Święta żydowskie

Święta żydowskie

Kalendarz hebrajski – księżycowo-słoneczny, oparty jest na roku księżycowym liczącym 354 dni, w celu wyrównania różnicy do roku słonecznego dodaje się co 2 lub 3 lata dodatkowy miesiąc przestępny (zw. drugim Adar), co powoduje, że poszczególne miesiące przypadają o tej samej porze roku. Dzieli się na 12 miesięcy, rozpoczynających się od nowiu księżycowego (Rosz Chodesz), liczących po 29 lub 30 dni. Rok religijny rozpoczyna się jesienią, 1-go dnia miesiąca Tiszri (wrzesień-październik). Nazwy miesięcy wywodzą się z tradycji babilońskiej.

Rok 2011 - wg kalendarza żydowskiego jest rok 5771 (2010-2011).


 

Generated in 0.082619 seconds by CMS Made Simple using 30 SQL queries and 5079048 bytes of memory (peak memory usage was 5723536)

Debug: (0.00079899999999999) - (usage: 462576) - (peak: 464448)
loading smarty
Debug: (0.00095800000000001) - (usage: 538960) - (peak: 540496)
loading adodb
Debug: (0.001097) - (usage: 570984) - (peak: 573616)
loading page functions
Debug: (0.001212) - (usage: 578288) - (peak: 590144)
loading content functions
Debug: (0.001346) - (usage: 656208) - (peak: 659008)
loading translation functions
Debug: (0.001409) - (usage: 658920) - (peak: 675664)
loading events functions
Debug: (0.001464) - (usage: 667176) - (peak: 678096)
loading php4 entity decode functions
Debug: (0.001568) - (usage: 672400) - (peak: 686360)
done loading files
Debug: (0.005265) - (usage: 1032104) - (peak: 1043136)
(mysql): SET NAMES 'utf8'
Debug: (0.0063599999999999) - (usage: 1060584) - (peak: 1067920)
(mysql): SELECT sitepref_name, sitepref_value from cms_siteprefs
Debug: (0.007466) - (usage: 1124016) - (peak: 1152968)
(mysql): SELECT * FROM cms_userplugins
Debug display of 'Load Content Operations':(0.007686) - (usage: 1166656) - (peak: 1196280)
Debug display of 'End Load Content Operations':(0.0080169999999999) - (usage: 1341376) - (peak: 1364312)
Debug: (0.0096529999999999) - (usage: 1344720) - (peak: 1380856)
(mysql): SELECT content_id,page_url FROM cms_content
          WHERE active = 1 AND default_content = 0 AND page_url != ''
Debug display of 'Loading Modules':(0.009699) - (usage: 1342352) - (peak: 1384432)
Debug: (0.010755) - (usage: 1511968) - (peak: 1530960)
(mysql): SELECT * FROM cms_modules WHERE admin_only = 0 AND active = 1 ORDER by module_name
Debug display of 'Instantiate: CMSMailer':(0.010948) - (usage: 1636144) - (peak: 1651392)
Debug display of 'Instantiate: FileManager':(0.012557) - (usage: 1928376) - (peak: 1947608)
Debug display of 'Instantiate: FormBuilder':(0.012761) - (usage: 2050232) - (peak: 2068200)
Debug display of 'Instantiate: Gallery':(0.014054) - (usage: 2518832) - (peak: 2665664)
Debug display of 'Instantiate: MenuManager':(0.014802) - (usage: 2685904) - (peak: 2806200)
Debug display of 'Instantiate: News':(0.015303) - (usage: 2824656) - (peak: 2930832)
Debug: (0.016854) - (usage: 2837240) - (peak: 2947552)
(mysql): SELECT news_id,news_url FROM cms_module_news
              WHERE status = 'published' AND news_url != '' AND ( IFNULL(start_time, '1970-01-01 01:00:01') < NOW()) AND (( IFNULL(end_time, '1970-01-01 01:00:01') = '1970-01-01 01:00:01') OR (end_time > NOW())) ORDER BY news_date DESC
Debug: (0.017495) - (usage: 2835328) - (peak: 2962736)
(mysql): SELECT content_id FROM cms_content WHERE default_content = 1 LIMIT 1
Debug display of 'Instantiate: Printing':(0.018627) - (usage: 3016032) - (peak: 3107672)
Debug display of 'Instantiate: TinyMCE':(0.019361) - (usage: 3145728) - (peak: 3226936)
Debug display of 'End of include':(0.019488) - (usage: 3140168) - (peak: 3243656)
Debug: (0.023168) - (usage: 3186264) - (peak: 3266152)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_alias = 'swieta-zydowskie' AND active = 1 LIMIT 1
Debug: (0.023661) - (usage: 3283480) - (peak: 3349288)
load from data is loading properties
Debug: (0.026533) - (usage: 3291040) - (peak: 3366072)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '77'
Debug: (0.028781) - (usage: 3333960) - (peak: 3399432)
(mysql): SELECT template_id, template_name, template_content, stylesheet, encoding, active, default_template, modified_date FROM cms_templates WHERE template_id = '24' LIMIT 1
Debug: (0.031604) - (usage: 3878640) - (peak: 3932192)
(mysql): SELECT eh.tag_name, eh.module_name, e.originator, e.event_name, eh.handler_order, eh.handler_id, eh.removable FROM cms_event_handlers eh
    INNER JOIN cms_events e ON e.event_id = eh.event_id
    ORDER BY eh.handler_order ASC
Debug display of 'Start Loading Hierarchy Manager':(0.03719) - (usage: 3876400) - (peak: 4171384)
Debug display of 'starting tree':(0.037218) - (usage: 3877368) - (peak: 4171384)
Debug: (0.039529) - (usage: 3880288) - (peak: 4171384)
(mysql): SELECT UNIX_TIMESTAMP(modified_date) FROM cms_content ORDER BY modified_date DESC LIMIT 1
Debug: (0.039615) - (usage: 3878352) - (peak: 4171384)
file needs loading
Debug display of 'ending tree':(0.039861) - (usage: 3960696) - (peak: 4171384)
Debug display of 'End Loading Hierarchy Manager':(0.039875) - (usage: 3954328) - (peak: 4171384)
Debug: (0.042337) - (usage: 3973840) - (peak: 4171384)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (15,34,56,19,60,24,57) ORDER BY hierarchy
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.043108) - (usage: 4221440) - (peak: 4328184)
Debug: (0.045756) - (usage: 4249328) - (peak: 4344584)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (79,119,81,65,64,67,66,68,94) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.048517) - (usage: 4554176) - (peak: 4662232)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (62,103,71,72,73,75,74,101,106) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.051406) - (usage: 4854992) - (peak: 4962568)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (76,78) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.054201) - (usage: 4925672) - (peak: 5012568)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (109,82) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.055196) - (usage: 4995832) - (peak: 5073624)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (88) ORDER BY hierarchy
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.061393) - (usage: 5039624) - (peak: 5354904)
Debug: (0.061473) - (usage: 5035904) - (peak: 5354904)
start global_content_get_template
Debug: (0.062619) - (usage: 5077272) - (peak: 5354904)
(mysql): SELECT htmlblob_id, htmlblob_name, html, owner, use_wysiwyg, description, modified_date FROM cms_htmlblobs WHERE htmlblob_name = 'ksiazka' LIMIT 1
Debug: (0.062701) - (usage: 5074464) - (peak: 5354904)
end global_content_get_template
Debug: (0.06272) - (usage: 5074984) - (peak: 5354904)
start global_content_get_timestamp
Debug: (0.062734) - (usage: 5075256) - (peak: 5354904)
end global_content_get_timestamp
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.063301) - (usage: 5077416) - (peak: 5354904)
Debug: (0.064118) - (usage: 5085376) - (peak: 5354904)
(mysql): SELECT content_id FROM cms_content WHERE hierarchy = '00004' LIMIT 1
Debug: (0.064935) - (usage: 5093880) - (peak: 5354904)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '76'
Debug: (0.06593) - (usage: 5098872) - (peak: 5354904)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '78'
Debug: (0.067366) - (usage: 5108392) - (peak: 5354904)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (84,83,104,105,108,110) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.068634) - (usage: 5322176) - (peak: 5433488)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '84'
Debug: (0.069491) - (usage: 5338992) - (peak: 5440912)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '83'
Debug: (0.070308) - (usage: 5351016) - (peak: 5456024)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '104'
Debug: (0.071108) - (usage: 5358992) - (peak: 5466784)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '105'
Debug: (0.071895) - (usage: 5369248) - (peak: 5473048)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '108'
Debug: (0.072884) - (usage: 5406936) - (peak: 5522496)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '110'
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.077054) - (usage: 5403088) - (peak: 5723536)
Debug: (0.08199) - (usage: 5407328) - (peak: 5723536)
(mysql): SELECT DISTINCT A.css_id,A.media_type,B.assoc_order 
           FROM cms_css A, cms_css_assoc B
           WHERE A.css_id = B.assoc_css_id
            AND B.assoc_type = 'template'
            AND B.assoc_to_id = '24'
           ORDER BY B.assoc_order
Debug: (0.082518) - (usage: 5377312) - (peak: 5723536)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender
Debug: (0.082581) - (usage: 5378952) - (peak: 5723536)
calling module Gallery from event ContentPostRender