Debug: (0.00076799999999999) - (usage: 538992) - (peak: 540528)
loading adodb
Debug: (0.00086200000000003) - (usage: 571024) - (peak: 573672)
loading page functions
Debug: (0.00093100000000002) - (usage: 578336) - (peak: 590112)
loading content functions
Debug: (0.001015) - (usage: 656248) - (peak: 658912)
loading translation functions
Debug: (0.001078) - (usage: 658960) - (peak: 675704)
loading events functions
Debug: (0.001119) - (usage: 667216) - (peak: 678136)
loading php4 entity decode functions
Debug: (0.0011910000000001) - (usage: 672448) - (peak: 686400)
done loading files
Debug: (0.004401) - (usage: 1032168) - (peak: 1043200)
(mysql): SET NAMES 'utf8'
Debug: (0.00536) - (usage: 1060632) - (peak: 1067976)
(mysql): SELECT sitepref_name, sitepref_value from cms_siteprefs
Debug: (0.006429) - (usage: 1124056) - (peak: 1153008)
(mysql): SELECT * FROM cms_userplugins
Debug display of 'Load Content Operations':(0.006673) - (usage: 1166696) - (peak: 1196320)
Debug display of 'End Load Content Operations':(0.006988) - (usage: 1341432) - (peak: 1364272)
Debug: (0.007733) - (usage: 1344768) - (peak: 1380888)
(mysql): SELECT content_id,page_url FROM cms_content
          WHERE active = 1 AND default_content = 0 AND page_url != ''
Debug display of 'Loading Modules':(0.007778) - (usage: 1342400) - (peak: 1384568)
Debug: (0.008503) - (usage: 1512008) - (peak: 1530864)
(mysql): SELECT * FROM cms_modules WHERE admin_only = 0 AND active = 1 ORDER by module_name
Debug display of 'Instantiate: CMSMailer':(0.008702) - (usage: 1636176) - (peak: 1651288)
Debug display of 'Instantiate: FileManager':(0.01027) - (usage: 1928416) - (peak: 1947648)
Debug display of 'Instantiate: FormBuilder':(0.010465) - (usage: 2050272) - (peak: 2068240)
Debug display of 'Instantiate: Gallery':(0.011773) - (usage: 2518896) - (peak: 2665664)
Debug display of 'Instantiate: MenuManager':(0.012571) - (usage: 2685976) - (peak: 2806088)
Debug display of 'Instantiate: News':(0.013089) - (usage: 2824728) - (peak: 2930728)
Debug: (0.014611) - (usage: 2837312) - (peak: 2947448)
(mysql): SELECT news_id,news_url FROM cms_module_news
              WHERE status = 'published' AND news_url != '' AND ( IFNULL(start_time, '1970-01-01 01:00:01') < NOW()) AND (( IFNULL(end_time, '1970-01-01 01:00:01') = '1970-01-01 01:00:01') OR (end_time > NOW())) ORDER BY news_date DESC
Debug: (0.015198) - (usage: 2835400) - (peak: 2962632)
(mysql): SELECT content_id FROM cms_content WHERE default_content = 1 LIMIT 1
Debug display of 'Instantiate: Printing':(0.016021) - (usage: 3016104) - (peak: 3107568)
Debug display of 'Instantiate: TinyMCE':(0.016584) - (usage: 3145800) - (peak: 3226832)
Debug display of 'End of include':(0.016647) - (usage: 3140240) - (peak: 3243552)
Debug: (0.017521) - (usage: 3186344) - (peak: 3266048)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_alias = 'rzemioslo-artystyczne' AND active = 1 LIMIT 1
Debug: (0.017921) - (usage: 3283536) - (peak: 3348736)
load from data is loading properties
Debug: (0.018462) - (usage: 3291088) - (peak: 3365520)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '64'
Debug: (0.019302) - (usage: 3333352) - (peak: 3398272)
(mysql): SELECT template_id, template_name, template_content, stylesheet, encoding, active, default_template, modified_date FROM cms_templates WHERE template_id = '23' LIMIT 1
Debug: (0.020425) - (usage: 3879232) - (peak: 3932504)
(mysql): SELECT eh.tag_name, eh.module_name, e.originator, e.event_name, eh.handler_order, eh.handler_id, eh.removable FROM cms_event_handlers eh
    INNER JOIN cms_events e ON e.event_id = eh.event_id
    ORDER BY eh.handler_order ASC
Debug display of 'Start Loading Hierarchy Manager':(0.025958) - (usage: 3871656) - (peak: 4169264)
Debug display of 'starting tree':(0.025988) - (usage: 3872624) - (peak: 4169264)
Debug: (0.026586) - (usage: 3875544) - (peak: 4169264)
(mysql): SELECT UNIX_TIMESTAMP(modified_date) FROM cms_content ORDER BY modified_date DESC LIMIT 1
Debug: (0.026648) - (usage: 3873608) - (peak: 4169264)
file needs loading
Debug display of 'ending tree':(0.026897) - (usage: 3955976) - (peak: 4169264)
Debug display of 'End Loading Hierarchy Manager':(0.026911) - (usage: 3949608) - (peak: 4169264)
Debug: (0.027737) - (usage: 3969096) - (peak: 4169264)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (15,34,56,19,60,24,57) ORDER BY hierarchy
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.028497) - (usage: 4216760) - (peak: 4323200)
Debug: (0.029403) - (usage: 4244208) - (peak: 4339600)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (79,119,81,65,67,66,68,94) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.030629) - (usage: 4515712) - (peak: 4618752)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (62,103,71,72,73,75,74,101,106) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.031788) - (usage: 4817304) - (peak: 4924792)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (76,78,77) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.03264) - (usage: 4921000) - (peak: 5003776)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (109,82) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.033369) - (usage: 4991144) - (peak: 5067912)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (88) ORDER BY hierarchy
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.039324) - (usage: 5034976) - (peak: 5349976)
Debug: (0.039398) - (usage: 5031248) - (peak: 5349976)
start global_content_get_template
Debug: (0.040066) - (usage: 5072632) - (peak: 5349976)
(mysql): SELECT htmlblob_id, htmlblob_name, html, owner, use_wysiwyg, description, modified_date FROM cms_htmlblobs WHERE htmlblob_name = 'foto' LIMIT 1
Debug: (0.040149) - (usage: 5069072) - (peak: 5349976)
end global_content_get_template
Debug: (0.040167) - (usage: 5069592) - (peak: 5349976)
start global_content_get_timestamp
Debug: (0.040182) - (usage: 5069864) - (peak: 5349976)
end global_content_get_timestamp
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.040795) - (usage: 5072384) - (peak: 5349976)
Debug: (0.041332) - (usage: 5080344) - (peak: 5349976)
(mysql): SELECT content_id FROM cms_content WHERE hierarchy = '00002' LIMIT 1
Debug: (0.042134) - (usage: 5089392) - (peak: 5349976)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '79'
Debug: (0.042754) - (usage: 5094400) - (peak: 5349976)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '119'
Debug: (0.043282) - (usage: 5098976) - (peak: 5349976)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '81'
Debug: (0.043846) - (usage: 5103480) - (peak: 5349976)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '65'
Debug: (0.044451) - (usage: 5111888) - (peak: 5349976)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '67'
Debug: (0.045142) - (usage: 5116464) - (peak: 5349976)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '66'
Debug: (0.045804) - (usage: 5121000) - (peak: 5349976)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '68'
Debug: (0.046364) - (usage: 5125504) - (peak: 5349976)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '94'
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.050431) - (usage: 5095824) - (peak: 5412048)
Debug: (0.053018) - (usage: 5139760) - (peak: 5412048)
(mysql): 
      SELECT count(mn.news_id) as count
      FROM cms_module_news mn
      LEFT OUTER JOIN cms_module_news_categories mnc 
      ON mnc.news_category_id = mn.news_category_id 
      LEFT OUTER JOIN cms_users u 
      ON u.user_id = mn.author_id 
      WHERE 
        status = 'published' 
      AND
     (mnc.news_category_name = 'Rzemiosło artystyczne') AND ( IFNULL(start_time, '1970-01-01 01:00:01') < '2023-12-11 22:26:04') AND (( IFNULL(end_time, '1970-01-01 01:00:01') = '1970-01-01 01:00:01') OR (end_time > '2023-12-11 22:26:04')) LIMIT 1
Debug: (0.055519) - (usage: 5172272) - (peak: 5412048)
(mysql): 
      SELECT 
        mn.*, 
        mnc.news_category_name, 
        mnc.long_name, 
        u.username, 
        u.first_name,
        u.last_name 
      FROM cms_module_news mn
      LEFT OUTER JOIN cms_module_news_categories mnc 
      ON mnc.news_category_id = mn.news_category_id 
      LEFT OUTER JOIN cms_users u 
      ON u.user_id = mn.author_id 
      WHERE 
        status = 'published' 
      AND
     (mnc.news_category_name = 'Rzemiosło artystyczne') AND ( IFNULL(start_time, '1970-01-01 01:00:01') < '2023-12-11 22:26:04') AND (( IFNULL(end_time, '1970-01-01 01:00:01') = '1970-01-01 01:00:01') OR (end_time > '2023-12-11 22:26:04')) ORDER BY news_date desc LIMIT 0, 5
Debug: (0.055956) - (usage: 5187336) - (peak: 5412048)
(mysql): SELECT A.value,B.id,B.name,B.type FROM cms_module_news_fieldvals A, cms_module_news_fielddefs B WHERE A.fielddef_id = B.id AND B.public = 1 AND A.news_id = '56' ORDER BY B.item_order
Debug: (0.056999) - (usage: 5201056) - (peak: 5535208)
(mysql): SELECT A.value,B.id,B.name,B.type FROM cms_module_news_fieldvals A, cms_module_news_fielddefs B WHERE A.fielddef_id = B.id AND B.public = 1 AND A.news_id = '53' ORDER BY B.item_order
Debug: (0.058267) - (usage: 5206968) - (peak: 5539656)
(mysql): SELECT A.value,B.id,B.name,B.type FROM cms_module_news_fieldvals A, cms_module_news_fielddefs B WHERE A.fielddef_id = B.id AND B.public = 1 AND A.news_id = '42' ORDER BY B.item_order
Debug: (0.059383) - (usage: 5212752) - (peak: 5543624)
(mysql): SELECT A.value,B.id,B.name,B.type FROM cms_module_news_fieldvals A, cms_module_news_fielddefs B WHERE A.fielddef_id = B.id AND B.public = 1 AND A.news_id = '41' ORDER BY B.item_order
Debug: (0.061015) - (usage: 5215056) - (peak: 5547832)
(mysql): SELECT A.value,B.id,B.name,B.type FROM cms_module_news_fieldvals A, cms_module_news_fielddefs B WHERE A.fielddef_id = B.id AND B.public = 1 AND A.news_id = '40' ORDER BY B.item_order
Debug: (0.062745) - (usage: 5216688) - (peak: 5549960)
(mysql): 
  SELECT news_category_id, news_category_name, hierarchy, long_name 
  FROM cms_module_news_categories 
  WHERE hierarchy not like ''
  AND (news_category_name = 'Rzemiosło artystyczne') ORDER by hierarchy
Debug: (0.064065) - (usage: 5224080) - (peak: 5549960)
(mysql): SELECT COUNT(news_id) as cnt FROM cms_module_news WHERE news_category_id='5' AND (( IFNULL(end_time, '1970-01-01 01:00:01') = '1970-01-01 01:00:01') OR (end_time > '2023-12-11 22:26:04')) AND status = 'published'
Debug: (0.065249) - (usage: 5241832) - (peak: 5549960)
(mysql): SELECT content from cms_module_templates WHERE module_name = 'News' and template_name = 'summarySample' LIMIT 1
Debug: (0.065868) - (usage: 5243968) - (peak: 5549960)
(mysql): SELECT module_name,template_name,modified_date 
              FROM cms_module_templates
Debug: (0.075609) - (usage: 5226240) - (peak: 5676168)
(mysql): SELECT DISTINCT A.css_id,A.media_type,B.assoc_order 
           FROM cms_css A, cms_css_assoc B
           WHERE A.css_id = B.assoc_css_id
            AND B.assoc_type = 'template'
            AND B.assoc_to_id = '23'
           ORDER BY B.assoc_order
Debug: (0.076112) - (usage: 5201544) - (peak: 5676168)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender
Debug: (0.076185) - (usage: 5202672) - (peak: 5676168)
calling module Gallery from event ContentPostRender