Balsaminka rys. E.A.Sadkowski

Bożnica w Przedborzu poł. XVIII w.

   

 

WYBRANE ZNAKI ZŁOTNIKÓW DZIAŁAJĄCYCH W POLSCE

 

1.       J. Ehrlich, czynny ok. 1885-1900, forma do 1939.
2.       Firma Józefa Frageta, znal stosowany w latach 1867-1939.
3.       Józef Fraget (1797-1867).
4.       Izrael A. Goldman, czynny ok. 1876-1890.
5.       Władysław Hempel, współwłaściciel firmy „Bracia Hempel” 1894-1939.
6.       Jankiel Kelmer, czynny ok. 1870-1880.
7a.     Firma „Bracia Łopieńscy”, produkcja sreber w latach 1900-1939.
7b.     Firma „Bracia Łopieńscy”, produkcja sreber w latach 1900-1939.
8a.     Jan Pogorzelski, czynny przed 1851 – firma do ok. 1910.
8b.     Jan Pogorzelski, czynny przed 1851 – firma do ok. 1910.
9a.     Emil Radke, czynny ok. 1830-1867.
9b.     Emil Radke, czynny ok. 1830-1867.
10.     Emil Radke, czynny ok. 1830-1867.
11.     Gustaw Radke, czynny w 2. poł. XIX w., firma do ok. 1930.
12.     Abraham Reiner, czynny przed 1851 do ok. 1880.
13.     Abraham Reiner, czynny przed 1851 do ok. 1880.
14.     Antoni Riedel, czynny w latach 1878-1910.
15.     I. Szekman, czynny ok. 1880-1900, firma do 1939.
16.     Szmul Szkarłat, czynny przed 1851 do ok. 1900.
17.     M. Sztern, czynny ok. 1870-1880.
18a    R. Hersz Szyldberg, czynny ok. 1860-1880.
18b    R. Hersz Szyldberg, czynny ok. 1860-1880.
19.     Firma Wertheim i Segał, czynna ok. 1900-1920.
20.     Stanisław Westwalewicz, czynny w Krakowie w latach 1821-1842.