Święta żydowskie

Święta żydowskie

Kalendarz hebrajski – księżycowo-słoneczny, oparty jest na roku księżycowym liczącym 354 dni, w celu wyrównania różnicy do roku słonecznego dodaje się co 2 lub 3 lata dodatkowy miesiąc przestępny (zw. drugim Adar), co powoduje, że poszczególne miesiące przypadają o tej samej porze roku. Dzieli się na 12 miesięcy, rozpoczynających się od nowiu księżycowego (Rosz Chodesz), liczących po 29 lub 30 dni. Rok religijny rozpoczyna się jesienią, 1-go dnia miesiąca Tiszri (wrzesień-październik). Nazwy miesięcy wywodzą się z tradycji babilońskiej.

Rok 2011 - wg kalendarza żydowskiego jest rok 5771 (2010-2011).