Balsaminka rys. E.A.Sadkowski

Bożnica w Przedborzu poł. XVIII w.

   

 

WYBRANE ZNAKI ZŁOTNIKÓW DZIAŁAJĄCYCH W POLSCE

 

1.       J. Ehrlich, czynny ok. 1885-1900, forma do 1939.
2.       Firma Józefa Frageta, znal stosowany w latach 1867-1939.
3.       Józef Fraget (1797-1867).
4.       Izrael A. Goldman, czynny ok. 1876-1890.
5.       Władysław Hempel, współwłaściciel firmy „Bracia Hempel” 1894-1939.
6.       Jankiel Kelmer, czynny ok. 1870-1880.
7a.     Firma „Bracia Łopieńscy”, produkcja sreber w latach 1900-1939.
7b.     Firma „Bracia Łopieńscy”, produkcja sreber w latach 1900-1939.
8a.     Jan Pogorzelski, czynny przed 1851 – firma do ok. 1910.
8b.     Jan Pogorzelski, czynny przed 1851 – firma do ok. 1910.
9a.     Emil Radke, czynny ok. 1830-1867.
9b.     Emil Radke, czynny ok. 1830-1867.
10.     Emil Radke, czynny ok. 1830-1867.
11.     Gustaw Radke, czynny w 2. poł. XIX w., firma do ok. 1930.
12.     Abraham Reiner, czynny przed 1851 do ok. 1880.
13.     Abraham Reiner, czynny przed 1851 do ok. 1880.
14.     Antoni Riedel, czynny w latach 1878-1910.
15.     I. Szekman, czynny ok. 1880-1900, firma do 1939.
16.     Szmul Szkarłat, czynny przed 1851 do ok. 1900.
17.     M. Sztern, czynny ok. 1870-1880.
18a    R. Hersz Szyldberg, czynny ok. 1860-1880.
18b    R. Hersz Szyldberg, czynny ok. 1860-1880.
19.     Firma Wertheim i Segał, czynna ok. 1900-1920.
20.     Stanisław Westwalewicz, czynny w Krakowie w latach 1821-1842.

 

Generated in 0.065601 seconds by CMS Made Simple using 24 SQL queries and 4794600 bytes of memory (peak memory usage was 5363712)

Debug: (0.00066900000000003) - (usage: 462536) - (peak: 464408)
loading smarty
Debug: (0.00082500000000008) - (usage: 538928) - (peak: 540464)
loading adodb
Debug: (0.00092300000000001) - (usage: 570960) - (peak: 573608)
loading page functions
Debug: (0.001001) - (usage: 578264) - (peak: 590048)
loading content functions
Debug: (0.001104) - (usage: 656184) - (peak: 658848)
loading translation functions
Debug: (0.0011530000000001) - (usage: 658904) - (peak: 675640)
loading events functions
Debug: (0.001198) - (usage: 667176) - (peak: 677968)
loading php4 entity decode functions
Debug: (0.00127) - (usage: 672400) - (peak: 686360)
done loading files
Debug: (0.0056870000000001) - (usage: 1032096) - (peak: 1043120)
(mysql): SET NAMES 'utf8'
Debug: (0.0069960000000001) - (usage: 1060568) - (peak: 1067864)
(mysql): SELECT sitepref_name, sitepref_value from cms_siteprefs
Debug: (0.0086849999999999) - (usage: 1124008) - (peak: 1152952)
(mysql): SELECT * FROM cms_userplugins
Debug display of 'Load Content Operations':(0.008989) - (usage: 1166648) - (peak: 1196120)
Debug display of 'End Load Content Operations':(0.009518) - (usage: 1341368) - (peak: 1364208)
Debug: (0.011108) - (usage: 1344704) - (peak: 1380824)
(mysql): SELECT content_id,page_url FROM cms_content
          WHERE active = 1 AND default_content = 0 AND page_url != ''
Debug display of 'Loading Modules':(0.011173) - (usage: 1342336) - (peak: 1384504)
Debug: (0.012477) - (usage: 1511944) - (peak: 1530800)
(mysql): SELECT * FROM cms_modules WHERE admin_only = 0 AND active = 1 ORDER by module_name
Debug display of 'Instantiate: CMSMailer':(0.012799) - (usage: 1636136) - (peak: 1651248)
Debug display of 'Instantiate: FileManager':(0.015273) - (usage: 1928384) - (peak: 1947616)
Debug display of 'Instantiate: FormBuilder':(0.015634) - (usage: 2050240) - (peak: 2068208)
Debug display of 'Instantiate: Gallery':(0.0179) - (usage: 2518832) - (peak: 2665664)
Debug display of 'Instantiate: MenuManager':(0.019086) - (usage: 2685904) - (peak: 2806200)
Debug display of 'Instantiate: News':(0.019902) - (usage: 2824656) - (peak: 2930832)
Debug: (0.021623) - (usage: 2837240) - (peak: 2947552)
(mysql): SELECT news_id,news_url FROM cms_module_news
              WHERE status = 'published' AND news_url != '' AND ( IFNULL(start_time, '1970-01-01 01:00:01') < NOW()) AND (( IFNULL(end_time, '1970-01-01 01:00:01') = '1970-01-01 01:00:01') OR (end_time > NOW())) ORDER BY news_date DESC
Debug: (0.022391) - (usage: 2835328) - (peak: 2962736)
(mysql): SELECT content_id FROM cms_content WHERE default_content = 1 LIMIT 1
Debug display of 'Instantiate: Printing':(0.02374) - (usage: 3016032) - (peak: 3107672)
Debug display of 'Instantiate: TinyMCE':(0.024568) - (usage: 3145728) - (peak: 3226936)
Debug display of 'End of include':(0.024665) - (usage: 3140168) - (peak: 3243656)
Debug: (0.025786) - (usage: 3186264) - (peak: 3266152)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_alias = 'znaki-zlotnikow' AND active = 1 LIMIT 1
Debug: (0.026364) - (usage: 3283472) - (peak: 3349312)
load from data is loading properties
Debug: (0.027185) - (usage: 3291056) - (peak: 3366096)
(mysql): SELECT * FROM cms_content_props WHERE content_id = '109'
Debug: (0.028348) - (usage: 3338240) - (peak: 3403592)
(mysql): SELECT template_id, template_name, template_content, stylesheet, encoding, active, default_template, modified_date FROM cms_templates WHERE template_id = '22' LIMIT 1
Debug: (0.030144) - (usage: 3884400) - (peak: 3937656)
(mysql): SELECT eh.tag_name, eh.module_name, e.originator, e.event_name, eh.handler_order, eh.handler_id, eh.removable FROM cms_event_handlers eh
    INNER JOIN cms_events e ON e.event_id = eh.event_id
    ORDER BY eh.handler_order ASC
Debug display of 'Start Loading Hierarchy Manager':(0.036121) - (usage: 3880568) - (peak: 4179832)
Debug display of 'starting tree':(0.036148) - (usage: 3881536) - (peak: 4179832)
Debug: (0.037116) - (usage: 3884456) - (peak: 4179832)
(mysql): SELECT UNIX_TIMESTAMP(modified_date) FROM cms_content ORDER BY modified_date DESC LIMIT 1
Debug: (0.037189) - (usage: 3882520) - (peak: 4179832)
file needs loading
Debug display of 'ending tree':(0.037447) - (usage: 3964832) - (peak: 4179832)
Debug display of 'End Loading Hierarchy Manager':(0.037481) - (usage: 3958464) - (peak: 4179832)
Debug: (0.039205) - (usage: 3977952) - (peak: 4179832)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (15,34,56,19,60,24,57) ORDER BY hierarchy
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0.040026) - (usage: 4225592) - (peak: 4335896)
Debug: (0.041537) - (usage: 4253480) - (peak: 4352296)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (79,119,81,65,64,67,66,68,94) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.043501) - (usage: 4558320) - (peak: 4669936)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (62,103,71,72,73,75,74,101,106) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.045242) - (usage: 4859496) - (peak: 4970616)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (76,78,77) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.04672) - (usage: 4966296) - (peak: 5050968)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (88) ORDER BY hierarchy
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0.05314) - (usage: 5010096) - (peak: 5328408)
Debug: (0.053217) - (usage: 5006368) - (peak: 5328408)
start global_content_get_template
Debug: (0.054207) - (usage: 5047720) - (peak: 5328408)
(mysql): SELECT htmlblob_id, htmlblob_name, html, owner, use_wysiwyg, description, modified_date FROM cms_htmlblobs WHERE htmlblob_name = 'foto' LIMIT 1
Debug: (0.054288) - (usage: 5044160) - (peak: 5328408)
end global_content_get_template
Debug: (0.054307) - (usage: 5044680) - (peak: 5328408)
start global_content_get_timestamp
Debug: (0.054322) - (usage: 5044952) - (peak: 5328408)
end global_content_get_timestamp
Debug: (0.05479) - (usage: 5045512) - (peak: 5328408)
start global_content_get_template
Debug: (0.055488) - (usage: 5052120) - (peak: 5328408)
(mysql): SELECT htmlblob_id, htmlblob_name, html, owner, use_wysiwyg, description, modified_date FROM cms_htmlblobs WHERE htmlblob_name = 'boznica' LIMIT 1
Debug: (0.055544) - (usage: 5049400) - (peak: 5328408)
end global_content_get_template
Debug: (0.055558) - (usage: 5049840) - (peak: 5328408)
start global_content_get_timestamp
Debug: (0.055953) - (usage: 5056336) - (peak: 5328408)
(mysql): SELECT htmlblob_id, htmlblob_name, html, owner, use_wysiwyg, description, modified_date FROM cms_htmlblobs WHERE htmlblob_name = 'boznica' LIMIT 1
Debug: (0.056004) - (usage: 5052856) - (peak: 5328408)
end global_content_get_timestamp
Debug: (0.056505) - (usage: 5051704) - (peak: 5328408)
start global_content_get_template
Debug: (0.057115) - (usage: 5058312) - (peak: 5328408)
(mysql): SELECT htmlblob_id, htmlblob_name, html, owner, use_wysiwyg, description, modified_date FROM cms_htmlblobs WHERE htmlblob_name = 'Banery' LIMIT 1
Debug: (0.057172) - (usage: 5054320) - (peak: 5328408)
end global_content_get_template
Debug: (0.057187) - (usage: 5054760) - (peak: 5328408)
start global_content_get_timestamp
Debug: (0.057198) - (usage: 5055032) - (peak: 5328408)
end global_content_get_timestamp
Debug: (0.057574) - (usage: 5056976) - (peak: 5328408)
start global_content_get_template
Debug: (0.058222) - (usage: 5063608) - (peak: 5328408)
(mysql): SELECT htmlblob_id, htmlblob_name, html, owner, use_wysiwyg, description, modified_date FROM cms_htmlblobs WHERE htmlblob_name = 'linki' LIMIT 1
Debug: (0.058278) - (usage: 5059592) - (peak: 5328408)
end global_content_get_template
Debug: (0.058293) - (usage: 5060032) - (peak: 5328408)
start global_content_get_timestamp
Debug: (0.058311) - (usage: 5060816) - (peak: 5328408)
end global_content_get_timestamp
Debug: (0.063958) - (usage: 5077032) - (peak: 5363712)
(mysql): SELECT DISTINCT A.css_id,A.media_type,B.assoc_order 
           FROM cms_css A, cms_css_assoc B
           WHERE A.css_id = B.assoc_css_id
            AND B.assoc_type = 'template'
            AND B.assoc_to_id = '22'
           ORDER BY B.assoc_order
Debug: (0.065256) - (usage: 5091864) - (peak: 5363712)
(mysql): SELECT * FROM cms_content WHERE content_id IN (82) ORDER BY hierarchy
Debug: (0.065447) - (usage: 5085144) - (peak: 5363712)
calling module TinyMCE from event ContentPostRender
Debug: (0.065521) - (usage: 5086272) - (peak: 5363712)
calling module Gallery from event ContentPostRender