Sukot (hebr.), Święto Szałasów, Święto Namiotów, w Polsce Kuczki. Nazywane jest także Dożynkami Żydowskimi, bowiem jest to święto radości po zakończeniu zbiorów. Zaczyna się w kilka dnie po zakończeniu Jom Kippur, dnia 15 miesiąca tiszrei (w tym roku 13 października). Obchodzone jest tak jak Pesach przez dni siedem, w diasporze osiem, dwa pierwsze i dwa ostatnie mogą być uważane za samodzielne święta. Ustanowione zostało przez Pana (Księga Kapłańska 23, 39-43), który powiedział Izraelitom: „[...] kiedy zbierzecie plony ziemi, będziecie obchodzić święto Pana przez siedem dni [...]. Weźcie sobie pierwszego dnia owoce pięknych drzew, liście palmowe, gałązki gęstych drzew i wierzb nadrzecznych. Będziecie się weselić przed Panem, Bogiem waszym, przez siedem dni [...]. Przez siedem dni będziecie mieszkać w szałasach. Wszyscy tubylcy Izraela będą mieszkać w szałasach, aby pokolenia wasze wiedziały, że kazałem Izraelitom mieszkać w szałasach, kiedy wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej. Ja jestem Pan, Bóg wasz!”.

Święto przypadało w okresie zbiorów owoców, w tym winobrania. Było najbardziej radosne z powodu zebranych plonów i dlatego powstać mogło po przybyciu Żydów do Palestyny. Należy wraz ze świętem Pesach, Chanuką i Purim do czterech najradośniejszych, objętych wspólną nazwą Szalosz Regalim (hebr.). w czasach biblijnych istniał zwyczaj, że Żydzi nawet z dalszych okolic przynosili swoje plony na ofiarę do świątyni jerozolimskiej. W starożytności wykształciły się różne obrzędy, branie lulawu („bukiet, splot”), składającego się według Miszny z jednego jabłka rajskiego, palmy, trzech gałązek mirtu i dwóch gałązek wierzby; arawa – pochód z gałązkami wierzbowymi, symbolami wody; ceremonia wody – uroczyste lanie wody przez kapłanów; bejt ha-szoewa – pochód z tańcami i zabawy trwające przez kilka nocy. W VI wieku p.n.e. dodano do święta Sukot ósmy dzień. Na ostatni dzień przypada święto Simchat Tora („radość Tory”), kiedy kończy się cykl czytania Tory w synagogach. Zwyczaj ten został wprowadzony w IX wieku n.e. Święto Sukot cechowała radość i wspólne zabawy. Tradycja ta, jak i budowanie szałasów (hebr. sukka), przez wieki utrzymywały się wśród Żydów.

Polscy Żydzi do czasu drugiej wojny światowej bardzo uroczyście obchodzili święto Kuczek. Szczególny nastrój miało ono w małych miasteczkach, gdzie wytworzyły się też regionalne zwyczaje. Na przykład Żydzi wileńscy palili dachy swoich szałasów, a Żydzi w południowej Polsce – jak pisze Majer Bałaban – zostawiali je z roku na rok. Żydzi byli zobowiązani siedzieć w szałasie przez kilka godzin dziennie, spożywać potrawy, wszystko na słodko. W namiocie był otwór, aby mogli zobaczyć spadającą gwiazdę. Wtedy należało wymienić swoje życzenie.

W czasie święta Sukot pobożni Żydzi zanoszą do bóżnicy mały lulaw, w drugiej ręce zaś etrog – owoc w kształcie cytryny (il. 1-3a). W czasach nowożytnych wykształcił się zwyczaj, niewątpliwie wśród warstwy bogatej, noszenia etrogu w specjalnych ozdobnych naczyniach, wykonywanych ze srebra i innych metali. Najstarsze znane naczynia na etrog z terenu Europy mają kształt miseczek z dwoma uchwytami, pokrywa je trybowana dekoracja złożona z motywów dużych owoców i liści, a pochodzą w XVII i XVIII wieku. Według znaków złotniczych wykonywano je w dużej ilości w Augsburgu. Przeważają jednak naczynia w kształcie owocu etrogu, czasem umieszczanego na nóżce lub na owalnej tacce albo na plastycznie potraktowanym liściu. W muzeum w Chrzanowie przechowywane jest najstarsze z zachowanych w kraju naczynie na etrog ze znakiem miejskim Naumburga (XVII wiek).

W XVIII i XIX wieku, jak wskazują zabytki ze zbiorów europejskich, naczyniom na etrog nadawano kształt dużych, podłużnych owoców, z uchwytem w formie gałązki z listkiem (il. 4 - 8). Wyroby takie wykonywano we Wrocławiu, Gdańsku i Poznaniu oraz zapewne w innych miastach, jak Warszawa, Lwów, Kraków. zanoszono także do bóżnicy etrog w srebrnych cukiernicach. Tego rodzaju cukiernica znajduje się w bóżnicy Remu w Krakowie. Jest to wyrób warszawskiego złotnika Antoniego Riedla z 1880 roku (il. 9). Wśród warstw ubogich jako naczynia na etrog służyły wykonane z drewna wieloboczne lub prostokątne szkatułki.

Czas niesie różne uproszczenia i modyfikacje. Jeszcze przed drugą wojną światową Sukot jako święto plonów zaczęto nazywać dożynkami. Która rodzina żydowska w Polsce buduje obecnie szałas w ogrodzie czy na balkonie (il. 10)? Przy bóżnicach Żydzi wznoszą szałasy z desek i zdobią jedliną. W Jerozolimie, w części zamieszkanej przez pobożnych Żydów, obchodzi się święto Sukot według tradycji sięgającej czasów biblijnych.

SPIS ILUSTRACJI (zdjęcia prezentowane w zakładce "galeria")

1. Owoc etrog fot. z 1983 r.

2. Żyd z etrogiem, mal. Maurycy Trębacz (1881-1941).

3. Starzec błogosławiący Sukot etrog, mal. Maurycy Trębacz (1881-1941).

4-7. Naczynia na etrog od XVIII-XIX w.

8. Srebrna cukiernica, wyk. przez warszawskiego złotnika, sygn. A. Riedel, 1875 r.

9. Obraz przedstawia ucztę w święto Sukot. mal. Picard, 1735 r.


 

Generated in 0.059406 seconds by CMS Made Simple using 30 SQL queries and 5098112 bytes of memory (peak memory usage was 5739024)

Debug: (0.000557) - (usage: 462528) - (peak: 464384)
loading smarty
Debug: (0.00068399999999999) - (usage: 538880) - (peak: 540416)
loading adodb
Debug: (0.000777) - (usage: 570904) - (peak: 573536)
loading page functions
Debug: (0.00084000000000001) - (usage: 578216) - (peak: 590064)
loading content functions
Debug: (0.00093699999999999) - (usage: 656128) - (peak: 658744)
loading translation functions
Debug: (0.00098900000000002) - (usage: 658848) - (peak: 675400)
loading events functions
Debug: (0.001031) - (usage: 667128) - (peak: 677912)
loading php4 entity decode functions
Debug: (0.001102) - (usage: 672352) - (peak: 686312)
done loading files
Debug: (0.005001) - (usage: 1032040) - (peak: 1043072)
(mysql): SET NAMES 'utf8'
Debug: (0.005785) - (usage: 1060504) - (peak: 1067848)
(mysql): SELECT sitepref_name, sitepref_value from cms_siteprefs
Debug: (0.006684) - (usage: 1123928) - (peak: 1152832)
(mysql): SELECT * FROM cms_userplugins
Debug display of 'Load Content Operations':(0.006894) - (usage: 1166568) - (peak: 1196192)
Debug display of 'End Load Content Operations':(0.007161) - (usage: 1341288) - (peak: 1364128)
Debug: (0.007534) - (usage: 1344624) - (peak: 1380744)
(mysql): SELECT content_id,page_url FROM cms_content
          WHERE active = 1 AND default_content = 0 AND page_url != ''
Debug display of 'Loading Modules':(0.007571) - (usage: 1342256) - (peak: 1384424)
Debug: (0.008181) - (usage: 1511864) - (peak: 1530720)
(mysql): SELECT * FROM cms_modules WHERE admin_only = 0 AND active = 1 ORDER by module_name
Debug display of 'Instantiate: CMSMailer':(0.008345) - (usage: 1636032) - (peak: 1651144)
Debug display of 'Instantiate: FileManager':(0.009918) - (usage: 1928256) - (peak: 1947488)
Debug display of 'Instantiate: FormBuilder':(0.010083) - (usage: 2050112) - (peak: 2068080)
Debug display of 'Instantiate: Gallery':(0.011259) - (usage: 2518712) - (peak: 2665544)
Debug display of 'Instantiate: MenuManager':(0.011962) - (usage: 2685760) - (peak: 2806048)
Debug display of 'Instantiate: News':(0.012445) - (usage: 2824512) - (peak: 2930680)
Debug: (0.014835) - (usage: 2837096) - (peak: 2947400)
(mysql): SELECT news_id,news_url FROM cms_module_news
              WHERE status = 'published' AND news_url != '' AND ( IFNULL(start_time, '1970-01-01 01:00:01') < NOW()) AND (( IFNULL(end_time, '1970-01-01 01:00:01') = '1970-01-01 01:00:01') OR (end_time > NOW())) ORDER BY news_date DESC
Debug: (0.0153) - (usage: 2835176) - (peak: 2962584)
(mysql): SELECT content_id FROM cms_content WHERE default_content = 1 LIMIT 1
Debug display of 'Instantiate: Printing':(0.016089) - (usage: 3015936) - (peak: 3107512)
Debug display of 'Instantiate: TinyMCE':(0.016569) - (usage: 3145632) - (peak: 3226832)
Debug display of 'End of include':(0.016625) - (usage: 3140072) - (peak: 3243552)
Debug: (0.018144) - (usage: 3186168) - (peak: 3266240)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_alias = 'sukot-lulaw' AND active = 1 LIMIT 1
Debug: (0.018529) - (usage: 3283336) - (peak: 3348952)
load from data is loading properties
Debug: (0.01953) - (usage: 3290936) - (peak: 3365736)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '105'
Debug: (0.020286) - (usage: 3338856) - (peak: 3404104)
(mysql): SELECT template_id, template_name, template_content, stylesheet, encoding, active, default_template, modified_date FROM cms_templates WHERE template_id = '23' LIMIT 1
Debug: (0.021219) - (usage: 3884840) - (peak: 3938272)
(mysql): SELECT eh.tag_name, eh.module_name, e.originator, e.event_name, eh.handler_order, eh.handler_id, eh.removable FROM cms_event_handlers eh
    INNER JOIN cms_events e ON e.event_id = eh.event_id
    ORDER BY eh.handler_order ASC
Debug display of 'Start Loading Hierarchy Manager':(0.026059) - (usage: 3877280) - (peak: 4174520)
Debug display of 'starting tree':(0.02608) - (usage: 3878248) - (peak: 4174520)
Debug: (0.026503) - (usage: 3881168) - (peak: 4174520)
(mysql): SELECT UNIX_TIMESTAMP(modified_date) FROM cms_content ORDER BY modified_date DESC LIMIT 1
Debug: (0.026557) - (usage: 3879232) - (peak: 4174520)
file needs loading
Debug display of 'ending tree':(0.026774) - (usage: 3961608) - (peak: 4174520)
Debug display of 'End Loading Hierarchy Manager':(0.026786) - (usage: 3955240) - (peak: 4174520)
Debug: (0.027622) - (usage: 3974728) - (peak: 4174520)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (15,34,56,19,60,24,57) ORDER BY hierarchy
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.028304) - (usage: 4222344) - (peak: 4328440)
Debug: (0.029071) - (usage: 4250232) - (peak: 4344840)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (79,119,81,65,64,67,66,68,94) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.030108) - (usage: 4555072) - (peak: 4662440)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (62,103,71,72,73,75,74,101,106) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.031094) - (usage: 4856248) - (peak: 4963392)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (76,78,77) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.031814) - (usage: 4959960) - (peak: 5042392)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (109,82) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.032442) - (usage: 5030112) - (peak: 5106528)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (88) ORDER BY hierarchy
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.038151) - (usage: 5073944) - (peak: 5388800)
Debug: (0.03822) - (usage: 5070216) - (peak: 5388800)
start global_content_get_template
Debug: (0.038906) - (usage: 5111584) - (peak: 5388800)
(mysql): SELECT htmlblob_id, htmlblob_name, html, owner, use_wysiwyg, description, modified_date FROM cms_htmlblobs WHERE htmlblob_name = 'foto' LIMIT 1
Debug: (0.038976) - (usage: 5108024) - (peak: 5388800)
end global_content_get_template
Debug: (0.038992) - (usage: 5108544) - (peak: 5388800)
start global_content_get_timestamp
Debug: (0.039005) - (usage: 5108816) - (peak: 5388800)
end global_content_get_timestamp
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.039522) - (usage: 5111336) - (peak: 5388800)
Debug: (0.040401) - (usage: 5119296) - (peak: 5388800)
(mysql): SELECT content_id FROM cms_content WHERE hierarchy = '00004' LIMIT 1
Debug: (0.041668) - (usage: 5127784) - (peak: 5388800)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '76'
Debug: (0.042657) - (usage: 5132776) - (peak: 5388800)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '78'
Debug: (0.043859) - (usage: 5141864) - (peak: 5388800)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (84,83,104,108,110) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.045115) - (usage: 5306448) - (peak: 5409032)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '77'
Debug: (0.046175) - (usage: 5324072) - (peak: 5432080)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '84'
Debug: (0.047156) - (usage: 5340904) - (peak: 5439384)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '83'
Debug: (0.048205) - (usage: 5352928) - (peak: 5454312)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '104'
Debug: (0.049315) - (usage: 5364680) - (peak: 5465144)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '108'
Debug: (0.050576) - (usage: 5402368) - (peak: 5514848)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '110'
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.054548) - (usage: 5398560) - (peak: 5715808)
Debug: (0.058733) - (usage: 5412208) - (peak: 5739024)
(mysql): SELECT DISTINCT A.css_id,A.media_type,B.assoc_order 
           FROM cms_css A, cms_css_assoc B
           WHERE A.css_id = B.assoc_css_id
            AND B.assoc_type = 'template'
            AND B.assoc_to_id = '23'
           ORDER BY B.assoc_order
Debug: (0.059257) - (usage: 5388144) - (peak: 5739024)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender
Debug: (0.059318) - (usage: 5389784) - (peak: 5739024)
calling module Gallery from event ContentPostRender